top of page

บทบาทของ Calcium AKG ในการยืดอายุขัย

Updated: Dec 18, 2023


เราทุกคนอยากจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้วิทยาศาสตร์กําลังให้ความสนใจกับ Calcium AKG ซึ่งจะเป็นตัวเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ ในการยืดอายุขัยและชะลอการเกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับอายุALPHA-KETOGLUTARATE มาจากไหน?


ก่อนที่จะรู้ประโยชน์ที่แท้จริงของ Ca-AKG เราต้องรู้ก่อนว่า อัลฟาคีโตกลูตาเรต (AKG) คืออะไร


ในปี 1937 Hans Adolf Krebs และ William Arthur Johnson ได้ค้นพบ อัลฟาคีโตกลูตาเรตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบ Krebs cycle (หรือ TCA cycle (tricarboxylic acid cycle) หรือ Citric acid cycle) AKG เป็นตัวควบคุมความเร็ว Krebs cycle ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต และ AKG ยังเป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองได้ ซึ่ง AKG เป็นส่วนหนึ่งของ Krebs cycle อันเป็นผลมาจากการค้นพบของ Hans Adolf Krebs ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลในปี 1953 และชื่อของเขากลายเป็นที่รู้จักในชื่อ Krebs cycleAKG (ALPHA-KETOGLUTARATE) คืออะไร?


เรารู้มาว่า AKG คือส่วนหนึ่งของ Krebs cycle และร่างกายของเราก็สร้างขึ้นเองได้ AKG เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเผาผลาญและเส้นทางของเซลล์ (Cellular Pathways) จํานวนหนึ่ง  แม้ว่าตอนนี้ เราจะรู้เพียงบทบาทของ AKG ใน Krebs cycle เท่านั้น แต่ก็เป็นหนึ่งในบทบาทที่สําคัญที่ส่งผลกระทบหลายอย่างต่อร่างกายของเรา เช่น


 • AKG มีบทบาทใน DNA methylation (กระบวนการที่เซลล์ของเราใช้ เพื่อเปิดเส้นทางที่ถูกต้องของ DNA ของเรา) 

 • AKG เป็น nitrogen scavenger

 • AKG ได้จาก Glutamate และ Glutamine ที่กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนและยับยั้งการย่อยสลายของโปรตีน

 • ในระบบทางเดินอาหาร AKG ถูกใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการเผาผลาญ เนื่องจาก กลูตาเมต และกลูตามีนเป็นสารตั้งต้นของ AKG

 • AKG สามารถเพิ่มการสร้างเนื้อเยื่อกระดูก ในกล้ามเนื้อลาย โดยการลดการเผาผลาญโปรตีนและเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนแทน

 • อื่นๆ


น่าเสียดายที่ เมื่อเราอายุมากขึ้น พบว่า AKG ลดลงอย่างมากประมาณ 10 เท่า ในช่วงระหว่าง 40 ถึง 80 ปี ซึ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงที่โมเลกุลสําคัญในร่างกายของเรา จะลดลงอย่างมากเมื่อเราอายุมากขึ้น Calcium AKG ช่วยยืดอายุขัยได้อย่างไร


การเผาผลาญและความชราจะไปควบคู่กัน อัลฟาคีโตกลูตาเรตเป็นสารสําคัญใน Krebs cycle และระดับจะเปลี่ยนไป จากการอดอาหาร, การออกกําลังกายและความชรา


AKG ถูกนํามาใช้ในการศึกษา ด้านอายุขัยจำนวนมาก สาเหตุหลักมาจากการยับยั้ง TOR (target of rapamycin) โดยสรุป TOR เป็นเหมือนตัวควบคุมส่วนกลางของเซลล์เนื้อเยื่อ และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต AKG ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ TOR แต่มีอิทธิพลต่อ TOR ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านทางการยับยั้งของเอ็นไซม์ ATP synthase ซึ่งจะมีผลต่อการแก่ชราในสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ การวิจัยแสดงให้เห็นว่า AKG ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพในยีสต์, ยืดอายุขัยของพยาธิตัวกลม, ชะลอการเสื่อมสภาพของแมลงวันผลไม้ (R) และควบคุมอายุขัยในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (R)


