top of page

NMN ช่วยลดอาการภูมิแพ้และหอบหืดจากไรฝุ่น

Updated: Dec 14, 2023


NMN ช่วยลดอาการภูมิแพ้และหอบหืดจากไรฝุ่น
NMN ช่วยลดอาการภูมิแพ้และหอบหืดจากไรฝุ่น

ปัจจุบันพบว่า มีผู้คนกว่า 400 ล้านคน ที่แพ้ไรฝุ่น ซึ่งฝังตัวอยู่ในฟูกในเตียงและพรม เมื่อสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น จะเกิดอาการภูมิแพ้ขึ้น และ NAD booster เช่น NMN ช่วยลดการอักเสบและลดเมือกในทางเดินหายใจได้ การทดลองใช้ NMN กับโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดได้รับการรับยืนยันแล้วว่าสามารถใช้ได้ผลดี


สารก่อภูมิแพ้ในไรฝุ่น ก็คือ โปรตีน เป็นหลัก ที่พบในอุจจาระและชิ้นส่วนในร่างกายของตัวไร (House Dust Mite: HDM) อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้สามารถแพร่กระจายไปในอากาศและเมื่อสูดดมเข้าไปอาจทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้


จากงานวิจัยครั้งแรกสุดที่รายงานถึง การแยกสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น Der p 1 โดย Chapman and Platts-Mills in 1980 (R) ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่พบมากในอุจจาระไรฝุ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวการหลักที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของ IgE (เป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอม) แต่ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับ Der p 1 ได้รับการสนับสนุนอย่างมากในปี 1988 ด้วยการโคลนนิ่งยีน Der p 1
อาการทั่วไปของการแพ้ไรฝุ่น ได้แก่ จามน้ํามูกไหล หรือ คัดจมูกคัน หรือน้ําตาไหล, น้ำมูกไหลลงคอและไอ ในผู้ที่เป็นโรคหอบหืด การแพ้ไรฝุ่นอาจทําให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น หายใจลําบากแน่นหน้าอกและหายใจดังเสียงวีดได้


การวินิจฉัยได้แก่การทดสอบด้วย Skin prick test หรือการตรวจเลือด การจัดการ รวมถึงการใช้ผ้าคลุมเตียงที่ป้องกันสารก่อภูมิแพ้ได้, การซักผ้าปูที่นอนในน้ําร้อน, การรักษาระดับความชื้นให้ต่ํา และการทําความสะอาดและดูดฝุ่นเป็นประจํา การใช้ยาแก้แพ้และคอร์ติโคสเตียรอยด์พ่นทางจมูก อาจจะต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่ง


Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) เป็นองค์ประกอบสําคัญในการเผาผลาญของเซลล์ที่ควบคุมกระบวนการทางชีวภาพขั้นพื้นฐาน หลักฐานที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า การลดลงของ NAD เป็นปัจจัยทางพยาธิวิทยาที่พบบ่อยในโรคต่างๆ และอายุ อย่างไรก็ตาม บทบาทการทํางานของสิ่งกีดขวางเยื่อบุผิวทางเดินหายใจ เพื่อตอบสนองต่อโรคหอบหืดยังไม่เคยได้รับการสํารวจมาก่อน

การศึกษาในปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสํารวจประสิทธิภาพของการฟื้นฟูความเข้มข้นของ NAD ของเซลล์ ผ่านการเสริมด้วยสารตั้งต้น NAD คือ นิโคตินาไมด์โมโนนิวคลีโอไทด์ (NMN) ในการรักษาโรคหอบหืดภูมิแพ้ และเพื่อตรวจสอบบทบาทของ SIRT3 ในการไกล่เกลี่ยผลกระทบของสารตั้งต้น NAD


ในการวิจัยนี้ (R) NMN ช่วยลดการอักเสบของทางเดินหายใจและลดการหลั่งเมือกในหนูที่เป็นโรคหอบหืดที่เกิดจากไรฝุ่นในบ้าน (HDM) นอกจากนี้ ยังช่วยลด การขัดขวางของสิ่งกีดขวางเยื่อบุผิวทางเดินหายใจใน โรคหอบหืดที่เกิดจาก HDM ในหลอดทดลองและในร่างกาย แต่การยับยั้งการแสดงออกของ SIRT3 จะยกเลิกผลกระทบของ NMN

กลไกการทำงาน HDM จะเหนี่ยวนำให้เกิด SIRT3 SUMOylation และการย่อยสลายโปรตีนโซมอล การกลายพันธุ์ของการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง SIRT3 SUMO ทั้งสองนี้ ช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับ SIRT3


SUMOylation  เป็นการดัดแปลงชั่วคราวหลังการอ่านผลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของเซลล์ต่างๆ ซึ่งจะตรวจพบที่นิวเคลียส และมีหน้าที่สําคัญในเส้นทางของเซลล์จํานวนมาก เช่น การขนส่งนิวเคลียส, การควบคุมการถอดรหัส อะพอพโทซิส ความคงตัวของโปรตีน เป็นต้น

นอกจากนี้ SIRT3 ยังตกเป็นเป้าหมายของ SENP1 ซึ่งทําหน้าที่กําจัด SUMO ที่ไม่เข้ากัน และลดการควบคุมการแสดงออกของ SENP1 ในหนูทดลอง (ที่เกิดจาก HDM) ก็จะคืนสภาพกลับโดย NMN


ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า NMN ช่วยบรรเทาความผิดปกติของสิ่งกีดขวางเยื่อบุผิวทางเดินหายใจผ่านการยับยั้ง SIRT3 SUMOylation ในโรคหอบหืด การยับยั้งของ SIRT3 SUMOylation เกิดขึ้นเพื่อการรักษาโรคหอบหืดภูมิแพ้

อ้างอิง
#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #หอบหืด #ภูมิแพ้
Comments


สินค้าขายดี

bottom of page