top of page

Sodium Rutin ช่วยเพิ่มอายุขัย (lifespan) ได้ถึง 10%

Updated: Jan 12


Sodium Rutin ช่วยเพิ่มอายุขัยได้ถึง 10%
Sodium Rutin ช่วยเพิ่มอายุขัยได้ถึง 10%

เนื่องจากความแก่ชรา/เสื่อมสภาพ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการต่อต้านความแก่ชราได้ มีงานวิจัยที่พูดถึงแนวทางการยืดอายุขัย เช่น การจํากัดอาหาร และการรักษาด้วย rapamycin ช่วยเพิ่มการเผาผลาญของตับได้ ซึ่งบ่งชี้ว่า สุขภาพของตับ มีบทบาทสําคัญในกระบวนการต่อต้านความแก่ชรา 


หลี่และเพื่อนร่วมงาน จากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานปักกิ่ง แสดงให้เห็นว่า โซเดียมรูติน (Sodium Rutin) ซึ่งเป็นสารประกอบฟลาโวนอยด์ธรรมชาติ ที่พบได้ทั่วไปในพืช โดยเฉพาะในผักและผลไม้ ช่วยยืดอายุขัยและสุขภาพของหนู อย่างมีนัยสําคัญ โดยการรักษาสุขภาพตับ (R) การรับประทานอาหารเสริม โซเดียมรูตินอย่างต่อเนื่อง ช่วยยืดอายุขัยในหนูได้อย่างมีนัยสําคัญประมาณ 10%, สมรรถภาพทางกายดีขึ้นและชะลออาการแก่ชราได้ การค้นพบในปัจจุบัน ทําให้โซเดียมรูตินเป็นตัวเลือกที่มีแนวโน้มว่าจะมีบทบาทต่อการใช้งานทางคลินิกในโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุRutin มีศักยภาพในการต่อต้านความแก่ชรา


รูติน (Rutin) - พบในอาหาร เช่น เคเปอร์, มะกอก, บัควีท, หน่อไม้ฝรั่ง และราสเบอร์รี่ - ได้รับความสนใจในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากสรรพคุณหลายอย่างรวม ถึงฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน, ต้านการอักเสบ, ต้านเนื้องอก, ต่อต้านเบาหวาน, ป้องกันระบบประสาทและหลอดเลือด จากการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่า รูตินเป็นตัวปรับกระบวนการเผาผลาญ ที่ช่วยลดโรคอ้วนในหนูผ่านการกระตุ้นไขมันสีน้ําตาล แต่ความสามารถในการละลายในน้ำของรูตินที่ไม่ดี จะมีผลต่อการออกฤทธิ์และการประยุกต์ใช้ทางการรักษาSodium rutin ช่วยยืดอายุขัย (Lifespan) และช่วงสุขภาพ (healthspan) ในหนู


เพื่อตรวจสอบผลการออกฤทธิ์ในระยะยาว ของโซเดียมรูตินในหนูทดลองตัวผู้, Li และเพื่อนร่วมงานได้เพิ่มโซเดียมรูตินลงในน้ําดื่ม (0.2 มก./มล.) หนูทดลองจะได้ดื่มน้ำที่เสริมด้วยโซเดียมรูตินตลอดเวลาโดยเริ่มให้ตั้งแต่อายุ 32 สัปดาห์จนกระทั่งเสียชีวิต ทีมวิจัยพบว่า หนูที่ได้รับโซเดียมรูตินจะมีอายุขัยสูงกว่าหนูที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสําคัญ อายุขัยเฉลี่ยจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ 79 วันในหนูกลุ่มที่ได้รับโซเดียมรูติน และอายุขัยสูงสุดเพิ่มขึ้นตามอายุประมาณ 3 เดือนการรักษาด้วยโซเดียมรูตินนานต่อเนื่อง (NaR) ช่วยยืดอายุขัยของหนูทดลอง
การรักษาด้วยโซเดียมรูตินนานต่อเนื่อง (NaR) ช่วยยืดอายุขัยของหนูทดลอง

Li et al., 2021 | British Journal of Pharmacology - การรักษาด้วยโซเดียมรูตินนานต่อเนื่อง (NaR) ช่วยยืดอายุขัยของหนูทดลอง (a) เส้นโค้งการอยู่รอดของหนูที่เลี้ยงด้วยน้ําปกติและน้ําที่ใส่เสริมด้วย NaR (b) อายุขัยโดยเฉลี่ยของหนูที่ไม่ได้รับการรักษา (Ctrl) และหนูที่ได้รับการรักษาด้วย NaR (c) อายุขัยสูงสุดของหนูที่ไม่ได้รับการรักษา (Ctrl) และหนูที่ได้รับการรักษาด้วย NaRที่สําคัญกว่านั้น โซเดียมรูตินจะช่วยเพิ่มช่วงสุขภาพ (Health span) โดยการชะลอการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุอย่างมีนัยสําคัญ เช่น ศีรษะล้าน และ ริ้วรอยของผิวหนัง โซเดียมรูตินยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหนูสูงวัย จากการตรวจสอบพฤติกรรมและการตรวจร่างกายหลายอย่าง เช่น การทดสอบความจําเชิงพื้นที่ (Spatial memory) และการทรงตัว
การรักษาด้วยโซเดียมรูตินนานต่อเนื่อง (NaR) ช่วยเพิ่มสุขภาพของหนูสูงวัย
การรักษาด้วยโซเดียมรูตินนานต่อเนื่อง (NaR) ช่วยเพิ่มสุขภาพของหนูสูงวัย

