top of page

เคอร์คูมิน (Curcumin) ช่วยลดน้ำหนักได้?


เคอร์คูมิน (Curcumin) ช่วยลดน้ำหนักได้?
เคอร์คูมิน (Curcumin) ช่วยลดน้ำหนักได้?

ขมิ้นชันเป็นเครื่องเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและสมอง แม้ว่ามันอาจช่วยในการลดน้ําหนัก แต่จําเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในมนุษย์เพื่อยืนยันเรื่องนี้


ขมิ้นชันหรือที่เรียกว่า เครื่องเทศสีทอง ซึ่งเป็นที่นิยมใส่ในอาหารคนเอเชีย และเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนอินเดีย ไทยหรืออายุรเวทเป็นเวลาหลายพันปี


คุณสมบัติทางด้านสุขภาพของขมิ้นส่วนใหญ่เกิดจากฤทธิ์ของสารเคอร์คูมิน (Curcumin) ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่แข็งแกร่ง (R)


การศึกษาล่าสุดระบุว่า ขมิ้นอาจมีบทบาทในการลดน้ําหนัก (R) อย่างไรก็ตาม อาจสงสัยว่ามันมีประสิทธิภาพมากหรือไม่ และต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่จึงจะเห็นผล


บทความนี้จะพูดถึงสรรพคุณของขมิ้นชัน จะช่วยลดน้ําหนักได้หรือไม่เคอร์คูมิน (Curcumin) และการลดน้ำหนัก


งานวิจัยล่าสุดได้ศึกษาบทบาทของเคอร์คูมินในการลดน้ําหนัก


การศึกษาในหลอดทดลองชี้ให้เห็นว่า เคอร์คูมินอาจช่วยยับยั้ง ตัวชี้วัดการอักเสบ (Inflammatory marker) เฉพาะที่มีบทบาทในโรคอ้วน ตัวชี้วัดเหล่านี้ มักจะเพิ่มขึ้นในผู้ที่มีน้ําหนักเกินหรือโรคอ้วน (R)


การศึกษาในสัตว์ระบุว่า สารประกอบนี้อาจช่วยส่งเสริมการลดน้ําหนัก, ลดการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อไขมัน, ลดน้ําหนักและเพิ่มความไวต่อฮอร์โมนอินซูลิน (R, R, R, R)


ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาที่มีอาสาสมัครจำนวน 44 คน เป็นเวลานาน 30 วัน ที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถลดน้ําหนักได้เลย พบว่า การให้รับประทานเคอร์คูมิน 800 มก. วันละ 2 ครั้ง ร่วมกับไพเพอรีน 8 มก. ทําให้น้ําหนักตัวดัชนีมวลกาย (BMI) และรอบเอวและสะโพกลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (R)


ไพเพอรีนเป็นสารประกอบในพริกไทยดํา ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมสารเคอร์คูมินได้ถึง 2,000% (R)


นอกจากนี้ การรีวิวการศึกษา 21 ชิ้นในอาสาสมัครกว่า 1,600 คน มีการเชื่อมโยงการบริโภคเคอร์คูมินกับการลดน้ําหนัก ค่าดัชนีมวลกาย และรอบเอว นอกจากนี้ ยังสังเกตเห็นระดับฮอร์โมน Adinopectin ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการเผาผลาญของร่างกาย (R, R)


แม้ว่าการวิจัยในปัจจุบัน จะมีแนวโน้มที่ดี แต่จําเป็นต้องมีการศึกษาในมนุษย์มากขึ้น ก่อนที่จะแนะนําให้ใช้เคอร์คูมินเพื่อลดน้ําหนัก


สรุป ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของเคอร์คูมิน อาจมีบทบาทในการลดน้ําหนัก จําเป็นต้องมีการวิจัยในมนุษย์เพิ่มเติมOpmerkingen


สินค้าขายดี

bottom of page