top of page

การแก่ก่อนวัย (Premature Aging) คืออะไร? จะป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้อย่างไร?


การแก่ก่อนวัย (Premature Aging) คืออะไร?
การแก่ก่อนวัย (Premature Aging) คืออะไร?

อายุชีวภาพ (Biological Age) เป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีร่วมกัน แต่การแก่ก่อนวัย มีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวข้องกับวัย ที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้


อายุชีวภาพ อธิบายถึงกระบวนการของสิ่งมีชีวิต ที่เสื่อมโทรมทั้งระดับเซลล์และการทำงานของอวัยวะต่างๆ ประมาณครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตของมนุษย์มาจากโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร์ นอกจากนี้ ปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการสูงวัยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของประชากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 กำลังคุกคามสร้างความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจ และลดคุณภาพชีวิตในโลกที่พัฒนาแล้วทั่วโลก


การแก่ก่อนวัย (Premature Aging) ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ความสนใจนี้ เกิดจากเป้าหมายของการวิจัยทางชีวการแพทย์ เพื่อส่งเสริมอายุขัย (Lifespan) และช่วงสุขภาพ (Healthspan) ของบุคคล การศึกษาความผิดปกติของการแก่ชรา, ที่เซลล์และอวัยวะต่างๆ มีอายุชีวภาพมากขึ้นในอัตราเร่งเมื่อเทียบกับคนปกติทั่วไป ดังนั้นการเข้าใจกระบวนการแก่ชรา เนื่องจากความผิดปกติเหล่านี้จำนวนมากมีต้นกำเนิดมาจากการกลายพันธุ์เฉพาะในยีนบางชนิด จะช่วยให้เรารับมือกับปัญหาดังกล่าวได้สาเหตุของความชรา


ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีหลายประการเพื่ออธิบายธรรมชาติและสาเหตุของความชรา (R) ทฤษฎีเหล่านี้ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงกันว่า การแก่ชรานั้นถูกโปรแกรมไว้ในเซลล์ของเราหรือไม่ หรือเป็นการสะสมเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อเซลล์และความผิดปกติภายในเซลล์เองโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของสิ่งมีชีวิตลดลงค่อยๆ ลดน้อยลง การจะหาว่า ทฤษฎีใดที่น่าเชื่อถือที่สุดนั้นจะต้องอาศัยการวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจกลไกที่กระตุ้นให้เกิดความชราได้ดีขึ้น และช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาแนวทางเพื่อลดผลกระทบของมันได้

อาการของวัยชรา


ในระดับเซลล์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า สาเหตุของการแก่ชราคือ "การเสื่อมภาพของเซลล์" (Cellular Senescence) ซึ่งเป็นภาวะที่หยุดการเติบโตอย่างถาวร เซลล์ชราภาพ/เซลล์เสื่อมสภาพ จะสะสมมากขึ้นตามอายุของคนเรา และมีบทบาทในการส่งเสริมโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ เซลล์ชราภาพจะเกิดขึ้นหลังจากมีการแบ่งตัวถึงจุดหนึ่ง โดยปกติแล้วจะเกิด 50 ถึง 60 ครั้งในเซลล์ปกติ และหลังจากนั้นก็จะเริ่มเสื่อมสภาพ กลายเป็นเซลล์ชราภาพ


สาเหตุของการชราภาพของเซลล์ ส่วนหนึ่งมาจากการที่เทโลเมียร์หดสั้นลง (R) ส่วนที่อยู่ปลายของโครโมโซม ที่คอยปกป้องปลายโครโมโซมจากการเสื่อมสภาพ หรือการหลอมรวมกับโครโมโซมข้างเคียง การทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเกิดขึ้นกับการจำลองและแบ่งตัวของเซลล์ (Replication) แต่ละครั้ง ส่งผลให้เทโลเมียร์สั้นลงเรื่อยๆ ซึ่งต่อเนื่องจากการจำลองจีโนมที่ไม่สมบูรณ์ สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายต่อ DNA และการดัดแปลงอีพิจีโนมซึ่งเป็นสารเคมีของ DNA และโปรตีนที่เรียกว่าฮิสโตน ซึ่งควบคุมการกระตุ้นการทำงานของยีนภายในจีโนมเทโลเมียร์จะมีความยาวลดลงตามการจำลองและแบ่งเซลล์แต่ละเซลล์
เทโลเมียร์จะมีความยาวลดลงตามการจำลองและแบ่งเซลล์แต่ละเซลล์

