top of page

สารสกัดจากใบมะละกอรักษาโรคได้? - ตอนที่ 6/8 - ยับยั้งไข้เลือดออก


น้ำคั้นใบมะละกอ ยับยั้งไข้เลือดออก
น้ำคั้นใบมะละกอ ยับยั้งไข้เลือดออก

การยับยั้งไข้เลือดออกของน้ำคั้นใบมะละกอ PLE


ไข้เลือดออกเป็นโรคที่น่ากลัว ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกและคาดว่าจะมีผู้ป่วย 50-100 ล้านคนทุกปี [63] ไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสไข้เลือดออก (DENV) 1-4 เป็นของตระกูล Flaviviridae และถ่ายทอดผ่านการกัดของยุงที่ติดเชื้อ Aedesaegypti [63] อาการของโรคจะปรากฏขึ้นภายใน 4-7 วันหลังจากการฟักตัวของไวรัสไข้เลือดออก ซึ่งรวมถึง ไข้สูง ผื่น ปวดศีรษะ อาเจียน และปวดกล้ามเนื้อ [64]


ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia), การลดลงของจํานวนเกล็ดเลือดเป็นหนึ่งในอาการหลักของโรคไข้เลือดออกและใช้สําหรับการวินิจฉัยผู้ป่วยไข้เลือดออก [65] องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ก็คือจํานวนเกล็ดเลือดที่ลดลงอย่างรวดเร็วและยืนยันจากจํานวนเกล็ดเลือดที่ต่ำกว่า 150,000 ต่อไมโครลิตรของเลือด [67] ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาต้านไวรัสสําหรับควบคุมโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแบบประคับประคองด้วย เลือด, ส่วนประกอบของเลือดและของเหลว เพื่อป้องกันโรคหรือรักษาแบบประคับประคอง ในอนาคต มีความหวังที่จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกตารางที่ 3 สาธิตกิจกรรมของสารสกัดมะละกอสําหรับการปรับตัวชี้วัดการอักเสบและการเสริมสร้างเอ็นไซม์ต้านอนุมูลอิสระและเกล็ดเลือดในสัตว์ และในคนไข้โรคไข้เลือดออก (Dengue fever) เมื่อนํามาใช้ในรูปแบบของผล, ไม้เปลือกและใบ การทดลองอื่นๆ ในหนูและมนุษย์ ยังได้ทำให้เกิดการต้านการอักเสบ [60] และการทำงานเพิ่มเกล็ดเลือดมากขึ้นของ PLE การศึกษาในหลอดทดลองมีน้อยมาก ซึ่งได้วิเคราะห์การทำงานของภูมิคุ้มกันและกลไกของผลมะละกอ อย่างไรก็ตาม ก็ควรมีการศึกษาในสัตว์หลายชนิดด้วย


ปัจจุบันมีการศึกษาทางเลือดอื่นที่จะใช้รักษาโรคไข้เลือดออก มีการศึกษาจํานวนมากที่ใช้ประโยชน์จากยาสมุนไพรสําหรับการรักษาทางเลือกของภาวะแทรกซ้อนไข้เลือดออก เมื่อเร็วๆ นี้ มีการศึกษาจํานวนมากสำหรับบทบาทที่เป็นไปได้ของ PLE ในการรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ที่เชื่อมโยงกับโรคไข้เลือดออก การศึกษาเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า การรักษาด้วยสารสกัดจากมะละกอ ช่วยเพิ่มจํานวนเกล็ดเลือดอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งจะลดลงในระหว่างการติดเชื้อไข้เลือดออก [62]


การศึกษาแสดงให้เห็นว่า จํานวนเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยไข้เลือดออก 5 รายภายใน 24 ชั่วโมงหลังการรักษาด้วย PLE [68] ในทํานองเดียวกัน การศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมได้ทำกับผู้ป่วย 285 รายและสังเกตว่า น้ําเชื่อมใบมะละกอช่วยเพิ่มจํานวนเกล็ดเลือดเฉลี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม [69]


พบผลลัพธ์ที่คล้ายกันในการศึกษาที่ทำกับผู้ป่วยจำนวน 228 รายในมาเลเซีย [66] การศึกษาระบุว่าสาเหตุหลัก ของการมีเลือดออกในผู้ป่วยไข้เลือดออกเกี่ยวข้องกับจํานวนเกล็ดเลือดที่ลดลง ซึ่งมาพร้อมกับการซึมผ่านของหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นและการรั่วไหลของพลาสมา [70]


