top of page

สารตั้งต้น NAD+ ป้องกันการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อในคนสูงอายุได้หรือไม่?

Updated: Dec 10, 2023


NAD+ ป้องกันการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อในคนสูงอายุ
NAD+ ป้องกันการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อในคนสูงอายุ

ถ้าพวกเราไม่ได้ออกกําลังกายแบบแรงต้าน (Resiatance excercise) ที่เพียงพอ, กล้ามเนื้อของเรามักจะสูญเสียขนาดและความแข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้น พบว่า 60-75% ของผู้สูงวัย, การออกกําลังกายแบบแรงต้านเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับ sarcopenia (ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย: การสูญเสียมวลของกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ) เรื่องนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับระดับ NAD+ ที่ลดลง และในบางคนการเพิ่มระดับ NAD+ ในร่างกายสามารถช่วยป้องกัน sarcopenia ได้ 


จากการรีวิวงานวิจัย  Ageing Research Reviews ได้สรุปไว้ว่า


“การลดน้อยลงของ NAD+ เป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ทำให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพ ดังนั้นการเพิ่มระดับ NAD+ จะช่วยปรับสมดุลโครงสร้างกล้ามเนื้อได้ ... ”


ระดับ NAD+ ที่ต่ำในกล้ามเนื้อ และ Sarcopenia


Sarcopenia คือภาวะที่มวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดน้อยลง ซึ่งจะมีผลทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ ตามมาด้วยอาการที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การลื่นหกล้มที่ถี่และทำให้อายุขัยสั้นลง นอกจากนี้ กล้ามเนื้อที่เสื่อมสภาพและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยยังเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการรับรู้ความเข้าใจ, โรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มอาการเผาผลาญที่ผิดปกติ รวมถึง ความดันโลหิตสูง, น้ําตาลในเลือดสูงและอ้วนลงพุง 


ดังนั้น ถ้าเราสามารถป้องกัน หรือชะลอ หรือทำการย้อนกลับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยได้ ถือได้ว่า เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้อายุยืนขึ้น, สุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วย แม้ว่าจะมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย, แต่ก็พบว่าในคนไข้ที่เป็นภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (sarcopenia) จะมีระดับ NAD+ ต่ำ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีระดับ NAD+ ต่ำ จะมีอาการหลายอย่างที่เป็นตัวบ่งชี้ภาวะ sarcopenia อย่างเช่น มวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดน้อยลง รวมไปถึงความเร็วในการเดินด้วย


ระดับ NAD+ ที่กล้ามเนื้อ
ระดับ NAD+ ที่กล้ามเนื้อ

(Migliavacca et al., 2019 | Nature Communications) ระดับ NAD+ ต่ำที่กล้ามเนื้อและ Sarcopenia b: สีน้ำเงิน - ระดับ NAD+ ที่กล้ามเนื้อ จะต่ำ เมื่อเทียบกับคนที่สุขภาพปกติจะมีระดับ NAD+ ที่สูงกว่า - สีส้ม


กราฟแสดง ALM index: Low muscle mass, Grip strength, gait speed
c: ระดับ NAD+ ต่ำที่กล้ามเนื้อจะสัมพันธ์กับมวลกล้ามเนื้อที่ต่ำ (ALM index: Low muscle mass), แรงบีบที่มือ (Grip strength) ลดน้อยลง และ ความเร็วในการเดิน (Gait speed) ลดลง
การป้องกันกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพในคนสูงอายุด้วยการเพิ่มระดับ NAD+ 


แม้ว่าการจำกัดปริมาณแคลอรี่และการออกกำลังกายเป็นประจำ จะมีส่วนในการรักษาระดับ NAD+ ไว้ได้ตามอายุ ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องยากในการปฏิบัติตามวิธีการแบบนี้อย่างสม่ำเสมอไปตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้การใช้ NMN เพื่อบูสต์ให้ระดับ NAD+ ให้สูงขึ้น ก็สามารถใช้เป็นอาหารเสริมที่รับประทานเป็นประจำได้


จากการศึกษาในคนที่อธิบายไว้ด้านล่าง การเพิ่มระดับ NAD + สามารถฟื้นฟูการทํางานของไมโตคอนเดรียของกล้ามเนื้อและเซลล์ต้นกําเนิดของกล้ามเนื้อ รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันภาวะ sarcopeniaไมโตคอนเดรีย (Mitochondria)


มีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพ ซึ่งก็รวมไปถึงการทำงานผิดปกติของไมโตคอนเดรีย ที่สำคัญคือ NAD+ มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของไมโตคอนเดรีย มีงานวิจัยที่ทำในคน (อายุ 33 - 41 ปี) ที่ได้รับสารตั้งต้น NAD+ (NR) กิน 1 กรัม เป็นเวลา 5 เดือน พบว่ามีการเพิ่มจำนวนของไมโตคอนเดรียที่กล้ามเนื้อ (*)เซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อ (Muscle Stem Cells) 


การทำงานผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อ ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพ ปกติเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อ (Satellite cells) จะเพิ่มจำนวนเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บ, เพิ่มขนาดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายแบบแรงต้าน ถ้า setellite cells ทำงานผิดปกติจากอายุที่มากขึ้น, กระบวนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อจะถูกขัดขวาง ทำให้เกิดภาวะ sarcopenia ตามมา


จากงานวิจัยเดียวกันนี้ แสดงให้เห็นว่า การกิน NR นาน 5 เดือน จะทำให้มีการผลิตไมโตคอนเดรียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า NR ช่วยฟื้นฟู Satellite cells ได้ การทำงานที่ดีขึ้นนี้เป็นผลจากการทำงานของเอ็นไซม์เซอร์ทูอิน (Sirtuin: ช่วยเรื่องอายุยืนและการอยู่รอดของเซลล์) ซึ่งใช้ NAD+ เป็นเชื้อเพลิงในการทำงาน
NR ช่วยเพิ่มไมโตคอนเดรียที่กล้ามเนื้อและ Satellite cells
NR ช่วยเพิ่มไมโตคอนเดรียที่กล้ามเนื้อและ Satellite cells

(Lapatto et al., 2023 | Science Advances) NR ช่วยเพิ่มไมโตคอนเดรียที่กล้ามเนื้อและ Satellite cells ไม่ว่าจะผอม (เส้นสีดำ) หรือออกกำลัง (เส้นสีแดง) คนที่ได้รับการรักษาด้วย NR จะมีไมโตคอนเดรียในกล้ามเนื้อมากขึ้น และอัตราส่วน MYMK ต่อ MYOD ที่เพิ่มมากขึ้น (ภาพขวา) บ่งบอกถึงการทํางานของเซลล์ต้นกําเนิด (Satellites) ที่ดีขึ้นความแข็งแกร่ง (Strength) 


ในคนที่ไม่เป็นโรค มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการให้สารตั้งต้นของ NAD+ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อได้ ซึ่งการศึกษานี้ได้ให้คนที่เข้าร่วมทดลองกิน NMN นาน 12 สัปดาห์และพบว่า แรงบีบของมือซ้ายเพิ่มมากขึ้น (*)การรับประทานสารตั้งต้นของ NAD+ ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อได้หรือไม่?


จากหลักฐานทางคลินิก, การกินอาหารเสริมที่เป็นสารตั้งต้นของ NAD+ อาจจะยับยั้งการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อได้ โดยเพิ่มการทำงานของไมโตคอนเดรีย, การฟื้นฟูเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในคนวัยกลางและผู้สูงอายุ


นอกจากนี้ สารตั้งต้นของ NAD+ อาจจะมีประโยชน์มากกว่ากับคนที่มีเงื่อนไขอยู่ก่อน เช่น ดื้อต่ออินซูลิน, คนอ้วน, โรคที่เกี่ยวกับไมโตคอนเดรีย และการขาดสารต้านอนุมูลอิสระ


ดังนั้นในอนาคต แพทย์อาจจะใช้การประเมินระดับ NAD+ ของผู้ป่วย เพื่อตรวจสอบว่า พวกเขาขาด NAD+ หรือไม่ และแนะนําให้รับประทานสารตั้งต้น NAD+


อ้างอิง


  • Xu, Y., & Xiao, W. (2023). NAD+: An old but promising therapeutic agent for skeletal muscle ageing. Ageing Research Reviews, 92, 102106. https://doi.org/10.1016/j.arr.2023.102106

  • Migliavacca, E., Tay, S. K., Patel, H. P., Sonntag, T., Civiletto, G., McFarlane, C., Forrester, T., Barton, S. J., Leow, M. K., Antoun, E., Charpagne, A., Seng Chong, Y., Descombes, P., Feng, L., Garratt, E. S., Giner, M. P., Green, C. O., Karaz, S., Kothandaraman, N., . . . Feige, J. N. (2019). Mitochondrial oxidative capacity and NAD+ biosynthesis are reduced in human sarcopenia across ethnicities. Nature Communications, 10(1), 1-14. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13694-1

  • K. Lapatto, H. A., Kuusela, M., Heikkinen, A., Muniandy, M., Gopalakrishnan, S., Pöllänen, N., Sandvik, M., Schmidt, M. S., Heinonen, S., Saari, S., Kuula, J., Hakkarainen, A., Tampio, J., Saarinen, T., Taskinen, R., Lundbom, N., Groop, H., Tiirola, M., Katajisto, P., . . . Pirinen, E. (2023). Nicotinamide riboside improves muscle mitochondrial biogenesis, satellite cell differentiation, and gut microbiota in a twin study. Science Advances. https://doi.org/add5163#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #มณีแดง #RedGem #Sarcopenia #ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง

Commentaires


สินค้าขายดี

bottom of page