top of page

ติดต่อ

สำนักงานและห้องปฏิบัติการ

สำนักงาน dr.bunlue

Tel: 082-777-4461

88/4 ม.4 ต.คลองสอง

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เวลาทำการ

Mon - Fri: 8am - 8pm

​​Saturday: 9am - 7pm

​Sunday: 9am - 8pm

ห้องแลบและฝึกอบรม

Tel: 082-777-4461

9/69 ม.5 ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เวลาทำการ

Mon - Fri: 8am - 8pm

​​Saturday: 9am - 7pm

​Sunday: 9am - 8pm

การรับประกัน

กรุณาติดต่อทีมงาน dr.bunlue

ติดต่อทีมงาน

Click here to download

bottom of page