มีรายงานคุณสมบัติของ PLE ในการรักษาเสถียรภาพของผนังเมมเบรน เพื่อปกป้องเซลล์เม็ดเลือดจากการทําลายที่เกิดจากความเครียด การทำงานดังกล่าว สามารถป้องกันการสลายตัวของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยไข้เลือดออก [71] มีรายงานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า น้ำใบมะละกอ Carica แบบ freeze-dried ช่วยลดการผลิตไซโตไคน์อักเสบได้อย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ CCL12 / MCP-5, CCL8 / MCP-2, CCL17 / TARC, CCL6 / MRP-1, IL1RN / IL1Ra, IL1R1, PF4 / CXCL4 และ NAMPT / PBEF1 ในหนูที่ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก AG129 [30]


ปัจจุบัน PLE แสดงให้เห็นว่า ช่วยลดการแสดงออกของโปรตีนห่อหุ้ม DENV NS1 และทําให้เกิดการควบคุมการแสดงออกของ IFN-α ในเซลล์ THP-1 [72] การศึกษาเหล่านี้ สนับสนุนและแนะนําว่า จําเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับการทดลองในสัตว์และการทดลองทางคลินิกเพื่อสร้างมาตรฐานการใช้ PLE ในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไข้เลือดออก
----------------------


#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #มณีแดง  #RedGem #Quercetin #น้ำคั้นใบมะละกอ #PapayaLeafExtract #ไข้เลือดออก


----------------------


แปลและเรียงเรียงจาก - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7704890/References


1. Tripathi L, Tripathi JN. Role of biotechnology in medicinal plants. Trop J Pharm Res. 2003;2(2):243–253. [Google Scholar]


2. Jain SK. Ethnobotany and research in medicinal plants in India. Ethnobot Search New Drugs. 1994;185:153–168. [PubMed] [Google Scholar]


3. Wang MW, Hao X, Chen K. Biological screening of natural products and drug innovation in China. Philos Trans R SocLond B Biol Sci. 2007;362(1482):1093–1105. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


4. Aravind G, Bhowmik D, Duraivel S, Harish G. Traditional and medicinal uses of Carica papaya. J Med Plants Stud. 2013;1(1):7–15. [Google Scholar]


5. Owoyele BV, Adebukola OM, Funmilayo AA, Soladoye AO. Anti-inflammatory activities of ethanolic extract of Carica papaya leaves. Inflammopharmacol. 2008;16(4):168–173. [PubMed] [Google Scholar]


6. Vij T, Prashar Y. A review on medicinal properties of Carica papaya Linn. Asian Pac J Trop Dis. 2015;5(1):1–6. [Google Scholar]


7. Leader B, Baca QJ, Golan DE. Protein therapeutics: a summary and pharmacological classification. Nat Rev Drug Discov. 2008;7(1):21–39. [PubMed] [Google Scholar]

8. Tang CS. Benzyl isothiocyanate of papaya fruit. Phytochemistry. 1971;10(1):117–121. [Google Scholar]


9. Krishna KL, Paridhavi M, Patel JA. Review on nutritional, medicinal and pharmacological properties of papaya (Carica papaya Linn.) Nat Prod Radiance. 2008;7(4):364–373. [Google Scholar]


10. Wall MM. Ascorbic acid, vitamin a, and mineral composition of banana (Musa sp.) and papaya (Carica papaya) cultivars grown in Hawaii. J Food Compos Anal. 2006;19(5):434–445. [Google Scholar]


11. Rahmani AH, Aldebasi YH. Potential role of carica papaya and their active constituents in the prevention and treatment of diseases. Int J Pharm Pharm Sci. 2016;8(1):11–15. [Google Scholar]


12. Paul BI, Nasreen MA, Sarker AN, Islam MR. Isolation, purification and modification of papain enzyme to ascertain industrially valuable nature. Int J Biotechnol Res. 2013;3(5):11–22. [Google Scholar]


13. Patil T, Patil S, Patil A, Patil S. Carica papaya leaf extracts–an Ethnomedicinal boon. Int J Pharmacogn Phytochem Res. 2014;6(2):260–265. [Google Scholar]


14. Hu T, Guo YY, Zhou QF, Zhong XK, Zhu L, Piao JH, et al. Optimization of ultrasonic-assisted extraction of total saponins from Ecliptaprostrasta L. using response surface methodology. J Food Sci. 2012;77(9):C975–C982. [PubMed] [Google Scholar]


