top of page

สารสกัดจากใบมะละกอรักษาโรคได้? - ตอนที่ 5/8 - ปรับภูมิคุ้มกัน

Updated: Jan 11


น้ำคั้นใบมะละกอช่วยปรับภูมิคุ้นกัน
น้ำคั้นใบมะละกอช่วยปรับภูมิคุ้นกัน

การปรับภูมิคุ้มกันของน้ำคั้นมะละกอ (Immunomodulatory effect)


จากการประเมินผลการทดลองจากส่วนต่างๆ ของต้นมะละกอแสดงให้เห็นว่า มีคุณค่าทางยาสูงและมีประโยชน์ทางพยาธิสภาพหลายอย่างรวมถึงการรักษาบาดแผล, โรคหัวใจและหลอดเลือด, ไข้เลือดออก, มะเร็ง ฯลฯ [51, 52] เมื่อเร็ว ๆ นี้มีรายงานคุณสมบัติด้านภูมิคุ้มกันที่สูงมาก, ต่อต้านเนื้องอกและต้านการอักเสบของ PLE (Papaya Leaf Extract) ในเซลล์มะเร็งหลายสายพันธุ์ [53–55]


อย่างไรก็ตาม มีรายงานน้อยมากที่พูดเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด peripheral blood mononuclear cells (PBMC) [19] ในปี 2010 มีการทำวิจัยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางภูมิคุ้มกันของ PLE และประเมินกลุ่มสาร Cytokines ของ PBMC ของมนุษย์ด้วยวิธี ELISA และพบว่า PLE ลดการหลั่ง IL-4 และ IL-2 ในจานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดยา และสันนิษฐานว่า PLE อาจก่อให้เกิดการตายของเซลล์ใน PBMC เช่นผลกระทบที่คล้ายกับที่เกิดกับเซลล์มะเร็ง [19]


การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า อาจจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ ระหว่างการหลั่งไซโตไคน์ชนิด Th1 ที่เพิ่มขึ้นและความเป็นพิษต่อเซลล์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก IFN-γ, TNF-α และ IL-12 มีศักยภาพในการกระตุ้นความเป็นพิษต่อเซลล์ [56] ซึ่งอาจส่งผลให้ภูมิคุ้มกันต่อต้านเนื้องอกเพิ่มขึ้น [57] นอกจากนี้ ยังเป็นไปได้ที่ PLE อาจช่วยเพิ่มควบคุมโรคภูมิแพ้ Th2-mediated เช่น โรคหอบหืดหลอดลมและโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือเป็นส่วนเสริมของวัคซีนต่างๆ โดยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันประเภท Th2 เป็น Th1 [19]


จากการค้นพบในหลอดทดลองจํานวนมาก ได้ขี้ให้เห็นถึงบทบาทของสารที่มีอยู่ใน PLE ที่สกัดด้วยตัวทําละลายที่มีขั้ว (Polar solvents) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แอลกอฮอล์และน้ำ, ในการปรับตัวขี้วัดการอักเสบของภูมิคุ้มกัน [58] ในปี 2014 Bertrand et al. และคณะได้แสดงให้เห็นว่า เอ็นโดท็อกซินจากแบคทีเรียที่ชื่อ lipopolysaccharide (LPS) จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ โดยการปรับการผลิตสารที่เกี่ยวกับการอักเสบต่างๆ เช่น IL-6, IL-1β, IFN-γ และ TNF-α ในเซลล์โมโนไซต์ / เซลล์แมคโครฟาจ [59]


TNF-α ที่หลั่งโดย monocytes หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด แมคโครฟาจ (Macrophage) ทําให้เกิดการหลั่งของสารไซโตไคน์ (ทำให้เกิดการอักเสบ) เพิ่มเติม ได้แก่ IL-6, IL-1β และ IFN-γ ที่มีบทบาทสําคัญทางด้านพยาธิสรีรวิทยาของการอักเสบ [58] การค้นพบนี้กระตุ้นให้นักวิจัย ค้นหาสารที่สามารถป้องกันการทำงานของ TNF-α ในระหว่างการอักเสบเรื้อรัง


