top of page

รู้จักความสัมพันธ์ของอายุชีวภาพ (Biological Age), NAD+ และ NMN

Updated: Jan 11


รู้จักความสัมพันธ์ของอายุชีวภาพ (Biological Age), NAD+ และ NMN
รู้จักความสัมพันธ์ของอายุชีวภาพ (Biological Age), NAD+ และ NMN

จากการเปิดเผยแนวคิดเรื่อง อายุชีวภาพ (Biological Age) และความสัมพันธ์กับ NAD+ และ NMN เป็นเรื่องที่น่าในใจมากในด้านชะลอวัยและย้อนวัย ผลกระทบต่อปัจจัยการดำเนินชีวิตของคนชราและระดับ NAD+ ที่ลดน้อยลงก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ที่สัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น การที่เรารู้ว่า ทั้ง NMN และสารตั้งต้น NAD+ ตัวอื่นๆ ทำงานอย่างไร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือให้ความแก่ชราชะลอช้าลงได้


คุณเคยพบ คนที่ดูอ่อนกว่าหรือแก่กว่าอายุจริง (Chronological Age) หรือไม่? ในขณะที่วันเวลาผ่านไป เป็นสิ่งที่ทําให้เราอายุมากขึ้นตามลําดับ และกระบวนการแก่ชรามีผลกระทบต่อพวกเราทุกคนแตกต่างกันไป อายุชีวภาพ (Biological age) ของเรา ซึ่งจะเรียกอีกอย่างว่า อายุทางสรีรวิทยา (Physiological age) ของเรา เป็นภาพสะท้อนของกระบวนการแก่ชราในขณะนั้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิถีการดําเนินชีวิตทุกประเภทของแต่ละบุคคล


ในขณะที่เราไม่สามารถหยุดยั้งความชราได้ เรารู้ว่า มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการแก่ชราอย่างไร แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างมากมาเกี่ยวข้อง ทั้ง NAD+ และ NMN ก็มีบทบาทสําคัญ นี่คือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ อายุชีวภาพ, NAD+ และ NMNการกําหนดอายุชีวภาพ (Biological Age)


จากแนวความคิดที่ว่า เรามีอายุอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน ทําให้หลายคนแปลกใจ แต่ก็ฟังดูสมเหตุสมผลมาก ตัวเลข ที่นับจากวันที่เราเกิดจนถึงปัจจุบัน เราเรียกว่า อายุจริง หรือ อายุตามวัย (Chronological age) และจากนั้น ก็มีการวัดอายุที่สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) ที่สําคัญ เราเรียกว่า อายุชีวภาพ (Biological age) และนี่คือ จุดที่ NMN และ NAD+ สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้


กระบวนการแก่ชรา ทั้งเรื่องริ้วรอย, ผมหงอก และอาการหลงลืมนั้น ล้วนเชื่อมโยงกับการลดลงของสุขภาพร่างกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเมื่อเราอายุมากขึ้น และในขณะที่เราไม่สามารถหยุดเวลาได้ แต่เรามีอิทธิพลในระดับหนึ่งต่ออายุชีวภาพของเรา สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต เช่น การกินอาหาร, การออกกําลังกาย, การนอนหลับและ ความเครียด ล้วนมีผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการชราภาพของแต่ละบุคคล


ปัจจุบันมีหลายบริษัท ที่จับตามองกระแสของ NAD+ และ NMN ต่างก็พัฒนาและนำเสนอการตรวจเลือดหรือน้ำลายเพื่อหาอายุชีวภาพของคุณด้วย ดังนั้น ประโยชน์จากการที่เราได้เรียนรู้ทั้ง 2 เรื่อง ทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ถึงภาพรวมของสุขภาพของตัวเราและความเข้าใจที่มากขึ้น ถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคบางอย่างหรือแม้แต่การเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร

บทความนี้ มีเรื่องที่เกี่ยวกับอายุชีวภาพ ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ต่อไป:-


NAD+ = ชีวิต (Life)


Nicotinamide adenine dinucleotide หรือ NAD+ เป็นสารที่พบภายในเซลล์ทุกชนิด ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่ง่ายที่สุดไปจนถึงที่ซับซ้อนที่สุด มันมีส่วนร่วมในกระบวนการทางชีวภาพพื้นฐานที่ซับซ้อนทุกอย่างในร่างกาย และหากไม่มี NAD+ ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ หลังจากที่มีการค้นพบ NAD+ มากว่า 100 ปี บทบาทของ NAD+ ต่ออายุชีวภาพก็ได้รับการยอมรับมากขึ้น รวมไปถึงสารตั้งต้น อย่าง NMN ด้วย