15. Longdet IY, Adoga EA. Effect of methanolic leaf extract of Carica papaya on plasmodium berghei infection in albino mice. Eur J Med Plants. 2017;20(1):1–7. [Google Scholar]


16. Saran PL, Choudhary R. Drug bioavailability and traditional medicaments of commercially available papaya: a review. Afr J Agric Res. 2013;8(25):3216–3223. [Google Scholar]


17. Bamisaye FA, Ajani EO, Minari JB. Prospects of ethnobotanical uses of pawpaw (Carica papaya) J Med Plants. 2013;1(4):171–177. [Google Scholar]


18. Sarala N, Paknikar SS. Papaya extract to treat dengue: a novel therapeutic option?.Ann Med Health Sci Res. 2014;4(3):320–4. [PMC free article] [PubMed]


19. Otsuki N, Dang NH, Kumagai E, Kondo A, Iwata S, Morimoto C. Aqueous extract of Carica papaya leaves exhibits anti-tumor activity and immunomodulatory effects. J Ethnopharmacol. 2010;127(3):760–767. [PubMed] [Google Scholar]


20. Seigler DS, Pauli GF, Nahrstedt A, Leen R. Cyanogenicallosides and glucosides from Passifloraedulis and Carica papaya. Phytochemistry. 2002;60(8):873–882. [PubMed] [Google Scholar]


21. Hadadi SA, Li H, Rafie R, Kaseloo P, Witiak SM, Siddiqui RA. Anti-oxidation properties of leaves, skin, pulp, and seeds extracts from green papaya and their anti-cancer activities in breast cancer cells. J Cancer Metastasis Treat. 2018;4:25. [Google Scholar]


22. Liew SY, Stanbridge EJ, Yusoff K, Shafee N. Hypoxia affects cellular responses to plant extracts. J Ethnopharmacol. 2012;144(2):453–456. [PubMed] [Google Scholar]


23. Saranya V, Malathi N. Evidence-based review on anticancer effects of commonly used herbs. J AdvClin Res Insights. 2014;1(2):73–77. [Google Scholar]


24. Webb LJ. The use of plant medicines and poisons by Australian aborigines. Aust J Anthropol. 1969;7(2):137–146. [Google Scholar]


25. Nugroho A, Heryani H, Choi JS, Park HJ. Identification and quantification of flavonoids in Carica papaya leaf and peroxynitrite-scavenging activity. Asian Pac J Trop Biomed. 2017;7(3):208–213. [Google Scholar]


26. Rumiyati S. Effect of the protein fraction of Carica papaya L. leaves on the expressions of P53 and BCL-2 in breast cancer cells line. Maj Farm Indones. 2006;17:170–176. [Google Scholar]


27. Singh SP, Kumar S, Tomar MS, Singh RK, Verma PK, Kumar A, et al. Aqueous extract of Carica papaya leaf elicits the production of TNF-α and modulates the expression of cell surface receptors in tumor-associated macrophages. Biosc Biotech Res. 2019;4:1115–1122. [Google Scholar]


28. Salim E, Kumolosasi E, Jantan I. Inhibitory effect of selected medicinal plants on the release of pro-inflammatory cytokines in lipopolysaccharide-stimulated human peripheral blood mononuclear cells. J Nat Med. 2014;68(3):647–653. [PubMed] [Google Scholar]


29. Siddique O, Sundus A, Ibrahim MF. Effects of papaya leaves on thrombocyte counts in dengue--a case report. JPMA J Pak Med Assoc. 2014;64(3):364–366. [PubMed] [Google Scholar]


30. Norahmad NA, Razak MR, Misnan NM, Jelas NH, Sastu UR, Muhammad A, et al. Effect of freeze-dried Carica papaya leaf juice on inflammatory cytokines production during dengue virus infection in AG129 mice. BMC Complement Altern Med. 2019;19(44):1–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


31. Juárez-Rojop IE, Díaz-Zagoya JC, Ble-Castillo JL, Miranda-Osorio PH, Castell-Rodríguez AE, Tovilla-Zárate CA, et al. Hypoglycemic effect of Carica papaya leaves in streptozotocin-induced diabetic rats. BMC Complement Altern Med. 2012;12(1):236. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


32. Society AC. Cancer facts & figures. Am Cancer Soc. 2016.


33. Weaver BA. How Taxol/paclitaxel kills cancer cells. Mol Biol Cell. 2014;25(18):2677–2681. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