ในปี 2014 Bertrand et al. แสดงให้เห็นว่า PLE ที่สกัดดัวยเอทานอล ช่วยยับยั้ง isopentenyl pyrophosphate (IPP) อย่างมีนัยสําคัญ ทําให้เกิดการปล่อย TNF-α ในเซลล์เด็นไดรติกที่เกิดจาก LPS [59] นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า สารสกัดจากเมทานอลของใบมะละกอ ช่วยลดการหลั่งของ IL-6, IL-1β, IL-1α, TNF-α และ IL-8 ลง 42.9%, 27.4%, 12.5%, 10.8% และ 8.4% ตามลําดับในการกระตุ้น LPS ใน PBMCs ของมนุษย์ [28]


นอกจากนี้ การลดการหลั่งไนตริกออกไซด์ (NO) ในเซลล์แมคโครฟาจในหนูทดลองที่ถูกกระตุ้น IFN-γ หรือ LPS (สายเซลล์ RAW 264.7) โดยเมทานอล PLE ซึ่งได้รายงานในปี 2011 [60] การศึกษาระบุว่า สารสกัดจากผลมะละกอสุก จะปรับระดับของ malondialdehyde, catalase, glutathione และ superoxide dismutase และเพิ่มระดับอิมมูโนโกลบูลิน IgG และ IgM อย่างมีนัยสําคัญในหนูที่ได้รับการรักษาด้วยอะคริลาไมด์ [61]


โดยรวมแล้ว การค้นพบในหลอดทดลองทั้งหมด ที่กล่าวถึงในที่นี้บ่งชี้ว่า สารสกัดจากมะละกอมีศักยภาพในการปรับการแสดงออก ของตัวขี้วัดการอักเสบภายใต้ความเครียดในเซลล์หลายชนิด การศึกษาในหลอดทดลองจํานวนมากได้ใช้ตัวทําละลายที่มีขั้วของสารสกัดจากมะละกอ และด้วยเหตุนี้ ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดที่ไม่มีขั้ว จึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม การศึกษาในสัตว์จําเป็นต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางชีวภาพ และการใช้สารสกัดจากพืชเพื่อความสําคัญก่อนการทดลองทางคลินิก

ตารางที่ 3 สาธิตกิจกรรมของมะละกอสําหรับการปรับตัวชี้วัดการอักเสบและการเสริมสร้างเอ็นไซม์ต้านอนุมูลอิสระและเกล็ดเลือดในสัตว์และมนุษย์เมื่อนํามาใช้ในรูปแบบของผล, ไม้เปลือกและใบ การทดลองอื่นๆ ในหนูและมนุษย์ ยังได้ทำให้เกิดการต้านการอักเสบ [60] และการทำงานเพิ่มเกล็ดเลือดมากขึ้นของ PLE การศึกษาในหลอดทดลองมีน้อยมาก ซึ่งได้วิเคราะห์การทำงานของภูมิคุ้มกันและกลไกของผลมะละกอ อย่างไรก็ตาม ก็ควรมีการศึกษาในสัตว์หลายชนิดด้วย----------------------


#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #มณีแดง #RedGem #Quercetin #น้ำคั้นใบมะละกอ #PapayaLeafExtract


----------------------


แปลและเรียงเรียงจาก - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7704890/References


1. Tripathi L, Tripathi JN. Role of biotechnology in medicinal plants. Trop J Pharm Res. 2003;2(2):243–253. [Google Scholar]


2. Jain SK. Ethnobotany and research in medicinal plants in India. Ethnobot Search New Drugs. 1994;185:153–168. [PubMed] [Google Scholar]


3. Wang MW, Hao X, Chen K. Biological screening of natural products and drug innovation in China. Philos Trans R SocLond B Biol Sci. 2007;362(1482):1093–1105. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


4. Aravind G, Bhowmik D, Duraivel S, Harish G. Traditional and medicinal uses of Carica papaya. J Med Plants Stud. 2013;1(1):7–15. [Google Scholar]


