top of page

ผลของ NAD+ ต่อผู้ใหญ่ที่มีบาดแผลในวัยเด็ก


ความเข้าใจต่อผลกระทบระยะยาวในวัยเด็ก
ความเข้าใจต่อผลกระทบระยะยาวในวัยเด็ก

การบาดเจ็บในวัยเด็กอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องติดต่อแพทย์หากเด็กมีอาการทางร่างกายหรือจิตใจ


“การทารุณกรรมเด็กจะฝังลึกในใจไปตลอดชีวิต” – เฮอร์เบิร์ต วอร์ด


ความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็ก เป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและน่าเป็นห่วงอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเด็กไปอีกหลายปี แม้จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็ตาม นอกจากนี้ ยังส่งผลให้กลายเป็นปัญหาร้ายแรงด้านสังคม การแพทย์ และนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบร้ายแรง ซึ่งไม่เพียงแต่ต่อเด็กที่ตกเป็นเหยื่อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสังคมด้วย ในสหรัฐอเมริกา เด็กประมาณ 678,000 คน (เหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำใคร) ตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมและการละเลยในปี 2018 นั่นคือประมาณ 1% ของเด็กต่อปี


ความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็กเป็นเหตุการณ์ที่เด็กประสบ ซึ่งคุกคามชีวิตหรือความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจของพวกเขา ซึ่งรวมถึงประสบการณ์การสัมผัสบาดแผลโดยตรง การพบเห็นบาดแผล หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับบาดแผลที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทหรือญาติ การล่วงละเมิดทางร่างกายหรือทางเพศ อาจสร้างความบอบช้ำทางจิตใจให้กับเด็กได้อย่างชัดเจน


เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เช่น พายุเฮอริเคน) หรือการบาดเจ็บทางการแพทย์ อาจส่งผลเสียต่อจิตใจเด็กได้เช่นกัน เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจไม่ได้ทิ้งรอยแผลเป็นทางร่างกายเสมอไป เช่น การล่วงละเมิดทางวาจา การละเลย และการเผชิญกับสงคราม หรือความรุนแรงในครอบครัวและในชุมชน แต่มักจะทิ้งบาดแผลทางอารมณ์และจิตใจไว้ด้วย


บทความนี้จะให้ภาพรวมของผลกระทบจากความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็ก จากนั้น ให้คำแนะนำในการขอรับความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบเหล่านี้ภาพรวมของผลกระทบจากความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็ก
ภาพรวมของผลกระทบจากความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็ก


ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็กกับผลลัพธ์ด้านลบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิ่งประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ความเสี่ยงต่อผลลัพธ์เชิงลบก็เพิ่มขึ้นเช่นกันผลกระทบทางกายภาพจากการทารุณกรรมเด็ก


มีความเชื่อมโยงที่ตรงไปตรงมาระหว่างการทารุณกรรมทางร่างกายและสุขภาพร่างกาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการปฏิบัติที่ไม่ดี ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม สามารถก่อให้เกิดผลตามมาทางร่างกายในระยะยาวได้ 


ผลกระทบทางกายภาพในระยะยาวจากการถูกทารุณกรรมหรือการละเลยอาจเกิดขึ้นทันที (เช่น ความเสียหายของสมองที่เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ) แต่ผลกระทบอื่นๆ อาจต้องใช้เวลาก่อนที่จะปรากฏหรือตรวจพบได้


การบาดเจ็บในวัยเด็กอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคอ้วน ซึ่งอาจต้องหาวิธีแก้ไขทางการแพทย์ก่อนที่จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ


การบาดเจ็บในวัยเด็กเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับปัญหาทางการแพทย์หลายประการ ได้แก่:


 • ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด (เช่น หัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง)

 • มะเร็ง

 • โรคเบาหวาน


เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอาจส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กและอาจส่งผลตลอดชีวิต พื้นที่สมองบางส่วนที่อาจได้รับผลกระทบคือ:


 • Amygdala ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการเรื่องอารมณ์

 • Hippocampus ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และความทรงจำ

 • Orbitofrontal cortex ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการตัดสินใจและอารมณ์

 • Cerebellum ซึ่งช่วยประสานพฤติกรรมของกล้ามเนื้อมอเตอร์และการทำหน้าที่

 • Corpus callosum ซึ่งทำหน้าที่ในการสื่อสารของสมองซีกซ้าย/สมองซีกขวา และกระบวนการอื่นๆ (เช่น ความเร้าอารมณ์ อารมณ์ ความสามารถทางปัญญาที่สูงขึ้น)


ผู้ใหญ่ที่มีบาดแผลทางใจในวัยเด็ก ยังแสดงสัญญาณทางชีวภาพของการแก่ตัว ได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่เคยประสบความทุกข์ยากเช่นนั้นมาก่อน

ผลกระทบทางจิตวิทยาของการทารุณกรรมเด็ก


ความบอบช้ำทางจิตใจหรือการล่วงละเมิดในวัยเด็ก อาจทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตได้หลายอย่าง เช่น: • ความโกรธและความก้าวร้าว

 • ความวิตกกังวล

 • ภาวะซึมเศร้า

 • สูญเสียการนับถือตนเอง

 • PTSD (Post-traumatic Stress Disorder) หรือ ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ


การพัฒนาการสมอง ที่ถูกรบกวนเนื่องจากการปฏิบัติที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดความบกพร่องต่อการทำงานของสมอง เช่น ความจำในการทำงาน การควบคุมตนเอง และความยืดหยุ่นทางการรับรู้ ซึ่งเป็นความสามารถในการมองสิ่งต่างๆ และสถานการณ์จากมุมมองที่แตกต่างกัน เด็กที่ถูกทารุณกรรมยังเสี่ยงต่อปัญหาการรับรู้อื่นๆ รวมถึงความยากลำบากในการเรียนรู้และการเอาใจใส่ผลทางพฤติกรรมของการบาดเจ็บในวัยเด็ก


เนื่องจากการทารุณกรรม การถูกละเลย และบาดแผลทางจิตใจในวัยเด็ก จะเปลี่ยนโครงสร้างสมองและการทำงานของสารเคมี การปฏิบัติไม่ดียังส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก การควบคุมอารมณ์ และการทำงานทางสังคมอีกด้วย 


ความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็ก ทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะ:


 • เหงา

 • ต้องพึ่งแอลกอฮอล์และยาเสพติด

 • มีส่วนร่วมในการเสี่ยงทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

 • ก่ออาชญากรรมและความรุนแรงในวัยผู้ใหญ่

 • พยายามฆ่าตัวตาย


เด็กหญิงและเด็กชาย มีความแตกต่างกันในเรื่องที่อิทธิพลของความบอบช้ำทางจิตใจหรือการทารุณกรรมต่อเด็กที่มีต่อพฤติกรรมที่กระทำผิด เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงภายใน (เช่น ความหดหู่ การแยกตัวจากสังคม ความวิตกกังวล) ในขณะที่เด็กผู้ชายมักจะแสดงพฤติกรรมภายนอก (เช่น การกลั่นแกล้ง ความก้าวร้าว ความเกลียดชัง) ที่นำไปสู่พฤติกรรมทางอาญาในวัยผู้ใหญ่


แม้ว่าเด็กส่วนใหญ่ ที่เคยถูกทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง ไม่ได้ไปละเมิดหรือละเลยลูกของตนเอง แต่การวิจัยชี้ให้เห็นว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำเช่นนั้นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างทารุณกรรม วัฏจักรของการปฏิบัติไม่ดีนี้ อาจเป็นผลจากการที่เด็กเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าการทารุณกรรมหรือการละเลยทางร่างกายเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับผู้ปกครองพีระมิดประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็ก
พีระมิดประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็ก

พีระมิดประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็ก แสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็กมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการพัฒนาปัจจัยเสี่ยงของโรคและความเป็นอยู่ที่ดีตลอดชีวิตผลของ NAD+ ต่อผู้ใหญ่ที่มีบาดแผลในวัยเด็ก


สิ่งสำคัญคือ ต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อจัดการกับอาการทางร่างกายหรือจิตใจ อันเป็นผลจากการบาดเจ็บในวัยเด็ก หากคุณประสบกับความบอบช้ำทางจิตใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการช่วยเหลือตามที่คุณต้องการ


นอกจากการปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์และปฏิบัติตามแผนการรักษาแล้ว คุณยังสามารถดำเนินการเพิ่มเติมต่อที่บ้านได้ คุณสามารถสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพได้ เช่น รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายเป็นประจำ


แม้ว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตารางการนอนหลับ และกิจวัตรการออกกำลังกายอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ แต่ก็อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายสำหรับทุกคน อีกทางเลือกหนึ่งคือ การเพิ่มระดับสารสำคัญ นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ (NAD+) ซึ่งมีความสำคัญต่อการเผาผลาญและการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี การเสริม NMNและสารตั้งต้นของ NAD+ อื่นๆ ที่จะช่วยให้ระดับ NAD+ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พลังงานที่จำเป็นแก่เซลล์ และมีความสำคัญต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี สารตั้งต้นของ NAD+ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถให้ได้อย่างปลอดภัยในมนุษย์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมุมมองในอนาคตในการต่อสู้กับผลกระทบของการแก่ก่อนวัย
ศักยภาพในการรักษาของการเพิ่ม NAD+ ในมนุษย์ โดยอิงจากการค้นพบในการศึกษาในสัตว์ทดลอง
ศักยภาพในการรักษาของการเพิ่ม NAD+ ในมนุษย์ โดยอิงจากการค้นพบในการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ศักยภาพในการรักษาของการเพิ่ม NAD+ ในมนุษย์ โดยอิงจากการค้นพบจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง NAFLD (Non‐alcoholic fatty liver disease: โรคไขมันพอกตับที่ไม่มีแอลกอฮอล์) และ AFLD (Alcoholic fatty liver disease.: โรคไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์)การศึกษาล่าสุดในการศึกษาในสัตว์ทดลองชี้ให้เห็นว่า ระดับ NAD+ เป็นกุญแจสำคัญต่อการทำงานและการอยู่รอดของเซลล์สมอง ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากการเสริมด้วย NMN และสารตั้งต้นของ NAD+ อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การรักษาในหนูที่ได้รับสารตั้งต้นของ NAD+ แสดงให้เห็นว่า ทำให้การอักเสบของระบบประสาทและการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์สมองเป็นปกติอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งปรับปรุงการรับรู้ การเรียนรู้ ความจำ และการทำงานของมอเตอร์ ซึ่งทั้งหมดนี้ อาจส่งผลในบุคคลที่ประสบอาการบาดเจ็บในวัยเด็กด้วย


การวิจัยในหนูแสดงให้เห็นว่า การเติม NAD+ อาจชะลอหรือป้องกันความผิดปกติของการเผาผลาญ รวมถึงการดื้อต่ออินซูลินและความดันโลหิตสูง โดยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 และภาวะหัวใจล้มเหลว


ด้วยการพัฒนาที่น่าสนใจทั้งหมดนี้ในสาขาชีววิทยา, NAD+ ได้เปิดกว้างอย่างเต็มที่ สำหรับความก้าวหน้าใหม่ๆ และการแปลผลลัพธ์พรีคลินิกที่น่าทึ่งเหล่านี้ ไปสู่แนวทางการรักษาที่มีประสิทธิผลในมนุษย์ที่มีบาดแผลทางจิตใจในวัยเด็ก


コメント


สินค้าขายดี

bottom of page