34. Caruso M, Colombo AL, Fedeli L, Pavesi A, Quaroni S, Saracchi M, et al. Isolation of endophytic fungi and actinomycetestaxane producers. Annales de Microbiologie. 2000;50(1):3–13. [Google Scholar]


35. Patra CR, Mukherjee S, Kotcherlakota R. Biosynthesized silver nanoparticles: a step forward for cancer theranostics. Nanomed. 2014;9(10):1445–1448. [PubMed] [Google Scholar]


36. Chua LK, Lim CL, Ling AP, Chye SM, Koh RY. Anticancer potential of Syzygium species: a review. Plant Foods Hum Nutr. 2019;74(1):18–27. [PubMed] [Google Scholar]


37. Singh S, Sharma B, Kanwar SS, Kumar A. Lead phytochemicals for anticancer drug development. Front Plant Sci. 2016;7:1–13. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


38. Rasmann S, Agrawal AA. Latitudinal patterns in plant defense: evolution of cardenolides, their toxicity and induction following herbivory. Ecol Lett. 2011;14(5):476–483. [PubMed] [Google Scholar]


39. C Morimoto, N Dang, inventors; Dang Nam H, assignee. Compositions for cancer prevention, treatment, or amelioration comprising papaya extract. United States patent application US 11/631,655. 2008.


40. Nguyen TT, Parat MO, Hodson MP, Pan J, Shaw PN, Hewavitharana AK. Chemical characterization and in vitro cytotoxicity on squamous cell carcinoma cells of Carica papaya leaf extracts. Toxins. 2016;8(1):1–11. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


41. Nguyen TT, Parat MO, Shaw PN, Hewavitharana AK, Hodson MP. Traditional aboriginal preparation alters the chemical profile of Carica papaya leaves and impacts on cytotoxicity towards human squamous cell carcinoma. PLoS One. 2016;11(2):1–15. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


42. Pandey S, Walpole C, Cabot PJ, Shaw PN, Batra J, Hewavitharana AK. Selective anti-proliferative activities of Carica papaya leaf juice extracts against prostate cancer. Biomed Pharmacother. 2017;89:515–523. [PubMed] [Google Scholar]


43. Bouayed J, Hoffmann L, Bohn T. Total phenolics, flavonoids, anthocyanins and antioxidant activity following simulated gastro-intestinal digestion and dialysis of apple varieties: bioaccessibility and potential uptake. Food Chem. 2011;128(1):14–21. [PubMed] [Google Scholar]


44. SP Singh, SV Mathan, A Dheeraj, D Tailor, RP Singh, A Acharya. Anticancer effects and associated molecular changes of Carica papaya against prostate cancer. AACR; Cancer Res. 2019; 79(13): Abstract nr 3004.


45. Cragg GM, Newman DJ. Plants as a source of anti-cancer agents. J Ethnopharmacol. 2005;100(1–2):72–79. [PubMed] [Google Scholar]


46. Rumiyati S. Effect of the protein fraction of Carica papaya L. leaves on the expressions of P53 and BCL-2 in breast cancer cells line. Maj FarmIndones. 2006;17:170–176. [Google Scholar]


47. Fauziya S, Krishnamurthy R. Papaya (Carica papaya): source material for anticancer. CIBTech J Pharm Sci. 2013;2(1):25–34. [Google Scholar]


48. Nguyen TT, Shaw PN, Parat MO, Hewavitharana AK. Anticancer activity of Carica papaya: a review. Mol Nutr Food Res. 2013;57(1):153–164. [PubMed] [Google Scholar]


49. Ismail Z, Halim SZ, Abdullah NR, Afzan A, Rashid A, Amini B, et al. Safety evaluation of Oral toxicity of Carica papaya Linn. Leaves: a subchronic toxicity study in Sprague Dawley rats Evid Based Complement. 2014;2014:1–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


50. Halim SZ, Abdullah NR, Afzan A, Rashid BA, Jantan I, Ismail Z. Acute toxicity study of Carica papaya leaf extract in Sprague Dawley rats. J Med Plant Res. 2011;5(10):1867–1872. [Google Scholar]


51. Cooper CR, McLean L, Walsh M, Taylor J, Hayasaka S, Bhatia J, et al. Preferential adhesion of prostate cancer cells to bone is mediated by binding to bone marrow endothelial cells as compared to extracellular matrix components in vitro. Clin Cancer Res. 2000;6(12):4839–4847. [PubMed] [Google Scholar]


