top of page

NMN - ย้อนอายุเส้นเลือดที่มีอายุในคนน้ำหนักเกินและน้ำตาลในเลือดสูง

Updated: Dec 12, 2023


NMN ช่วยย้อนอายุเส้นเลือดที่มีอายุ
NMN ช่วยย้อนอายุเส้นเลือดที่มีอายุ

นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นค้นพบว่า NMN ช่วยลดความฝืดของหลอดเลือดในคนวัยกลางคน ที่มีน้ําหนักและระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

 

NMN เป็นยาต่อต้านความแก่ชรา ที่ช่วยสังเคราะห์ nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) ซึ่งจะลดลงตามอายุ ศักยภาพในการต่อต้านความแก่ชราของ NMN เกิดจากการศึกษา สิ่งมีชีวิตในห้องแลบที่พบว่า ช่วยยืดอายุขัยและลดโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุได้ อย่างไรก็ตาม กลไกการทำงานของ NMN ยังไม่ชัดเจน 


ประเด็นน่าสนใจ: 


  • NMN ช่วยลดความแข็งของเส้นเลือดในคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือด และมีค่า BMI สูง 

  • จากการกิน NMN นาน 2 ปีต่อเนื่อง จะช่วยย้อนอายุเส้นเลือดได้ 2 ปีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Scientific Reports Katayoshi และเพื่อนร่วมงานจาก DHC ได้รายงานผลการทดลองทางคลินิก ที่ทดสอบผลกระทบของ NMN ต่อมนุษย์


ผลการวิจัยพบว่า NMN มีแนวโน้มที่จะลดความฝืดของหลอดเลือดแดงในคนวัยกลางคน ที่มีสุขภาพดี แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ก็พบว่า ความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ลดลงในคนที่มีน้ําหนักตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย อย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งระดับน้ําตาลในเลือดด้วย นอกจากนี้ NMN ยังสามารถย้อนอายุของหลอดเลือดได้ถึง 2 ปีNMN ช่วยลดความฝืดของหลอดเลือด


เมื่อวัยเด็ก หลอดเลือดของเรา จะมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะที่ใช้งานทั่วร่างกาย แต่เมื่ออายุมากขึ้น หลอดเลือดของเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นและแข็งทําให้หัวใจของเราต้องทํางานหนักขึ้น เพื่อทดสอบผลของ NMN ต่ออายุของหลอดเลือด, Katayoshi และเพื่อนร่วมงาน ได้วัดความแข็งของหลอดเลือด (หลอดเลือดแดง) จากคนที่มีสุขภาพดีจำนวน 34 คน อายุ 40-59 ปี ซึ่งรับประทาน NMN 250 มก. เป็นเวลา 12 สัปดาห์ จากนั้น ทีมวิจัยได้ทำการประเมินความแข็งของหลอดเลือด ด้วยการวัดว่า ความเร็วของเลือด ในการเคลื่อนที่ผ่านหลอดเลือดแดงบริเวณข้อเท้า ซึ่งพบว่า NMN ลดความแข็งของหลอดเลือดได้ แต่ยังไม่มีนัยที่ชัดเจนNMN มีแนวโน้มที่จะลดความฝืดของหลอดเลือดในคนที่มีสุขภาพดี
NMN มีแนวโน้มที่จะลดความฝืดของหลอดเลือดในคนที่มีสุขภาพดี

Katayoshi et al., 2023 | Scientific Reports - NMN มีแนวโน้มที่จะลดความฝืดของหลอดเลือดในคนที่มีสุขภาพดี ผู้เข้าร่วมทดลอง ที่ได้รับการรักษาด้วย NMN (สีเทา) มีค่าความเร็วคลื่นชีพจรที่ข้อเท้า (brachial-ankle: baPWV) ต่ํากว่าผู้เข้าร่วมที่กินยาหลอก ที่ขาขวาและขาซ้าย ซึ่งบ่งชี้ว่า ความแข็งของหลอดเลือดลดลง


เนื่องจาก ความดันโลหิตสูง, โรคอ้วน และระดับน้ําตาลในเลือดที่สูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด Katayoshi และเพื่อนร่วมงาน จึงแยกผู้เข้าร่วมทดลองตาม ความดันโลหิต, ดัชนีมวลกาย (BMI) และ ระดับน้ําตาลในเลือด ผู้เข้าร่วมทดลอง ที่มีค่า BMI สูงกว่าค่าเฉลี่ย หรือ ระดับน้ําตาลในเลือด ที่ลดความแข็งของหลอดเลือดหลังการรักษาด้วย NMN ซึ่งชี้ให้เห็นว่า NMN ช่วยปรับสุขภาพของหลอดเลือด ในผู้ที่มีค่า BMI และระดับน้ําตาลในเลือดสูง


