top of page

NMN มีประสิทธิภาพในการรักษาต้อหิน (Glaucoma)


NMN มีประสิทธิภาพในการรักษาต้อหิน (Glaucoma)
NMN มีประสิทธิภาพในการรักษาต้อหิน (Glaucoma)

นักวิจัยแสดงให้เห็นว่า การรักษาความเสียหายที่เกิดกับดวงตาภายหลังการบาดเจ็บที่เกิดจากความดันตาด้วย NMN ซึ่งคล้ายกับโรคต้อหิน (Glaucoma) ในหนู


ไฮไลท์


  • การรักษาด้วย NMN ช่วยป้องกันความเสียหายของเนื้อเยื่อที่เกิดจากความดันลูกตาในหนู

  • NMN ช่วยป้องกันการบาดเจ็บของจอประสาทตา (Retina: พื้นผิวที่รับแสงเพื่อให้เรามองเห็นโลกภายนอก) ด้วยการลดการอักเสบ

  • NMN ช่วยเซลล์จอประสาทตา (Retinal cells) ของหนูไม่ให้ตายจากความเครียดออกซิเดชัน


ความดันตาในระดับสูงจากโรค เช่น โรคต้อหิน จะทำลายเส้นประสาท ที่เชื่อมต่อตากับสมอง (Optic nerve) โรคต้อหินอาจทำให้เกิดความผิดปกติในการมองเห็น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณ3 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าการใช้ยาหยอดตา, รับใช้ยา, หรือเข้ารับการผ่าตัด จะสามารถชะลอการลุกลามของโรคต้อหินได้บ้าง แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผลแน่นอน การศึกษาในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นว่า NMN ช่วยปกป้องดวงตาจากความเสียหายของจอประสาทตา ที่เกิดจากแสงหรือการหลุดลอกของจอประสาทตา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาใดที่ตรวจสอบว่า NMN ส่งผลต่อดวงตาอย่างไร จากความเสียหายที่เกิดจากความดันในลูกตา ซึ่งเกิดขึ้นในโรค เช่น โรคต้อหิน


จากวารสาร International Journal of Molecular Sciences, Kurihara และเพื่อนร่วมงานจาก Keio University ในญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นว่า การฉีด NMN 500 มก./กก./วัน ช่วยป้องกันความเสียหายของดวงตาจากการบาดเจ็บที่จอประสาทตาที่เกิดจากแรงกดในหนู (R) พวกเขาแสดงให้เห็นว่า NMN ช่วยรักษาการทำงานของคลื่นไฟฟ้าในจอประสาทตาโดยลดการอักเสบลง และช่วยกอบกู้เซลล์จอประสาทตาจากการตายของเซลล์ โดยลดความเครียดออกซิเดชัน ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า NMN สามารถรักษาสุขภาพดวงตาได้ในสภาวะที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงกด เช่น โรคต้อหิน

NMN ป้องการทำลายเซลล์จอประสาทตา


เพื่อพิสูน์ว่า NMN ป้องกันการบาดเจ็บของดวงตาที่เกิดจากความดันในดวงตาได้หรือไม่ ทีมวิจัยของญี่ปุ่นได้ฉีดสารละลายเกลือเข้าไปในดวงตาของหนูเพื่อเพิ่มความดันและสร้างความเสียหายในลูกตาหนูทดลอง จากนั้นพวกเขาตรวจสอบ คลื่นไฟฟ้าของเรตินาที่ตอบสนองต่อแสงวาบที่ความเข้มแสงต่างกัน พบว่า NMN ช่วยรักษากิจกรรมของคลื่นไฟฟ้าของชั้นในของเรตินาได้ ซึ่งบ่งชี้ว่า NMN ช่วยรักษาการทำงานของจอประสาทตา ที่ตอบสนองต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากแรงกดดัน


NMN จะรักษาการทำงานของคลื่นไฟฟ้าของเรตินา เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่มีอาการบาดเจ็บจากความดันตา (สีดำ) หนูที่มีอาการบาดเจ็บจากความดันตา (สีขาว) มีกิจกรรมคลื่นไฟฟ้าลดลง (*) (แอมพลิจูดของ b-wave) เพื่อตอบสนองต่อความเข้มของแสงที่เพิ่มขึ้น (0.5-50) อย่างไรก็ตาม การบำบัดด้วย NMN (สีเทา) จะฟื้นฟูการทำงานของคลื่นไฟฟ้านี้ (#)