5. Owoyele BV, Adebukola OM, Funmilayo AA, Soladoye AO. Anti-inflammatory activities of ethanolic extract of Carica papaya leaves. Inflammopharmacol. 2008;16(4):168–173. [PubMed] [Google Scholar]


6. Vij T, Prashar Y. A review on medicinal properties of Carica papaya Linn. Asian Pac J Trop Dis. 2015;5(1):1–6. [Google Scholar]


7. Leader B, Baca QJ, Golan DE. Protein therapeutics: a summary and pharmacological classification. Nat Rev Drug Discov. 2008;7(1):21–39. [PubMed] [Google Scholar]

8. Tang CS. Benzyl isothiocyanate of papaya fruit. Phytochemistry. 1971;10(1):117–121. [Google Scholar]


9. Krishna KL, Paridhavi M, Patel JA. Review on nutritional, medicinal and pharmacological properties of papaya (Carica papaya Linn.) Nat Prod Radiance. 2008;7(4):364–373. [Google Scholar]


10. Wall MM. Ascorbic acid, vitamin a, and mineral composition of banana (Musa sp.) and papaya (Carica papaya) cultivars grown in Hawaii. J Food Compos Anal. 2006;19(5):434–445. [Google Scholar]


11. Rahmani AH, Aldebasi YH. Potential role of carica papaya and their active constituents in the prevention and treatment of diseases. Int J Pharm Pharm Sci. 2016;8(1):11–15. [Google Scholar]


12. Paul BI, Nasreen MA, Sarker AN, Islam MR. Isolation, purification and modification of papain enzyme to ascertain industrially valuable nature. Int J Biotechnol Res. 2013;3(5):11–22. [Google Scholar]


13. Patil T, Patil S, Patil A, Patil S. Carica papaya leaf extracts–an Ethnomedicinal boon. Int J Pharmacogn Phytochem Res. 2014;6(2):260–265. [Google Scholar]


14. Hu T, Guo YY, Zhou QF, Zhong XK, Zhu L, Piao JH, et al. Optimization of ultrasonic-assisted extraction of total saponins from Ecliptaprostrasta L. using response surface methodology. J Food Sci. 2012;77(9):C975–C982. [PubMed] [Google Scholar]


15. Longdet IY, Adoga EA. Effect of methanolic leaf extract of Carica papaya on plasmodium berghei infection in albino mice. Eur J Med Plants. 2017;20(1):1–7. [Google Scholar]


16. Saran PL, Choudhary R. Drug bioavailability and traditional medicaments of commercially available papaya: a review. Afr J Agric Res. 2013;8(25):3216–3223. [Google Scholar]


17. Bamisaye FA, Ajani EO, Minari JB. Prospects of ethnobotanical uses of pawpaw (Carica papaya) J Med Plants. 2013;1(4):171–177. [Google Scholar]


18. Sarala N, Paknikar SS. Papaya extract to treat dengue: a novel therapeutic option?.Ann Med Health Sci Res. 2014;4(3):320–4. [PMC free article] [PubMed]


19. Otsuki N, Dang NH, Kumagai E, Kondo A, Iwata S, Morimoto C. Aqueous extract of Carica papaya leaves exhibits anti-tumor activity and immunomodulatory effects. J Ethnopharmacol. 2010;127(3):760–767. [PubMed] [Google Scholar]


20. Seigler DS, Pauli GF, Nahrstedt A, Leen R. Cyanogenicallosides and glucosides from Passifloraedulis and Carica papaya. Phytochemistry. 2002;60(8):873–882. [PubMed] [Google Scholar]


21. Hadadi SA, Li H, Rafie R, Kaseloo P, Witiak SM, Siddiqui RA. Anti-oxidation properties of leaves, skin, pulp, and seeds extracts from green papaya and their anti-cancer activities in breast cancer cells. J Cancer Metastasis Treat. 2018;4:25. [Google Scholar]