ถ้าร่างกายขาด NAD+ ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ร่างกายของเราขาดพลังงาน เพราะกระบวนสร้างพลังงานของเซลล์จำเป็นต้องมี NAD+ ที่เป็น Co-enzyme ที่สำคัญใน Krebs cycle และผลที่ตามมาก็คือ เซลล์ทั่วร่างกายจะทำงานน้อยลงเรื่อยๆ และก็ตายในที่สุด ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการได้รับสารไซยาไนด์ (Cyanide) เข้าสู่ร่างกาย ซึ่ง ไซยาไนด์จะไปยับยั้ง Krebs cycle ในขั้นตอนสุดท้าย โดยไซยาไนด์จะไปจับกับเอ็นไซม์ Cytochrome C oxidase ในขั้นตอนสุดท้ายของ Krebs cycle ทำให้เอ็นไซม์นี้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้ระดับพลังงานภายในเซลล์ลดน้อยลง และตายในที่สุด ตามรูปด้านล่าง


ไซยาไนด์จะยับยั้ง Krebs cycle ในขั้นตอนสุดท้าย
ไซยาไนด์จะยับยั้ง Krebs cycle ในขั้นตอนสุดท้ายNMN = NAD+ สู่การเปลี่ยนแปลงอายุชีวภาพ


เมื่ออายุเรามากขึ้นเรื่อยๆ การผลิต NAD+ จะเริ่มชะลอตัวลงและระดับ NAD+ ในร่างกายเริ่มลดลง มันเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของกระบวนการแก่ชรา และยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ที่สัมพันธ์กับอายุ ซึ่งจะสร้างปัญหาตามมามากมาย รวมถึงโรคมะเร็ง และความผิดปกติของระบบการเผาผลาญ และโรคทางระบบประสาท เมื่อเราอายุ 50 ปี ระดับ NAD+ ของเราจะเหลืออยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับตอนที่เราอายุ 20 ปี


ลองคิดดูว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอายุ 50 ปี? หากคุณกลับไปดูกระจกเงา คุณจะเห็นภาพ ผมหงอก, ริ้วรอยมากขึ้น, กำลังวังชาที่ลดลง - คุณจะรู้สึกว่า นี่เป็นสัญญาณของการแก่ชราที่ได้มาเยือนคุณแล้ว - คุณคิดถูก แต่ในทางการแพทย์จะแสดงให้คุณเห็นว่า การสูญเสีย NAD+ นั้น จะเชื่อมโยงกับความแก่ชราอย่างไร แต่ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การเพิ่มระดับ NAD+จะเป็นแนวทางที่เปลี่ยนการรักษาอายุชีวภาพของเราให้กลับมาอ่อนเยาว์อีกครั้ง และนั่นคือที่มาของ NMNNMN: สารตั้งต้นของ NAD+ เพื่อการเปลี่ยนแปลงอายุชีวภาพ


การเพิ่มระดับ NAD+ อย่างมีประสิทธิภาพและการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุเหล่านั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในขณะนี้ เรื่องนี้ต้องยกให้สารตั้งต้น NAD+ โดยเฉพาะ NMN หรือ nicotinamide mononucleotide ที่น่าสนใจมากที่สุด


ดังนั้นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่วนหนึ่งทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับร่ายกายได้อย่างน่าทึ่ง คือ การรับประทาน NMN ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนไปเป็น NAD+ ได้มากขื้น กระบวนการดังกล่าว มีผลกระทบในการยับยั้งกระบวนการชราภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่ออย่างต่อเนื่องไปยังทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่ความไวของอินซูลิน ไปจนถึงความรู้ความเข้าใจ ความจํา พลังงาน และการเผาผลาญ ไปจนถึงความต้องการทางเพศ

บทสรุป


เมื่อเรากําลังพูดถึง NMN, NAD+ และอายุชีวภาพ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน ก็คือ ปัจจัยภายนอกที่มีความสําคัญ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป, การสูบบุหรี่, อาหารที่ปราศจากคุณค่า, รูปแบบการใช้ชีวิตประจําวัน และความเครียดเรื้อรัง ล้วนมีผลต่ออายุชีวภาพ ที่อาจจะวิ่งแซงนำหน้าอายุจริงของคุณได้ จากความจริงที่ว่าระดับ NAD+ ที่ลดน้อยลง ในขณะที่อายุจริงของเราเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้สูตรอาหารเสริมชะลอวัยของเรา - dr.bunlue จะช่วยให้ปัจจัยภายนอกและข้อจํากัดลดน้อยลง


ด้วยแนวคิดที่ว่า การรักษาอายุชีวภาพของคุณให้คงที่หรือเดินช้าที่สุด การเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือ การรับประทานอาหารเสริม NMN ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่จะช่วยเพิ่มระดับ NAD+ ในร่างกายของคุณให้สูงขึ้น เป็นการกระตุ้นร่างกายของคุณ โดยเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ทั่วร่างกายของคุณ แล้วไปที่อวัยวะ และระบบต่างๆ ของร่างกายให้คืนสู่สภาพเหมือนกับตอนที่เรายังเยาว์วัยอยู่ ถึงแม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบย้อนวัยไปได้ถึง 100% แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยชะลออายุชีวภาพของคุณให้เดินช้าลง และคุณจะรู้สึกทึ่งและประหลาดใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเอง!


------------------


#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #อาหารเสริมชะลอวัย #BiologicalAge #ChronologicalAge
Commenti


สินค้าขายดี

bottom of page