52. Maniyar Y, Bhixavatimath P. Antihyperglycemic and hypolipidemic activities of aqueous extract of Carica papaya Linn. Leaves in alloxan-induced diabetic rats. J Ayurveda Integr Med. 2012;3(2):70–74. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


53. Imaga NA, Gbenle GO, Okochi VI, Adenekan S, Duro-Emmanuel T, Oyeniyi B, et al. Phytochemical and antioxidant nutrient constituents of Carica papaya and Parquetinanigrescens extracts. Sci Res Essays. 2010;5(16):2201–2205. [Google Scholar]


54. Gurung S, Škalko-Basnet N. Wound healing properties of Carica papaya latex: in vivo evaluation in mice burn model. J Ethnopharmacol. 2009;121(2):338–341. [PubMed] [Google Scholar]


55. Anjum V, Arora P, Ansari SH, Najmi AK, Ahmad S. Antithrombocytopenic and immunomodulatory potential of metabolically characterized aqueous extract of Carica papaya leaves. Pharm Biol. 2017;55(1):2043–2056. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


56. Foulds KE, Wu CY, Seder RA. Th1 memory: implications for vaccine development. Immunol Rev. 2006;211(1):58–56. [PubMed] [Google Scholar]


57. Baxevanis CN, Voutsas IF, Tsitsilonis OE, Gritzapis AD, Sotiriadou R, Papamichail M. Tumor-specific CD4+ T lymphocytes from cancer patients are required for optimal induction of cytotoxic T cells against the autologous tumor. J Immunol. 2000;164(7):3902–3912. [PubMed] [Google Scholar]


58. Pandey S, Cabot PJ, Shaw PN, Hewavitharana AK. Anti-inflammatory and immunomodulatory properties of Carica papaya. J Immuno toxicol. 2016;13(4):590–602. [PubMed] [Google Scholar]


59. Sagnia B, Fedeli D, Casetti R, Montesano C, Falcioni G, Colizzi V. Antioxidant and anti-inflammatory activities of extracts from Cassia alata, Eleusine indica, Eremomastax speciosa, Carica papaya and Polyscias fulva medicinal plants collected in Cameroon. PLoS One. 2014;9(8):1–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


60. Lee KH, Padzil AM, Syahida A, Abdullah N, Zuhainis SW, Maziah M, Sulaiman MR, Israf DA, Shaari K, Lajis NH. Evaluation of anti-inflammatory, antioxidant and antinociceptive activities of six Malaysian medicinal plants. J Med Plant Res 2011 Oct 23;5(23):5555–5563.


61. Sadek KM. Antioxidant and immunostimulant effect of Carica papaya Linn. Aqueous extract in acrylamide intoxicated rats. Acta Inform Med. 2012;20(3):180–185. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


62. Dharmarathna SL, Wickramasinghe S, Waduge RN, Rajapakse RP, Kularatne SA. Does Carica papaya leaf-extract increase the platelet count? An experimental study in a murine model. Asian Pac J Trop Biomed. 2013;3(9):720–724. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


63. Ahmad N, Fazal H, Ayaz M, Abbasi BH, Mohammad I, Fazal L. Dengue fever treatment with Carica papaya leaves extracts. Asian Pac J Trop Biomed. 2011;1(4):330–333. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


64. Yunita F, Hanani E, Kristianto J. The effect of Carica papaya L. leaves extract capsules on platelets count and hematocrit level in dengue fever patient. Int J Med Aromat Plants. 2012;2(4):573–578. [Google Scholar]


65. Subenthiran S, Choon TC, Cheong KC, Thayan R, Teck MB, Muniandy PK, et al. Carica papaya leaves juice significantly accelerates the rate of increase in platelet count among patients with dengue fever and dengue haemorrhagic fever. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:1–7. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


66. Gammulle A, Ratnasooriya WD, Jayakody JR, Fernando C, Kanatiwela C, Udagama PV. Thrombocytosis and anti-inflammatory properties and toxicological evaluation of Carica papaya mature leaf concentrate in a murine model. Online Int J Med Plant Res. 2012;1(2):21–30. [Google Scholar]


67. Oishi K, Saito M, Mapua CA, Natividad FF. Dengue illness: clinical features and pathogenesis. J Infect Chemother. 2007;13(3):125–133. [PubMed] [Google Scholar]