เนื่องจากการอักเสบที่เพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับความเสียหายของดวงตาจากโรคที่ทำให้เกิดความดันในลูกตา นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคโอจึงพิจารณาการสะสมของเซลล์อักเสบ (Inflammatory cells) พวกเขาพบว่า เซลล์เหล่านี้เพิ่มขึ้นประมาณ 50 เท่า ซึ่งเป็นผลจากความเสียหายที่เกิดจากความดันตาที่เพิ่มขึ้น แต่การรักษาด้วย NMN ช่วยลดการสะสมของเซลล์อักเสบได้อย่างมาก การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า NMN สามารถรักษาความสมบูรณ์ของเรตินาได้โดยการยับยั้งการตอบสนองการอักเสบของดวงตา


NMN ป้องกันการสะสมของเซลล์อักเสบในเรตินา เซลล์อักเสบ (IB4-positive มีเครื่องหมายดอกจันสีขาว) สะสมพร้อมกับความเสียหายจากความดันตา (สีขาว) แต่ NMN ก็ลดเซลล์อักเสบลงอย่างมาก (สีเทา)


เพื่อตรวจสอบว่า NMN ให้ประโยชน์ในการต้านการอักเสบเพื่อรักษาเรตินาได้ Kurihara และเพื่อนร่วมงานได้ตรวจเซลล์จอประสาทตาของหนูในจานทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยให้เซลล์จอประสาทตา (retinal cell) สัมผัสกับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เพื่อกระตุ้นการอักเสบ พวกเขาพบว่า ในขณะที่ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นมีความสัมพันธ์กับการตายของเซลล์ในระดับสูง, NMN จะช่วยรักษาความอยู่รอดของเซลล์เรตินา การค้นพบนี้แสดงหลักฐานว่า NMN ช่วยลดการตายของเซลล์เรตินาโดยการป้องกันจากความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน


NMN ช่วยลดการตายของเซลล์จอประสาทตาเมื่อสัมผัสความเครียดจากออกซิเดชัน เซลล์จอประสาทตา ที่ได้รับรังสีโคบอลต์คลอไรด์ (CoCl 2 ,-) เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดออกซิเดชันจะทำให้เซลล์ตายในระดับสูง (*) (เซลล์ที่มี TUNEL เป็นบวก) เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์จอประสาทตาปกติ (ควบคุม -) แต่ NMN (CoCl 2 , +) จะรักษาเซลล์จอประสาทตาไว้ได้ (#)


“โดยสรุป เราได้ใช้การบำบัดด้วย NMN ที่มีแนวโน้มดีกับการบาดเจ็บที่จอประสาทตา” Kurihara และเพื่อนร่วมงานกล่าว “เรายังพบอีกว่า การรักษาด้วย NMN สามารถป้องกันการตายของเซลล์จอประสาทตาที่เกิดจากความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันได้”


NMN ทางเลือกในการแก้ไขโรคต้อหิน (Glaucoma) ได้


ผลจากการศึกษานี้เป็นหลักฐานแรกที่บ่งชี้ถึงประโยชน์ของ NMN ในการรักษาความเสียหายที่เกิดจากความดันตา แม้ว่าการวิจัยก่อนหน้านี้ที่บ่งชี้ว่า NMN บรรเทาผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการหลุดลอกของจอประสาทตา และความเสียหายของจอประสาทตาที่เกิดจากแสงต่อดวงตา ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษาที่ช่วยยืนยันว่า NMN ส่งผลต่อดวงตาที่มีความดันในลูกตาสูงได้อย่างไร เหมือนกับที่พบในโรคต่างๆ เช่น ต้อหิน, เบาหวานขึ้นจอประสาทตา (diabetic retinopathy) และ vascular ischemic retinopathy การศึกษาในหนูนี้ทำให้เกิดคำถามว่า NMN ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ที่มีความดันลูกตาสูงดังที่พบในโรคต้อหินได้หรือไม่

อ้างอิง


Lee D, Tomita Y, Miwa Y, Shinojima A, Ban N, Yamaguchi S, Nishioka K, Negishi K, Yoshino J, Kurihara T. Nicotinamide Mononucleotide Prevents Retinal Dysfunction in a Mouse Model of Retinal Ischemia/Reperfusion Injury. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(19):11228. https://doi.org/10.3390/ijms231911228Commentaires


สินค้าขายดี

bottom of page