top of page

การกิน NMN ในปริมาณสูงปลอดภัยหรือไม่?

การกิน NMN ในปริมาณสูงปลอดภัยหรือไม่?
การกิน NMN ในปริมาณสูงปลอดภัยหรือไม่?

การลดลงของ nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) ในเซลล์ ซึ่งเป็นโคเอนไซม์ที่จําเป็นสําหรับกิจกรรมการเผาผลาญทุกอย่างในเซลล์ทั่วร่างกาย ทําให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุและความผิดปกติของการเผาผลาญต่างๆ เกิดขึ้น


จากการศึกษาทั้งในร่างกายและในหลอดทดลอง แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มระดับ NAD+ ในเซลล์หรือเนื้อเยื่อ โดยการเสริม นิโคตินาไมด์โมโนนิวคลีโอไทด์ (NMN) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ NAD+ จะช่วยบรรเทาโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุและความผิดปกติของการเผาผลาญลงได้


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการทดลองทางคลินิกหลายครั้งเพื่อดูประสิทธิภาพของ NMN ในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางคลินิกก่อนหน้านี้กับ NMN ไม่ได้รายงานถึงความปลอดภัยจากการให้รับประทาน NMN ติดต่อกันทุกวัน ≥ 1,000 มก. ในคนที่มีสุขภาพดีทั้งผู้ชายและผู้หญิง และการทดลองทางคลินิกในมนุษย์เกี่ยวกับความปลอดภัยของ NMN มีค่อนข้างจํากัด แต่ก็ถือว่า ยังโชคดี ที่ไม่เคยพบรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ แม้แต่ในปริมาณที่สูง


ดังนั้น ทาง Dr. Yuichiro Fukamizu และคณะ จึงได้ทําการศึกษาแบบสุ่มและแบบอําพราง และกลุ่มได้ยาหลอก ขนานกันไป เพื่อประเมินความปลอดภัยของ β-NMN 1250 มก. ที่ให้รับประทานวันละครั้งนานถึง 4 สัปดาห์ ในผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีจำนวน 31 คนอายุ 20-65 ปี และการให้รับประทาน β-NMN ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกินกว่าความผันแปรทางสรีรวิทยาในการทดลองทางคลินิกหลายครั้ง รวมถึงการวิเคราะห์ทางมานุษยวิทยา, ตรวจเลือด, ตรวจค่าสาร, ตรวจปัสสาวะ และองค์ประกอบอื่นๆ ของร่างกาย

นอกจากนี้ยังไม่พบอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงในช่วงระยะเวลาการศึกษา ผลลัพธ์จากการวิจัยนี้ บ่งชี้ว่า β-NMN มีความปลอดภัยและยอมรับได้ดีในผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี ในขนาดรับประทาน 1250 มก. วันละครั้งนานถึง 4 สัปดาห์


NMN มีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติ เช่น edamame (ถั่วเหลืองอ่อน) บรอกโคลี, อะโวคาโด, มะเขือเทศและนม แต่ปริมาณที่บริโภคในอาหารปกติในชีวิตประจำวัน มีแนวโน้มที่จะมี NMN น้อยกว่า 2 มก./วัน (R , R , R) จึงเป็นการยากที่จะบริโภค NMN ให้ได้มากกว่า 250 มก./วันในอาหารปกติ ซึ่งเป็นปริมาณที่กําหนดไว้ในการทดลองทางคลินิกของ NMN ก่อนหน้านี้ (R , R , R)


ดังนั้น การรับประทานอาหารเสริมที่มีปริมาณ NMN ในระดับสูงในชีวิตประจำวัน จะทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การจำหน่าย NMN เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ขยายตัวไปทั่วโลก แต่หลักฐานด้านความปลอดภัยของ NMN ในมนุษย์มีจํากัดมาก


ในการศึกษาทางคลินิกของ NMN ในมนุษย์ครั้งนี้ เป็นการทดลองครั้งแรกที่ให้รับประทาน NMN ด้วยขนาดที่สูงเกิน 1000 มก./วัน นานถึง 4 สัปดาห์ โดยที่ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่า NMN มีความปลอดภัยและสามารถทนต่อขนาดรับประทาน 1250 มก. วันละครั้งได้นานถึง 4 สัปดาห์ ได้


แต่อย่างไรก็ตาม ทางเราแนะนำว่า การจะรับประทาน NMN ไม่ว่าจะในขนาดใดก็ตามแต่ ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์ก่อนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย และต้องรอการยืนยันจากการทำวิจัยทางคลินิกอีกมากเพื่อยืนยันเรื่องความปลอดภัย#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #มณีแดง #RedGem

Comentarios


สินค้าขายดี

bottom of page