ดร.เดวิด ซินแคลร์ ได้ทําการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (R) ซึ่งเขาพยายามจะตรวจสอบว่า AKG มีผลต่อสุขภาพ และอายุขัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไม่ เขาได้ตรวจดูบทบาทของ AKG ใน DNA methylation. DNA methylation เป็นกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อวิธีที่ร่างกายของเราแปลงอาหารไปเป็นพลังงาน, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, สารเคมีในสมอง, การตอบสนองต่อความเครียด และวิธีที่ร่างกายของเราซ่อมแซมและตอบสนองต่อความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระ


ในการทดลอง ดร.เดวิด ใช้ Ca-AKG ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ อัลฟาคีโตกลูตาเรต (AKG) ที่มีอะตอมแคลเซียมยึดติดอยู่ AKG ถูกใช้โดยเซลล์เพื่อสร้างกรดอะมิโน, สร้างพลังงานและการย้อนกลับ "DNA methylation" สัตว์ทดลองจะได้รับอาหารตามปกติในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นอาหารที่มี Ca-AKG นาน 540 วัน


ผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่งมาก :


 • ตั้งแต่เริ่มให้ Ca-AKG, พบว่าอายุขัยเพิ่มขึ้น 16.6% และ 19.7%

 • สัตว์ทดลองแสดงให้เห็นว่า ปริมาณเส้นขนและคุณภาพผมเพิ่มมากขึ้น, ลดการแตกหักง่ายของเส้นผม และลดความโค้งของกระดูกสันหลังในหนูทดลอง

 • มีการลดน้อยลงอย่างชัดเจนของสภาวะผิดปกติหลายอย่าง เช่น การสูญเสียขน, โรคผิวหนัง, ท่าเดินผิดปกติ, เนื้องอกและสารหลั่งจากตา

นอกจากนี้ ยังไม่มีพบอาการเข้างเคียงเกิดขึ้นจากการกิน Ca-AKG.


ดร. ซินแคลร์ใช้แผนภาพด้านล่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของเมตาบอไลต์ภายนอก ที่มีต่ออายุขัยของหนูทดลองและเจาะลึกมากขึ้นเพื่อทำการศึกษา


“Alpha-ketoglutarate (AKG) เป็นสารเคมีที่เซลล์ใช้ในการสร้างกรดอะมิโน พลังงานและการย้อนกลับนาฬิกา "DNA methylation" การให้อาหารหนูเพศเมียอายุ 18 เดือน พบว่า AKG ช่วยให้ผมหงอกลดน้อยลง, ลดความอ่อนเพลีย และยืดอายุขัยเฉลี่ย 10-16%.”— DR DAVID A. SINCLAIR ในสัตว์ทดลอง วิธีที่ใช้ชะลอวัยได้รับการยอมรับกันเป็นอย่างดี แต่วิธีการนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบในมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มีอายุที่ยืนยาวกว่าหนู การวิเคราะห์ความอยู่รอดของมนุษย์จึงทําไม่ได้ แต่สามารถใช้ตัวบ่งชี้ ทางชีวภาพที่บอกถึงการมีอายุมาก เช่น นาฬิกาเมทิลเลชั่น DNA (DNAm) เพื่อกําหนดอายุชีวภาพ 


ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2021 บทความเกี่ยวกับการทดสอบ DNA methylation ของ TruAge ได้รับการตีพิมพ์ใน Aging Journal แม้ว่าข้อมูลในการศึกษานี้จะมีจํากัด แต่ก็ชี้ให้เห็นว่า CaAKG มีอิทธิพลต่อการแก่ชราอย่างแท้จริง ซึ่งตรวจสอบได้ด้วยการวัดเมทิลเลชั่น หลังจากการใช้ CaAKG ไปแล้วเฉลี่ย 7 เดือน พบว่า มีการย้อนวัยอายุชีวภาพได้ถึง 8 ปี 


จากการศึกษาเพิ่มเติม Dr. Sinclair มองในแง่ดีว่า โมเลกุล CaAKG ทำให้เห็นสัญญานที่ดีบางอย่าง ซึ่งตีความได้ว่า สามารถยืดอายุขัยของมนุษย์ได้ประมาณ 8-10 ปีและ "ลดอัตราความเจ็บป่วย" ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพได้มากCalcium AKG มีประโยชน์อย่างไร?