Li et al., 2021 | British Journal of Pharmacology - การรักษาด้วยโซเดียมรูตินนานต่อเนื่อง (NaR) ช่วยเพิ่มสุขภาพของหนูสูงวัย (b) คะแนนของการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างที่เกี่ยวข้องกับอายุ (รวมถึง kyphosis, ต้อกระจก, ศีรษะล้าน ซึ่งแต่ละชนิดนับเป็น 1 คะแนน, ช่วงของอายุคิดเป็นคะแนน คือ 0 ถึง 3 คะแนน คะแนนที่สูงขึ้นแสดงถึงลักษณะอายุที่ชัดเจนยิ่งขึ้น) (c) ความเร็วเฉลี่ย (Mean speed) และ (d) ระยะทางรวม (Total distance) ของหนูอายุ 14 เดือนในระหว่างการทดสอบแบบเปิดสนาม (e) เวลาแฝง (Latency) ที่ลดลงของหนูอายุ 16 เดือนในการทดสอบโรตารอด (Rotarod test)หลี่และเพื่อนร่วมงานได้ศึกษาว่า โซเดียมรูตินมีผลต่อความชราของเซลล์และเนื้อเยื่ออย่างไร ในหนูทดลองอายุ 2 ปี พบว่า การรักษาด้วยโซเดียมรูตินช่วยลดการสะสมของไขมันในตับได้อย่างชัดเจน พวกเขายังตรวจพบ การหยุดชะงักการจําลองเซลล์ตับที่ลดต่ำลง (เสื่อมสภาพ), ลดพังผืดในหัวใจ, ลดรอยแผลเป็นของไต (glomerulosclerosis) และลดการฝ่อตัวของกล้ามเนื้อในหนูที่ได้รับโซเดียมรูติน ผลลัพธ์เหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่า การรับประทานอาหารเสริมโซเดียมรูติน ช่วยยืดอายุขัย, เพิ่มสมรรถภาพทางกายและบรรเทาโรคที่เกี่ยวข้องกับความชราในหนูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การรักษาด้วยโซเดียมรูตินนานต่อเนื่อง (NaR) ช่วยลดเซลล์ที่เสื่อมสภาพในหนูสูงวัย
การรักษาด้วยโซเดียมรูตินนานต่อเนื่อง (NaR) ช่วยลดเซลล์ที่เสื่อมสภาพในหนูสูงวัย

Li et al., 2021 | British Journal of Pharmacology- การรักษาด้วยโซเดียมรูตินนานต่อเนื่อง (NaR) ช่วยลดเซลล์ที่เสื่อมสภาพในหนูสูงวัย (o) การย้อมสีเนื้อเยื่อตับแบบ β-gal staining สําหรับเซลล์ที่มีอายุมากและไม่แพร่กระจาย (เสื่อมสภาพ) จากการควบคุมอายุ 24 เดือน (Ctrl) และหนูที่ได้รับการรักษาด้วย NaR (p) ตัวเลขสถิติและ (q) พื้นที่ที่นับได้บวกในเซลล์ชรา (β-gal) ในเนื้อเยื่อตับนอกจากนี้ การตรวจสอบการเผาผลาญและการทํางานของยีนทั่วทั้งร่างกายพบว่า การรักษาด้วยโซเดียมรูติน ช่วยเสริมสมรรถภาพของตับ โดยการปรับการเผาผลาญไขมัน ทีมวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานปักกิ่ง ยังแสดงให้เห็นว่า ผลการป้องกันของโซเดียมรูตินต่อตับทําได้โดยการเพิ่ม autophagy ซึ่งเป็นกระบวนการรีไซเคิลของเซลล์ ที่สําคัญต่อการเผาผลาญและสุขภาพของเซลล์ตับ


"การศึกษาของเรามีนัยสําคัญอย่างยิ่งว่า โซเดียมรูตินเป็นยาที่มีแนวโน้มที่เจาะจงไปยังเป้าหมายที่อายุ" หลี่และเพื่อนร่วมงานเสนอ "เราแนะนําว่า โซเดียมรูตินสามารถใช้ในการบําบัดต่อต้านความแก่ชราและสําหรับการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความชราภาพ"#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #HealthSpan #Lifespan #Rutin


Comments


สินค้าขายดี

bottom of page