22. Liew SY, Stanbridge EJ, Yusoff K, Shafee N. Hypoxia affects cellular responses to plant extracts. J Ethnopharmacol. 2012;144(2):453–456. [PubMed] [Google Scholar]


23. Saranya V, Malathi N. Evidence-based review on anticancer effects of commonly used herbs. J AdvClin Res Insights. 2014;1(2):73–77. [Google Scholar]


24. Webb LJ. The use of plant medicines and poisons by Australian aborigines. Aust J Anthropol. 1969;7(2):137–146. [Google Scholar]


25. Nugroho A, Heryani H, Choi JS, Park HJ. Identification and quantification of flavonoids in Carica papaya leaf and peroxynitrite-scavenging activity. Asian Pac J Trop Biomed. 2017;7(3):208–213. [Google Scholar]


26. Rumiyati S. Effect of the protein fraction of Carica papaya L. leaves on the expressions of P53 and BCL-2 in breast cancer cells line. Maj Farm Indones. 2006;17:170–176. [Google Scholar]


27. Singh SP, Kumar S, Tomar MS, Singh RK, Verma PK, Kumar A, et al. Aqueous extract of Carica papaya leaf elicits the production of TNF-α and modulates the expression of cell surface receptors in tumor-associated macrophages. Biosc Biotech Res. 2019;4:1115–1122. [Google Scholar]


28. Salim E, Kumolosasi E, Jantan I. Inhibitory effect of selected medicinal plants on the release of pro-inflammatory cytokines in lipopolysaccharide-stimulated human peripheral blood mononuclear cells. J Nat Med. 2014;68(3):647–653. [PubMed] [Google Scholar]


29. Siddique O, Sundus A, Ibrahim MF. Effects of papaya leaves on thrombocyte counts in dengue--a case report. JPMA J Pak Med Assoc. 2014;64(3):364–366. [PubMed] [Google Scholar]


30. Norahmad NA, Razak MR, Misnan NM, Jelas NH, Sastu UR, Muhammad A, et al. Effect of freeze-dried Carica papaya leaf juice on inflammatory cytokines production during dengue virus infection in AG129 mice. BMC Complement Altern Med. 2019;19(44):1–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


31. Juárez-Rojop IE, Díaz-Zagoya JC, Ble-Castillo JL, Miranda-Osorio PH, Castell-Rodríguez AE, Tovilla-Zárate CA, et al. Hypoglycemic effect of Carica papaya leaves in streptozotocin-induced diabetic rats. BMC Complement Altern Med. 2012;12(1):236. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


32. Society AC. Cancer facts & figures. Am Cancer Soc. 2016.


33. Weaver BA. How Taxol/paclitaxel kills cancer cells. Mol Biol Cell. 2014;25(18):2677–2681. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


34. Caruso M, Colombo AL, Fedeli L, Pavesi A, Quaroni S, Saracchi M, et al. Isolation of endophytic fungi and actinomycetestaxane producers. Annales de Microbiologie. 2000;50(1):3–13. [Google Scholar]


35. Patra CR, Mukherjee S, Kotcherlakota R. Biosynthesized silver nanoparticles: a step forward for cancer theranostics. Nanomed. 2014;9(10):1445–1448. [PubMed] [Google Scholar]


36. Chua LK, Lim CL, Ling AP, Chye SM, Koh RY. Anticancer potential of Syzygium species: a review. Plant Foods Hum Nutr. 2019;74(1):18–27. [PubMed] [Google Scholar]


37. Singh S, Sharma B, Kanwar SS, Kumar A. Lead phytochemicals for anticancer drug development. Front Plant Sci. 2016;7:1–13. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


38. Rasmann S, Agrawal AA. Latitudinal patterns in plant defense: evolution of cardenolides, their toxicity and induction following herbivory. Ecol Lett. 2011;14(5):476–483. [PubMed] [Google Scholar]


39. C Morimoto, N Dang, inventors; Dang Nam H, assignee. Compositions for cancer prevention, treatment, or amelioration comprising papaya extract. United States patent application US 11/631,655. 2008.