 • DNA ของเราถูกทำลายอย่างต่อเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการสัมผัสกับรังสีเอ็กซ์, แสงยูวี, สารพิษและสารเคมี ดังนั้นร่างกายของเราจะตอบสนองโดยพยายามย้อนกลับ การเปลี่ยนแปลงของ DNA demethylation (ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราสูญเสียไปตามอายุ) ด้วยการปกป้องรูปแบบของ DNA methylation ทําให้ calcium AKG ยอมให้ยีนสื่อสารได้ดีขึ้น เกิดเมทิลเลชั่นที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะนําไปสู่การสูงวัยอย่างมีสุขภาพที่ดี

 • การเจริญเติบโตและซ่อมแซมต้องใช้โปรตีน แต่การกินอาหารทําให้เกิดแอมโมเนียเป็นผลพลอยได้ตามมา ดังนั้นการจะล้างพิษแอมโมเนีย, CaAKG จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกาย เพื่อลดแอมโมเนียส่วนที่เกินและช่วยเนื้อเยื่อของร่างกายในการรักษาสมดุลทางเคมี

 • ในการหายใจ ออกซิเจนและกลูโคสจะถูกแปลงเป็นพลังงาน ซึ่ง AKG จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดอัตราความเร็วของ Krebs cycle ทั้งหมด (เนื่องจาก AKG จะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดช้าที่สุดใน Krebs cycle) CaAKG ให้พลังงานแก่เซลล์ ซึ่งส่งเสริมการผลิตพลังงานที่เพิ่มขึ้นและลดความเหนื่อยล้า

 • Ca AKG จะบล็อกการปล่อยสารเคมีที่ทำให้เกิดการอักเสบโดยเซลล์ชรา (SASP) - ซึ่งจะเพิ่มการตอบสนองของเซลล์ต่อการอักเสบมากขึ้น (การอักเสบที่เกี่ยวข้องกับอายุ) ช่วยลดการอักเสบในระดับต่ําที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการชรา

 • ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเผาผลาญของเซลล์ Ca AKG จะให้กลูตามีนและกลูตาเมต ซึ่งกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน, ยับยั้งการย่อยสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อ และทําหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงให้เซลล์ใช้ในทางเดินอาหาร การวิจัยแสดงให้เห็นว่า Ca AKG มีประโยชน์ต่อกระดูกของสัตว์ทดลองโดยการเพิ่มมวลกระดูกและปรับปรุงเส้นผมและผิวหนังเรารู้ว่า อัลฟาคีโตกลูตาเรต เป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกาย เราใช้ AKG ทํายาเพื่อรักษาความผิดปกติ เช่น โรคไต, ปัญหาที่ลําไส้ และปัญหาที่กระเพาะอาหาร บางครั้งก็มีการให้ AKG ทางหลอดเลือดดํา (ทาง IV) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่หัวใจจากปัญหาการไหลเวียนของเลือดในระหว่างการผ่าตัดหัวใจ หรือเพื่อป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัดหรือการบาดเจ็บ


AKG ไม่พบในอาหารที่เรากินเข้าไป แต่การออกกําลังกายและการอดอาหาร สามารถเพิ่มการผลิต AKG ได้ แต่การกินอาหารเสริม AKG โดยตรงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปได้มาก ที่จะฟื้นฟูระดับ AKG ในร่างกาย  ดร. ซินแคลร์แนะนําให้มองหาซัพพลายเออร์ที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากจะได้รับ AKG จากแหล่งที่บริสุทธิ์  องค์การอาหารและยาได้ให้สถานะ GRAS แก่ AKG และบันทึกความปลอดภัยของมนุษย์ ชี้ให้เห็นถึงการแทรกแซงที่ช่วยสร้างความปลอดภัยต่อมนุษย์ ที่อาจเกิดขึ้นจาก AKG ซึ่งอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น


“ผมเชื่อว่า ในอนาคตการชะลอวัยและการย้อนวัย จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาโรคแก่ชรา ที่กำลังระบาดในพวกเรา” — DR DAVID A. SINCLAIR สรุป


ความแก่ชราจะเริ่มเกิดขึ้นในระดับเซลล์ก่อน และตอนนี้เราทุกคนตระหนักถึงระดับ AKG ที่ลดลงตามธรรมชาติ เมื่ออายุ 40 ถึง 80 ปี จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ช่วยยืนยันว่า Ca AKG เป็นตัวเลือกในการเพิ่มอายุขัยของสิ่งมีชีวิต


เราทุกคนอยากจะมีอายุมากขึ้น แต่ก็ยังดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริง และรู้ว่า Ca AKG สามารถทําให้เรามีชีวิตยืนถึง 100 ปีด้วยสุขภาพที่ดีได้Commentaires


สินค้าขายดี

bottom of page