top of page

การเพิ่มระดับ NAD+ ช่วยลดมวลไขมัน ในขณะที่น้ำหนักคงที่


การเพิ่มระดับ NAD+ ช่วยลดมวลไขมัน ในขณะที่น้ำหนักคงที่
การเพิ่มระดับ NAD+ ช่วยลดมวลไขมัน ในขณะที่น้ำหนักคงที่

จากการทดลอง 6 สัปดาห์แสดงให้เห็นว่า การเสริมด้วย NR ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีและเป็นโรคอ้วนช่วยเพิ่มการเผาผลาญ NAD+ และปรับปรุงองค์ประกอบของร่างกายนิโคตินาไมด์ อะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด์ (NAD+) ซึ่งเป็นแกนหลักต่อการทำงานของร่างกาย เป็นโมเลกุลที่มีมากที่สุดในปฏิกิริยาเมแทบอลิซึมที่อยู่ติดกับน้ำ แต่ระดับของมันจะลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้น การศึกษาพบว่าการเติมเต็มระดับ NAD+ ในสัตว์ด้วยนิโคตินาไมด์ไรโบไซด์ (NR) ซึ่งเป็นสารกระตุ้น NAD+ สามารถส่งเสริมสุขภาพและแม้กระทั่ง"ย้อนกลับ" ผลกระทบของความชรา


ขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์กลุ่มหนึ่งกำลังตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ NR ในมนุษย์ การทดลองระยะเวลา 6 สัปดาห์ซึ่งตีพิมพ์ในThe American Journal of Clinical Nutrition แสดงให้เห็นว่า NR ช่วยเพิ่มตัวบ่งชี้การเผาผลาญ NAD+ ของกล้ามเนื้อลาย (Skeletal maucle) ส่งผลต่อการเผาผลาญของกล้ามเนื้อลาย กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของร่างกาย และเพิ่มอัตราการเผาผลาญในขณะนอนหลับ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสังเกตว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านเมตาบอลิซึมอื่นๆ


การทดลองในอาสาสมัครชายและหญิงกลุ่มเล็กๆ จำนวน 13 คน อายุระหว่าง 45 ถึง 65 ปี ซึ่งมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบที่เรียบง่าย เข้ารับการทดลอง ผู้เข้าร่วมไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ในขณะที่รับประทาน NR ขนาด 1,000 มก. ต่อวัน ในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์ของการทดลองแบบปกปิดสองทางและควบคุมด้วยยาหลอก 


NR ช่วยให้มวลไขมันลดลง
NR ช่วยให้มวลไขมันลดลง

Remie CME และคณะ 2020 - แท่งสีขาวหมายถึง ยาหลอก และแท่งสีดำหมายถึง NR มวลไขมัน (FM) ลดลง 1.33% ในขณะที่ มวลปราศจากไขมัน (FFM) เพิ่มขึ้น 1.33%


หลังจาก 6 สัปดาห์ของการเสริมด้วย NR ทีมงานพบว่า ตัวบ่งชี้การเผาผลาญ NAD+ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น Nicotinic acid adenine dinucleotide ที่เพิ่มสูงขึ้น 677 % ในกล้ามเนื้อลายของผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มการเหนี่ยวนำสาร Acetylcarnitine ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการออกกำลังกาย และเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญของกล้ามเนื้อลาย

การศึกษาในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นผลกระทบต่อสุขภาพด้านเมตาบอลิซึมอย่างลึกซึ้งหลังจากได้รับ NR แต่จากการทดลองในมนุษย์ การเพิ่มขึ้นของ NAD+ ไม่ได้ทำให้การทำงานของไมโตคอนเดรียของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า การทำงานของไมโตคอนเดรียของเซลล์ไม่ได้ดีขึ้นเมื่อมี NR ระดับ NAD+ ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มความไวต่ออินซูลินของผู้เข้าร่วมทดลอง ความไวของอินซูลินสูงบ่งชี้ว่า เซลล์ใช้กลูโคสอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการลดน้ำตาลในเลือด


นักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า พวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นการปรับปรุงการทำงานของหัวใจ แม้ว่าการศึกษาพรีคลินิกจะแนะนำว่าการเสริม NR สามารถปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้ 


อย่างไรก็ตาม ทีมงานพบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบร่างกายของผู้เข้าร่วมหลายประการ ซึ่งไม่เคยมีการรายงานมาก่อน แม้ว่าน้ำหนักตัวของผู้เข้าร่วมจะยังคงคงที่ แต่เปอร์เซ็นต์ของมวลไขมันก็ลดลงหลังจากรับประทาน NR ในทางตรงกันข้าม เปอร์เซ็นต์ของมวลที่ปราศจากไขมัน (มวลร่างกายทั้งหมดยกเว้นไขมัน) สูงกว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ 1.33


หลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NR ผู้เข้าร่วมยังแสดงให้เห็น อัตราการเผาผลาญสูงขึ้นในระหว่างการนอนหลับ ซึ่งเป็นผลมาจากมวลที่ปราศจากไขมันที่เพิ่มขึ้น บ่งชี้ว่า การค้นพบนี้อาจเป็นผลของ NR ต่อมวลที่ปราศจากไขมัน อัตราการเผาผลาญที่สูงขึ้นอาจทำให้มวลไขมันลดลงได้


ยิ่งไปกว่านั้น ผู้หญิง 6 คนจากทั้งหมด 7 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของร่างกายเกิดขึ้น แต่มีผู้ชายเพียง 1 คนจากผู้ชาย 6 คนเท่านั้นที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างทางเพศในผลของการเสริม NR นักวิจัยสงสัยว่า NR อาจไม่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสุขภาพการเผาผลาญของผู้เข้าร่วม ตามขนาดและระยะเวลาของการทดลอง “การวิจัยเพิ่มเติม จะช่วยรับประกันถึงผลกระทบของการเสริม NR ในระยะยาวต่อความเข้มข้นของอะเซทิลคาร์นิทีน การปรับปรุงองค์ประกอบของร่างกายโดยเฉพาะทางเพศ และสุขภาพการเผาผลาญในมนุษย์” ผู้เขียนรายงานการศึกษากล่าว

Journal Reference


Carlijn M E Remie, Kay H M Roumans, Michiel P B Moonen, Niels J Connell, Bas Havekes, Julian Mevenkamp, Lucas Lindeboom, Vera H W de Wit, Tineke van de Weijer, Suzanne A B M Aarts, Esther Lutgens, Bauke V Schomakers, Hyung L Elfrink, Rubén Zapata-Pérez, Riekelt H Houtkooper, Johan Auwerx, Joris Hoeks, Vera B Schrauwen-Hinderling, Esther Phielix, Patrick Schrauwen, Nicotinamide riboside supplementation alters body composition and skeletal muscle acetylcarnitine concentrations in healthy obese humans, The American Journal of Clinical Nutrition, , nqaa072, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa072

Comments


สินค้าขายดี

bottom of page