40. Nguyen TT, Parat MO, Hodson MP, Pan J, Shaw PN, Hewavitharana AK. Chemical characterization and in vitro cytotoxicity on squamous cell carcinoma cells of Carica papaya leaf extracts. Toxins. 2016;8(1):1–11. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


41. Nguyen TT, Parat MO, Shaw PN, Hewavitharana AK, Hodson MP. Traditional aboriginal preparation alters the chemical profile of Carica papaya leaves and impacts on cytotoxicity towards human squamous cell carcinoma. PLoS One. 2016;11(2):1–15. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


42. Pandey S, Walpole C, Cabot PJ, Shaw PN, Batra J, Hewavitharana AK. Selective anti-proliferative activities of Carica papaya leaf juice extracts against prostate cancer. Biomed Pharmacother. 2017;89:515–523. [PubMed] [Google Scholar]


43. Bouayed J, Hoffmann L, Bohn T. Total phenolics, flavonoids, anthocyanins and antioxidant activity following simulated gastro-intestinal digestion and dialysis of apple varieties: bioaccessibility and potential uptake. Food Chem. 2011;128(1):14–21. [PubMed] [Google Scholar]


44. SP Singh, SV Mathan, A Dheeraj, D Tailor, RP Singh, A Acharya. Anticancer effects and associated molecular changes of Carica papaya against prostate cancer. AACR; Cancer Res. 2019; 79(13): Abstract nr 3004.


45. Cragg GM, Newman DJ. Plants as a source of anti-cancer agents. J Ethnopharmacol. 2005;100(1–2):72–79. [PubMed] [Google Scholar]


46. Rumiyati S. Effect of the protein fraction of Carica papaya L. leaves on the expressions of P53 and BCL-2 in breast cancer cells line. Maj FarmIndones. 2006;17:170–176. [Google Scholar]


47. Fauziya S, Krishnamurthy R. Papaya (Carica papaya): source material for anticancer. CIBTech J Pharm Sci. 2013;2(1):25–34. [Google Scholar]


48. Nguyen TT, Shaw PN, Parat MO, Hewavitharana AK. Anticancer activity of Carica papaya: a review. Mol Nutr Food Res. 2013;57(1):153–164. [PubMed] [Google Scholar]


49. Ismail Z, Halim SZ, Abdullah NR, Afzan A, Rashid A, Amini B, et al. Safety evaluation of Oral toxicity of Carica papaya Linn. Leaves: a subchronic toxicity study in Sprague Dawley rats Evid Based Complement. 2014;2014:1–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


50. Halim SZ, Abdullah NR, Afzan A, Rashid BA, Jantan I, Ismail Z. Acute toxicity study of Carica papaya leaf extract in Sprague Dawley rats. J Med Plant Res. 2011;5(10):1867–1872. [Google Scholar]


51. Cooper CR, McLean L, Walsh M, Taylor J, Hayasaka S, Bhatia J, et al. Preferential adhesion of prostate cancer cells to bone is mediated by binding to bone marrow endothelial cells as compared to extracellular matrix components in vitro. Clin Cancer Res. 2000;6(12):4839–4847. [PubMed] [Google Scholar]


52. Maniyar Y, Bhixavatimath P. Antihyperglycemic and hypolipidemic activities of aqueous extract of Carica papaya Linn. Leaves in alloxan-induced diabetic rats. J Ayurveda Integr Med. 2012;3(2):70–74. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


53. Imaga NA, Gbenle GO, Okochi VI, Adenekan S, Duro-Emmanuel T, Oyeniyi B, et al. Phytochemical and antioxidant nutrient constituents of Carica papaya and Parquetinanigrescens extracts. Sci Res Essays. 2010;5(16):2201–2205. [Google Scholar]


54. Gurung S, Škalko-Basnet N. Wound healing properties of Carica papaya latex: in vivo evaluation in mice burn model. J Ethnopharmacol. 2009;121(2):338–341. [PubMed] [Google Scholar]