 

NMN มีแนวโน้มที่จะลดความฝืดของหลอดเลือดในคนที่มีสุขภาพดี
NMN มีแนวโน้มที่จะลดความฝืดของหลอดเลือดในคนที่มีสุขภาพดี

Katayoshi et al., 2023 | Scientific Reports - NMN ช่วยลดความฝืดของหลอดเลือดในคนที่มีน้ําหนักมากและระดับน้ําตาลในเลือดสูง ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการรักษาด้วย NMN (สีเทา) มีค่า ความเร็วชีพจรที่ข้อเท้า (brachial-ankle wave: baPWV) ช้ากว่า ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับการรักษา (ยาหลอก) ที่ขาขวาและซ้ายอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าความแข็งของหลอดเลือดลดลง 


นักวิทยาศาสตร์สามารถคํานวณอายุของอวัยวะและเนื้อเยื่อของเราโดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เช่นความแข็งของหลอดเลือด และจากการคํานวณดังกล่าว Katayoshi และเพื่อนร่วมงานประเมินว่า NMN ทําให้หลอดเลือดอายุลดน้อยลงกว่าประมาณ 2 ปีในคนวัยกลางคน กระบวนการที่เกิดยังไม่ชัดเจน 


เนื่องจากความฝืดของหลอดเลือดที่ลดลง สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดผลการวิจัยจาก Katayoshi และเพื่อนร่วมงานแนะนําว่า การทานอาหารเสริม NMN สามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ มีเพียงการศึกษาเดียวเท่านั้นที่ทดสอบผลของการเพิ่ม NAD+ ต่อความแข็งของหลอดเลือด นั่นคือการศึกษาที่ให้กิน nicotinamide riboside (NR) 1,000 มก. แก่คนวัยกลางคนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะลดความฝืดของหลอดเลือดได้ ดังนั้นการศึกษาทั้งสองนี้ มีผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันและอาจเป็นไปได้ว่า การศึกษาต่อไปอาจจะส่งผล ให้เกิดการค้นพบที่มีนัยยะสําคัญทางสถิติ 

NMN ช่วยย้อนความแก่ชราได้หลายอย่าง


การทดลองทางคลินิก ที่ทดสอบผลกระทบของ NMN ต่อความชราของมนุษย์เพิ่งเริ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  จนถึงตอนนี้ NMN ได้แสดงเห็นว่า สามารถเพิ่มความไวของอินซูลิน, ปรับปรุงการนอนหลับและสมรรถภาพทางกาย, เพิ่มความอดทนในการออกกําลังกาย, ปรับปรุงสุขภาพผิว, เพิ่มความเร็วในการเดิน และ เพิ่มความแข็งแรงให้คนวัยกลางคนขึ้นไป การทดลองทางคลินิกเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ ที่แสดงให้เห็นถึงผลการต่อต้านความชราของ NMN ในสัตว์ทดลองนั้นสามารถใช้ได้กับมนุษย์ด้วย ถึงกระนั้น, จําเป็นต้องมีการศึกษาในระยะยาวมากขึ้น เพื่อประเมินผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับการกิน NMM นานต่อเนื่อง และถ้า NMN พิสูจน์แล้วว่า ปลอดภัยในระยะยาว การศึกษาอีกมากที่อาจจะให้ผลการต่อต้านความชราได้อย่างมีนัยสําคัญมากขึ้น


-------------------


Story Source


Katayoshi, T., Uehata, S., Nakashima, N. et al. Nicotinamide adenine dinucleotide metabolism and arterial stiffness after long-term nicotinamide mononucleotide supplementation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Sci Rep 13, 2786 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-29787-3

 

Journal Reference


Zieman SJ, Melenovsky V, Kass DA. Mechanisms, pathophysiology, and therapy of arterial stiffness. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005 May;25(5):932-43. doi: 10.1161/01.ATV.0000160548.78317.29. Epub 2005 Feb 24. PMID: 15731494.#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพComments


สินค้าขายดี

bottom of page