top of page

จากงานวิจัย: NAD⁺ ปกป้องหัวใจและสมองจากอาการหัวใจวาย


NAD⁺ ปกป้องหัวใจและสมองจากอาการหัวใจวาย
NAD⁺ ปกป้องหัวใจและสมองจากอาการหัวใจวาย

หนูที่ได้รับ NAD+ ทางหลอดเลือดดำหลังหัวใจวายจะช่วยให้อัตราการรอดชีวิตดีขึ้น การทำงานของหัวใจดีขึ้น และมีความบกพร่องทางระบบประสาทน้อยลง รวมไปถึงสมอง


เมื่อเราอายุมากขึ้น ร่างกายของเราจะตอบสนองไวต่ออาการหัวใจวายและจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจมากขึ้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR: Cardiopulmonary resuscitation) เป็นมาตรฐานการดูแลฉุกเฉินหลังหัวใจวาย อย่างไรก็ตาม ภาวะขาดออกซิเจนที่เกิดจากหัวใจวาย มักนำไปสู่ปัญหาหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาทและสมองในระยะยาว ซึ่งอาจนำไปสู่ความตายได้ในอนาคต ปัจจุบัน นักวิจัยพบว่า นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ ( NAD+ ) อาจช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการแพทย์ ที่มักเกิดขึ้นหลังจากการช่วยชีวิตจากภาวะหัวใจวายด้วยการทำ CPR (ปั๊มหัวใจ)


นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์ในจีนและเวอร์จิเนีย ตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสาร Critical Care Medicine ที่ได้ศึกษาหนูที่รักษาด้วย NAD+ หลังเกิดอาการหัวใจวาย นักวิทยาศาสตร์พบว่า หนูที่ได้รับการรักษาด้วย NAD+ จะช่วยปรับปรุงการทำงานของหัวใจหลายด้าน, ความผิดปกติของระบบประสาท และอัตราการรอดชีวิต เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย NAD+ นอกจากนี้ การรักษาด้วย NAD+ ยังช่วยฟื้นฟูการทำงานของไมโตคอนเดรีย ซึ่งเป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ ซึ่งอาจเป็นกลไกที่อยู่เบื้องหลังผลกระทบของ NAD+ ต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากภาวะหัวใจวาย


“การค้นพบนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการพัฒนาแนวทางใหม่ในการรักษาความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจและระบบประสาทหลังการช่วยชีวิต” ทีมวิจัยระบุ
การรักษาด้วย NAD+ เพื่อฟื้นตัวหลังจากหัวใจวาย รวมทั้งสมอง


ดร. ซูและเพื่อนร่วมงาน ได้ใช้สายไฟเพื่อกระตุ้นให้เกิดหัวใจวาย (หรือหัวใจเต้นผิดปกติ) ในหนู ภายหลังการทำ CPR หนูที่ไม่ได้รับการรักษา 90% (9/10) เสียชีวิตภายใน 72 ชั่วโมงแรก เทียบกับ 60% (6/10) ของหนูที่ได้รับ NAD+ นอกจากนี้ อัตราการเสียชีวิตก่อนกำหนด – ภายใน 24 ชั่วโมงแรก – ลดลงในกลุ่มที่ได้รับ NAD+ (2/10) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา (7/10) สรุปโดยรวมแล้ว NAD+ เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของหนูที่ได้รับการช่วยชีวิตโดยการทำ CPR


นักวิจัยยังพบว่า ความผิดปกติของระบบประสาทที่พบในกลุ่ม NAD+ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา ในการทดลองนี้ ได้ทำการวัดโดยใช้ Neurological Deficit Scale ( NDS ) ซึ่งมีรูปแบบหลังจากการประเมินทางคลินิกของมนุษย์ คะแนนนี้มาจากการทดสอบพฤติกรรมหลายประการ รวมถึงการทดสอบการทำงานประสานกัน การทรงตัว ปฏิกิริยาตอบสนอง และความวิตกกังวลSu et al., 2022 | Critical Care Medicine - NAD+ เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของหนูและการทำงานของระบบประสาทหลังจากหัวใจวาย A: หนูที่ได้รับการรักษาด้วย NAD+ (NAD) มีการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น (A) และความผิดปกติของระบบประสาท (B) ลดลงภายหลังภาวะหัวใจวายและการฟื้นฟู (ROSC) เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการรักษา (กลุ่มควบคุม)


