top of page

ความสำคัญของ NAD+

นับตั้งแต่มีการค้นพบ NAD+ ในปี 1906   สารตัวนี้ก็อยู่ในความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ ถึงปริมาณในร่างกายและบทบาทสําคัญ ที่ทําให้ร่างกายของเราทํางานได้   ในการศึกษาในสัตว์, การเพิ่มระดับ NAD+ ในร่างกายได้แสดงให้เห็นผลที่มีต่อการเผาผลาญและโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ และคุณสมบัติต่อการชะลอวัยและความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับอายุ เช่น โรคเบาหวาน, โรคหัวใจและหลอดเลือด, ความเสื่อมของระบบประสาท และ โรคอื่นในระบบภูมิต้านทาน

ความแก่ชรา

NAD+ เป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยให้เซอร์ทูอิน รักษาความสมบูรณ์ของจีโนมไว้ได้ และช่วยซ่อมแซม DNA   เช่นเดียวกับรถที่ไม่สามารถขับได้ โดยปราศจากเชื้อเพลิง, เช่นเดียวกัน การทำงานของเซอร์ทูอินจึงต้องการ NAD+   

 

ผลจากการศึกษาในสัตว์พบว่า การเพิ่มระดับ NAD+ ในร่างกายจะกระตุ้นเซอร์ทูอินและเพิ่มอายุขัยของยีสต์, หนอน และหนู    แม้ว่าการศึกษาในสัตว์จะให้ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มด้านการชะลอวัยได้ดี แต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องศึกษาว่า ผลลัพธ์เหล่านี้จะสามารถแปลงไปใช้กับมนุษย์ได้อย่างไร

ความผิดปกติของการเผาผลาญ (Metabolic Disorder)


NAD+ เป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญในการรักษาการทำงานของไมโตคอนเดรียให้แข็งแรง และปล่อยพลังงานที่สม่ําเสมอ   การที่มีอายุมากขึ้นและอาหารที่มีไขมันสูง จะทำให้ลดระดับ NAD+ ในร่างกาย   

 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การใช้ NAD+ boosters สามารถลดน้ําหนักที่เกิดจากการกินอาหารและจากอายุในหนูทดลอง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกาย (แม้ในหนูแก่)   งานวิจัยอื่นก็ให้ผลต่อโรคเบาหวานในทางกลับกัน ที่แสดงให้เห็นว่า NAD+ จะเป็นแนวทางใหม่ในการรับมือกับความผิดปกติของการเผาผลาญ

การทำงานของหัวใจ

 

การเพิ่มระดับ NAD+ ช่วยปกป้องหัวใจและช่วยให้การทํางานของหัวใจดีขึ้น  ความดันโลหิตสูงอาจทําให้หัวใจโตและหลอดเลือดแดงอุดตัน ซึ่งนําไปสู่โรคหลอดเลือดสมอง  การทดลองในหนูที่ให้ NAD+ booster ทำให้ระดับ NAD+ สูงขึ้นที่หัวใจและยังป้องกันการบาดเจ็บที่หัวใจ ที่เกิดจากการขาดเลือดไหลเวียน   การศึกษาอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม NAD+ สามารถปกป้องหนู จากการขยายตัวของหัวใจที่ผิดปกติได้

การเสื่อมสภาพของระบบประสาท (Neurodegeneration)

ในหนูที่เป็นโรคอัลไซเมอร์การเพิ่มระดับ NAD+ สามารถลดการสะสมของโปรตีนที่ขัดขวางการสื่อสารของเซลล์ในสมองได้, ทำให้ความจำและการรับความเข้าใจดีขึ้น  การเพิ่มระดับ NAD+ ยังช่วยปกป้องเซลล์สมองจากการตายเมื่อมีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ    การศึกษาจํานวนมากในสัตว์ทดลอง พบว่า NAD+ ช่วยให้สมองในสัตว์ที่มีอายุมีสุขภาพดีขึ้น, ป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทและปรับปรุงความจําได้ดี

ระบบภูมิต้านทาน (Immune System)

เมื่ออายุมากขึ้น, ระบบภูมิคุ้มกันจะลดลง  ทำให้คนป่วยได้ง่ายขึ้น และยังทำให้ฟื้นตัวได้ช้า เช่น ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หรือ แม้แต่ COVID-19   การศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่า ระดับ NAD+ มีบทบาทสําคัญในการควบคุมการอักเสบ และการอยู่รอดของเซลล์ต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกันและความแก่ชรา   การศึกษาได้เน้นย้ําถึงศักยภาพในการรักษาด้วย NAD+ ในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

bottom of page