68. Kala CP. Leaf juice of Carica papaya L. a remedy of dengue fever. Med Aromat Plants. 2012;1(6):1–2. [Google Scholar]


69. Srikanth BK, Reddy L, Biradar S, Shamanna M, Mariguddi DD, Krishnakumar M. An open-label, randomized prospective study to evaluate the efficacy and safety of Carica papaya leaf extract for thrombocytopenia associated with dengue fever in pediatric subjects. Pediatric Health Med Ther. 2019;10:5–11. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


70. Srikiatkhachorn A. Plasma leakage in dengue haemorrhagic fever. Thromb Haemost. 2009;102(12):1042–1049. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

71. Ranasinghe P, Ranasinghe P, Abeysekera WK, Premakumara GS, Perera YS, Gurugama P, et al. In vitro erythrocyte membrane stabilization properties of Carica papaya L. leaf extracts. Pharmacogn. Res. 2012;4(4):196–202. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


72. Sharma N, Mishra KP, Chanda S, Bhardwaj V, Tanwar H, Ganju L, et al. Evaluation of anti-dengue activity of Carica papaya aqueous leaf extract and its role in platelet augmentation. Arch Virol. 2019;164(4):1095–1110. [PubMed] [Google Scholar]

73. Pandey SK, Sharma V. World diabetes day 2018: battling the emerging epidemic of diabetic retinopathy. Indian J Ophthalmol. 2018;66(11):1652–1653. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


74. Gupta M, Prabhu K, Parijatham BO, Kalaiselvi VS, Rajendran SM, Rose J. Prevalence of diabetes mellitus in South India: a retro spective analysis. JIMSA. 2012;25(4):239–240. [Google Scholar]


75. Fakeye TO. Oladipupo T, Showande O, Ogunremi Y. Effects of coadministration of extract of Carica papaya Linn (family Cariaceae) on activity of two oral hypoglycemic agents. Trop J Pharm Res. 2007;6(1):671–678. [Google Scholar]


76. Aruoma OI, Somanah J, Bourdon E, Rondeau P, Bahorun T. Diabetes as a risk factor to cancer: functional role of fermented papaya preparation as phytonutraceutical adjunct in the treatment of diabetes and cancer. Mutat Res. 2014;768:60–68. [PubMed] [Google Scholar]


77. Gardner RV. Sickle cell disease: advances in treatment. Ochsner J. 2018;18(4):377–389. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


78. Ambe JP, Mava Y, Chama R, Farouq G, Machoko Y. Clinical features of sickle cell anaemia in northern nigerian children. West Afr J Med. 2012;31(2):81–85. [PubMed] [Google Scholar]


79. Imaga NO, Gbenle GO, Okochi VI, Akanbi SO, Edeoghon SO, Oigbochie V, et al. Antisickling property of Carica papaya leaf extract. Afr J Biochem Res. 2009;3(4):102–106. [Google Scholar]


80. Nurain IO, Bewaji CO, Johnson JS, Davenport RD, Zhang Y. Potential of three Ethnomedicinal plants as Antisickling agents. Mol Pharm. 2017;14(1):172–182. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


81. Suresh K. Antimicrobial and phytochemical investigation of the leaves of Carica papaya L., Cynodondactylon (L.) Pers., Euphorbia hirta L., Meliaazedarach L. and Psidiumguajava L. Ethnobot Leaflets. 2008;12:1184–1191. [Google Scholar]


82. Nirosha N, Mangalanayaki R. Antibacterial activity of leaves and stem extract of Carica papaya L. Int J Adv Pharm Biol Chem. 2013;2(3):473–476. [Google Scholar]


83. Baskaran C, Velu S, Kumaran K. The efficacy of Carica papaya leaf extract on some bacterial and a fungal strain by well diffusion method. Asian Pac J Trop Dis. 2012;2:S658–S662. [Google Scholar]


84. Tewari BB, Subramanian G, Gomathinayagm R. Antimicrobial properties of Carica papaya (papaya) different leaf extract against E. coli, S. aureus and C. albicans. Am J Pharmacol Pharmacother. 2014;1(1):025–039. [Google Scholar]


85. Odo CE, Odo AI. Ethanol extract of the leaves of Carica papaya affords protection against aspirin-induced gastric ulcer in rats. J Pharm Res. 2017;11(8):1025–1029. [Google Scholar]


86. Indran M, Mahmood AA, Kuppusamy UR. Protective effect of Carica papaya L leaf extract against alcohol induced acute gastric damage and blood oxidative stress in rats. W Indian Med J. 2008;57(4):323–326. [PubMed] [Google Scholar]


Comentários


สินค้าขายดี

bottom of page