top of page
20180916_063502000_iOS.jpg

ทดสอบด้วยตัวเอง

ทดสอบด้วยตัวเอง

หลังจากที่ได้วัตถุดิบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือครบตามที่วางแผนไว้ ประกอบด้วย

  • β-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)

  • Resveratrol

  • Quercetin

เป็นการทดสอบอาหารเสริมสูตรชะลอวัย เริ่มการทดลองในวันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เป็นเวลา 5 เดือนพอดี มาดูผลการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบดูครับ

ก่อนการทดลอง (Before)

ปัญหาที่ 1

ปัญหาที่ 2

ปัญหาที่ 3

ปัญหาที่ 4

ทุกเช้าเวลาตื่นนอน ผมจะมีอาการปวดที่ส้นเท้าทั้ง 2 ข้างเวลาลงน้ำหนัก พอสายๆ อาการก็หายไป เป็นแบบนี้มาหลายปี เคยโทรปรึกษาเพื่อนหมอกระดูก เพื่อนบอกว่า เป็นเอ็นส้นเท้าอักเสบเรื้อรัง หรือโรครองช้ำ (Plantar Fasciitis) เกิดจากความเสื่อมของกระดูกและเอ็น เคยไปทำกายภาพบำบัด 2 ครั้ง ดีขึ้นหลังทำ สักพักก็มีอาการอีก

ปัญหาที่ 2 ผมจะมี กระเนื้อที่หน้า (Seborrheic keratoses) ที่มักพบในคนที่อายุตั้งแต่ 50 ขึ้นไป และขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ ยังคิดจะไปหาเพื่อนหมอศัลยกรรมตกแต่ง ช่วยเอาออกให้ กระเนื้อนี้เป็นมานานหลายปีมาก

ปัญหาที่ 3 ผมจะมีจุดด่างดำที่แขน (Ageing Spots) นี่ก็เป็นมานาน เริ่มสังเกตุเห็นตอนอายุเข้าเลข 5 ไป

ปัญหาที่ 4 คือ กระเนื้อที่คอ (Seborrheic keratoses) มีเยอะมากที่คอทั้ง 2 ข้าง

หลังการทดลอง (After)

ปัญหาที่ 1

ปัญหาที่ 2

ปัญหาที่ 3

ปัญหาที่ 4

ช่วงประมาณเดือน มีนาคม 2566 อาการปวดที่ส้นเท้า หายไป จนลืมไปเลย โดยที่ผมไม่ได้ไปทำกายภาพบำบัด หรือรับการรักษาใดๆ

กระเนื้อที่หน้า (Seborrheic keratoses) จากเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 8 มิล และหนาราว 1 มิล เริ่มรู้สึกว่าเวลาคลำ ความหนาจะน้อยลง และเมื่อครบ 5 เดือน ที่นูน ตอนนี้เรียบสนิทกับผิว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็เล็กลงเหลือประมาณ 5 มิล ตามรูปที่ 1

จุดด่างดำที่แขน (Ageing Spot) ดูจากรูปที่ 2  จะเห็นว่า ที่ข้อพับของแขน จุดด่างดำจางหายไป และแทบไม่มีเลยที่หลังมือ (ไม่ได้ถ่ายภาพก่อนหน้านี้)

กระเนื้อที่คอ (Seborrheic keratoses) จากรูปที่ 3  จะเห็นว่า จำนวนลดลงมาก (จากเดิมที่มีประมาณ 30-50 เม็ดต่อข้าง) และที่เหลืออยู่ก็มีขนาดเล็กลง

1

กระเนื้อที่หน้า (Seborrheic keratoses) จากเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 8 มิล และหนาราว 1 มิล เริ่มรู้สึกว่าเวลาคลำ ความหนาจะน้อยลง และเมื่อครบ 5 เดือน ที่นูน ตอนนี้เรียบสนิทกับผิว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็เล็กลงเหลือประมาณ 5 มิล 

2

จุดด่างดำที่แขน (Ageing Spot) ดูจากรูป จะเห็นว่า ที่ข้อพับของแขน จุดด่างดำจางหายไป และแทบไม่มีเลยที่หลังมือ (ไม่ได้ถ่ายภาพก่อนหน้านี้)

3

กระเนื้อที่คอ (Seborrheic keratoses) จากภาพ จะเห็นว่า จำนวนลดลงมาก (จากเดิมที่มีประมาณ 30-50 เม็ดต่อข้าง) และที่เหลืออยู่ก็มีขนาดเล็กลง

ผลการทดลองกิน NMN + Resveratrol + Quercetin ด้วยตัวเอง เป็นเวลา 5 เดือน จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระดูก เอ็นและกล้ามเนื้อ และที่ผิวหนัง ในส่วนที่เกิดจากการเสื่อมตามอายุที่มากขึ้น

เมื่ออายุเรามากขึ้น การทำงานของร่างกายจะลดลง ทั้งการใช้พลังงาน การเสื่อมของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งเป็นผลจากปริมาณ NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) ในร่างกายลดน้อยลงตามวัย

การทดลองนี้เป็นการพิสูจน์ว่า NAD+ ช่วยเรื่องชะลอการเสื่อมของร่างกายได้จริง (ต้องรองานวิจัยอีกมากเพื่อช่วยยืนยันเรื่องนี้)

NMN เป็นสารตั้งต้นของ NAD+ เมื่อเรารับประทาน NMN เข้าสู่ร่างกาย NMN จะถูกดูดซึมทันที และตรวจพบในเลือดภายใน 3-5 นาที หลังจากนั้นจะหายไปจากเลือดใน 15 นาที และเข้าไปสู่ตามเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ทั่วร่างกาย

bottom of page