55. Anjum V, Arora P, Ansari SH, Najmi AK, Ahmad S. Antithrombocytopenic and immunomodulatory potential of metabolically characterized aqueous extract of Carica papaya leaves. Pharm Biol. 2017;55(1):2043–2056. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


56. Foulds KE, Wu CY, Seder RA. Th1 memory: implications for vaccine development. Immunol Rev. 2006;211(1):58–56. [PubMed] [Google Scholar]


57. Baxevanis CN, Voutsas IF, Tsitsilonis OE, Gritzapis AD, Sotiriadou R, Papamichail M. Tumor-specific CD4+ T lymphocytes from cancer patients are required for optimal induction of cytotoxic T cells against the autologous tumor. J Immunol. 2000;164(7):3902–3912. [PubMed] [Google Scholar]


58. Pandey S, Cabot PJ, Shaw PN, Hewavitharana AK. Anti-inflammatory and immunomodulatory properties of Carica papaya. J Immuno toxicol. 2016;13(4):590–602. [PubMed] [Google Scholar]


59. Sagnia B, Fedeli D, Casetti R, Montesano C, Falcioni G, Colizzi V. Antioxidant and anti-inflammatory activities of extracts from Cassia alata, Eleusine indica, Eremomastax speciosa, Carica papaya and Polyscias fulva medicinal plants collected in Cameroon. PLoS One. 2014;9(8):1–10. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


60. Lee KH, Padzil AM, Syahida A, Abdullah N, Zuhainis SW, Maziah M, Sulaiman MR, Israf DA, Shaari K, Lajis NH. Evaluation of anti-inflammatory, antioxidant and antinociceptive activities of six Malaysian medicinal plants. J Med Plant Res 2011 Oct 23;5(23):5555–5563.


61. Sadek KM. Antioxidant and immunostimulant effect of Carica papaya Linn. Aqueous extract in acrylamide intoxicated rats. Acta Inform Med. 2012;20(3):180–185. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


62. Dharmarathna SL, Wickramasinghe S, Waduge RN, Rajapakse RP, Kularatne SA. Does Carica papaya leaf-extract increase the platelet count? An experimental study in a murine model. Asian Pac J Trop Biomed. 2013;3(9):720–724. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


63. Ahmad N, Fazal H, Ayaz M, Abbasi BH, Mohammad I, Fazal L. Dengue fever treatment with Carica papaya leaves extracts. Asian Pac J Trop Biomed. 2011;1(4):330–333. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


64. Yunita F, Hanani E, Kristianto J. The effect of Carica papaya L. leaves extract capsules on platelets count and hematocrit level in dengue fever patient. Int J Med Aromat Plants. 2012;2(4):573–578. [Google Scholar]


65. Subenthiran S, Choon TC, Cheong KC, Thayan R, Teck MB, Muniandy PK, et al. Carica papaya leaves juice significantly accelerates the rate of increase in platelet count among patients with dengue fever and dengue haemorrhagic fever. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:1–7. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


66. Gammulle A, Ratnasooriya WD, Jayakody JR, Fernando C, Kanatiwela C, Udagama PV. Thrombocytosis and anti-inflammatory properties and toxicological evaluation of Carica papaya mature leaf concentrate in a murine model. Online Int J Med Plant Res. 2012;1(2):21–30. [Google Scholar]


67. Oishi K, Saito M, Mapua CA, Natividad FF. Dengue illness: clinical features and pathogenesis. J Infect Chemother. 2007;13(3):125–133. [PubMed] [Google Scholar]

68. Kala CP. Leaf juice of Carica papaya L. a remedy of dengue fever. Med Aromat Plants. 2012;1(6):1–2. [Google Scholar]


69. Srikanth BK, Reddy L, Biradar S, Shamanna M, Mariguddi DD, Krishnakumar M. An open-label, randomized prospective study to evaluate the efficacy and safety of Carica papaya leaf extract for thrombocytopenia associated with dengue fever in pediatric subjects. Pediatric Health Med Ther. 2019;10:5–11. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


70. Srikiatkhachorn A. Plasma leakage in dengue haemorrhagic fever. Thromb Haemost. 2009;102(12):1042–1049. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