การรักษาด้วย NAD+ ยังช่วยฟื้นฟูและรักษาการทำงานของหัวใจภายหลังภาวะหัวใจวาย โดยมีความดันโลหิตเฉลี่ยในหลอดเลือดแดงเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์ของเลือดที่ออกจากหัวใจเพิ่มขึ้นหลังจากการบีบหดตัวแต่ละครั้ง รวมถึงปริมาณการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น (ปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดในหนึ่งนาที) เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย NAD+ ในช่วง 4 ชั่วโมงหลังจากการกลับมาของการไหลเวียนตามธรรมชาติ (Return of Spontaneous Circulation: ROSC) - การฟื้นฟูจังหวะการเต้นของหัวใจที่เป็นปกติซึ่งสามารถรักษาการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายหลังจากหัวใจวาย
Su et al., 2022 | Critical Care Medicine - NAD+ ปรับปรุงการทำงานของหัวใจหลังจากหัวใจวายหนูที่รักษาด้วย NAD+ (สามเหลี่ยมสีดำ) มีการเต้นของหัวใจที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสี่ชั่วโมงหลังเกิดภาวะหัวใจวายและการฟื้นฟู (ROSC) มากกว่าหนูที่ไม่ได้รับการรักษา (สี่เหลี่ยมสีดำ) แม้ว่าการเต้นของหัวใจจะไม่ถึงระดับของหนูที่ไม่เคยมีอาการหัวใจวาย (วงกลมสีดำ).


เชื่อกันว่า ความผิดปกติของไมโตคอนเดรียมีบทบาทสำคัญต่อภาวะหัวใจและระบบประสาทหลังการช่วยชีวิต เอนไซม์เซอร์ทูอิน (Sirtuin ซึ่งการทำงานจะขึ้นกับ NAD+) ซึ่งทราบกันดีว่า มีบทบาทในการควบคุมการผลิตพลังงานของไมโตคอนเดรีย ช่วยปกป้องหัวใจและสมองจากการบาดเจ็บจากการขาดออกซิเจนเมื่อถูกกระตุ้นให้ทำงาน ดร. ซู และเพื่อนร่วมงานพบว่า การรักษาหนูด้วย NAD+ จะช่วยฟื้นฟูการผลิตพลังงานของไมโตคอนเดรียและพลังงานหลังหัวใจวาย โดยการกระตุ้น Sirtuin3NAD+ เป็นทางเลือกในการรักษาอาการหลังหัวใจวายได้หรือไม่?


ดร. ซูและเพื่อนร่วมงานแสดงให้เห็นแล้วว่า NAD+ ช่วยลดผลกระทบของภาวะหัวใจวายต่อการทำงานของหัวใจและระบบประสาท การศึกษาอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า NAD+ มีผลเชิงบวกในการป้องกันจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติในหนูและการตอบสนองต่อการอักเสบที่พบในภาวะหัวใจล้มเหลวและยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ NAD+ ในการปกป้องหัวใจอีกด้วย


นอกจากนี้ การศึกษายังมุ่งเน้นไปที่บทบาทของ NAD+ ในการรักษาสุขภาพของหัวใจเมื่อเราอายุมากขึ้น โดยอ้างถึงผลในการป้องกันต่อการเผาผลาญและภาวะหัวใจล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษา อื่นๆ ที่ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อหัวใจที่แก่ชรา ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่เราจะพิจารณา NAD+ เป็นวิธีการรักษาที่จำเป็นหลังจากเกิดอาการหัวใจวาย หรือการใช้เป็นการบำบัดเพื่อชะลอวัยสำหรับหัวใจของเรา เช่นเดียวกับอาหารเสริมอื่นๆ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มหรือหยุดยาหรืออาหารเสริมใดๆ

Source


Su, C., Xiao, Y., Zhang, G., Liang, L., Li, H., Cheng, C., Jin, T., Bradley, J., Peberdy, M.A., Ornato, J.P., Mangino, M.J., Tang, W. Exogenous Nicotinamide Adenine Dinucleotide Attenuates Postresuscitation Myocardial and Neurologic Dysfunction in a Rat Model of Cardiac Arrest. Critical Care Medicine 50(2):p e189-e198, February 2022. | DOI: 10.1097/CCM.0000000000005268References


1. Abdellatif M, Sedej S, Kroemer G. NAD+ Metabolism in Cardiac Health, Aging, and Disease. Circulation. 2021 Nov 30;144(22):1795-1817. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056589. Epub 2021 Nov 29. PMID: 34843394.


2. Yuan, Y., Liang, B., Liu, XL. et al. Targeting NAD+: is it a common strategy to delay heart aging?. Cell Death Discov. 8, 230 (2022). https://doi.org/10.1038/s41420-022-01031-3

Comments


สินค้าขายดี

bottom of page