71. Ranasinghe P, Ranasinghe P, Abeysekera WK, Premakumara GS, Perera YS, Gurugama P, et al. In vitro erythrocyte membrane stabilization properties of Carica papaya L. leaf extracts. Pharmacogn. Res. 2012;4(4):196–202. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


72. Sharma N, Mishra KP, Chanda S, Bhardwaj V, Tanwar H, Ganju L, et al. Evaluation of anti-dengue activity of Carica papaya aqueous leaf extract and its role in platelet augmentation. Arch Virol. 2019;164(4):1095–1110. [PubMed] [Google Scholar]

73. Pandey SK, Sharma V. World diabetes day 2018: battling the emerging epidemic of diabetic retinopathy. Indian J Ophthalmol. 2018;66(11):1652–1653. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


74. Gupta M, Prabhu K, Parijatham BO, Kalaiselvi VS, Rajendran SM, Rose J. Prevalence of diabetes mellitus in South India: a retro spective analysis. JIMSA. 2012;25(4):239–240. [Google Scholar]


75. Fakeye TO. Oladipupo T, Showande O, Ogunremi Y. Effects of coadministration of extract of Carica papaya Linn (family Cariaceae) on activity of two oral hypoglycemic agents. Trop J Pharm Res. 2007;6(1):671–678. [Google Scholar]


76. Aruoma OI, Somanah J, Bourdon E, Rondeau P, Bahorun T. Diabetes as a risk factor to cancer: functional role of fermented papaya preparation as phytonutraceutical adjunct in the treatment of diabetes and cancer. Mutat Res. 2014;768:60–68. [PubMed] [Google Scholar]


77. Gardner RV. Sickle cell disease: advances in treatment. Ochsner J. 2018;18(4):377–389. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


78. Ambe JP, Mava Y, Chama R, Farouq G, Machoko Y. Clinical features of sickle cell anaemia in northern nigerian children. West Afr J Med. 2012;31(2):81–85. [PubMed] [Google Scholar]


79. Imaga NO, Gbenle GO, Okochi VI, Akanbi SO, Edeoghon SO, Oigbochie V, et al. Antisickling property of Carica papaya leaf extract. Afr J Biochem Res. 2009;3(4):102–106. [Google Scholar]


80. Nurain IO, Bewaji CO, Johnson JS, Davenport RD, Zhang Y. Potential of three Ethnomedicinal plants as Antisickling agents. Mol Pharm. 2017;14(1):172–182. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]


81. Suresh K. Antimicrobial and phytochemical investigation of the leaves of Carica papaya L., Cynodondactylon (L.) Pers., Euphorbia hirta L., Meliaazedarach L. and Psidiumguajava L. Ethnobot Leaflets. 2008;12:1184–1191. [Google Scholar]


82. Nirosha N, Mangalanayaki R. Antibacterial activity of leaves and stem extract of Carica papaya L. Int J Adv Pharm Biol Chem. 2013;2(3):473–476. [Google Scholar]


83. Baskaran C, Velu S, Kumaran K. The efficacy of Carica papaya leaf extract on some bacterial and a fungal strain by well diffusion method. Asian Pac J Trop Dis. 2012;2:S658–S662. [Google Scholar]


84. Tewari BB, Subramanian G, Gomathinayagm R. Antimicrobial properties of Carica papaya (papaya) different leaf extract against E. coli, S. aureus and C. albicans. Am J Pharmacol Pharmacother. 2014;1(1):025–039. [Google Scholar]


85. Odo CE, Odo AI. Ethanol extract of the leaves of Carica papaya affords protection against aspirin-induced gastric ulcer in rats. J Pharm Res. 2017;11(8):1025–1029. [Google Scholar]


86. Indran M, Mahmood AA, Kuppusamy UR. Protective effect of Carica papaya L leaf extract against alcohol induced acute gastric damage and blood oxidative stress in rats. W Indian Med J. 2008;57(4):323–326. [PubMed] [Google Scholar]


Comments


สินค้าขายดี

bottom of page