Pinto da Costa et al., 2016 | Aging Research Reviews - เทโลเมียร์จะมีความยาวลดลงตามการจำลองและแบ่งเซลล์แต่ละเซลล์ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการชราภาพได้


การสะสมของเซลล์เสื่อมสภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น สามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบและการหยุดชะงักของเนื้อเยื่อได้ ปัญหาของเซลล์ชราภาพที่เพิ่มขึ้นจะเชื่อมโยงกับโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุ รวมถึงโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือด นอกจากนี้ โรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการสะสมของเซลล์เสื่อมสภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับอายุ ความเครียดของเซลล์ ความไม่สมดุลของฮอร์โมน การติดเชื้อเรื้อรัง ยาบางชนิด (เช่น เคมีบำบัดหรือยารักษาโรค HIV บางชนิด) และการได้รับรังสียีนและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีส่วนทำให้เกิดความชรา
ยีนและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีส่วนทำให้เกิดความชรา

Campisi et al., 2019 | Nature - ยีนและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีส่วนทำให้เกิดความชราที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง หรือ “การอักเสบ” ที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังแห่งวัยโรคที่ทำให้คุณแก่ก่อนวัย (Premature Aging) เร็วยิ่งขี้น


โรคต่างๆ ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัย ตัวอย่างเช่น การกลายพันธุ์ใน DNA อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการแก่ก่อนวัย รวมถึงกลุ่มอาการ Hutchinson-Gilford progeria และกลุ่มอาการ Werner ที่ผิดปกติ ภาวะทั้งสองนี้เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมในเยื่อหุ้มนิวเคลียส ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ที่มี DNA โรคอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยเกิดขึ้นจากการซ่อมแซม DNA ที่มีข้อบกพร่องและโปรตีนในการบำรุงรักษา DNA รวมถึง กลุ่มอาการ Werner syndrome, Cockayne syndrome, Bloom syndrome, xeroderma pigmentosum, ataxia telangiectasia, trichothiodystrophy, dyskeratosis congenita, และ mosaic variegated aneuploidy syndrome.


ข้อบกพร่องสำคัญบางประการที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ เนื่องจากความผิดปกติของการแก่ก่อนวัย ได้แก่ ความไม่เสถียรของยีน กระบวนการเผาผลาญที่ผิดปกติ และการสูญเสียความสามารถในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ข้อบกพร่องเหล่านี้เกิดซ้อนทับกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการแก่ชราตามปกติในคน ความบกพร่องของเซลล์ที่ทับซ้อนกันดังกล่าว แสดงให้เห็นกลไกทั่วไปที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มอาการแก่ก่อนวัยและโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบที่ใช้เป็นแนวทางการศึกษากระบวนการแก่ชราทางสรีรวิทยาตามปกติ

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีผลเร่งให้แก่เร็วหรือช้าได้


บางคนมีอายุเร็วกว่าคนอื่นๆ เนื่องจากการเผชิญกับความเครียดจากสิ่งแวดล้อม การสัมผัสกับสารเคมี สารชีวภาพ และสารทั่วไป ซึ่งสารเหล่านี้สามารถลดความเสถียรและความสมบูรณ์ของ DNA ทำให้เกิดความผิดพลาดในการจำลอง DNA และทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมตามมา


นักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า อาหารและโภชนาการสัมพันธ์กับระดับความเสียหายของ DNA และความสามารถในการซ่อมแซม DNA ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการซ่อมแซม DNA เพิ่มขึ้นเมื่อมีสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในเลือดสูงขึ้น


เทโลเมียร์มีความอ่อนไหวต่อการเสื่อมสภาพตามอายุ การรับประทานอาหาร เช่น อาหารเมดิเตอร์เรเนียน ได้แสดงให้เห็นว่า สามารถชะลอการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ในเซลล์เม็ดเลือดขาว (Leukocytes) ซึ่งเชื่อมโยงกับผลต้านการอักเสบ การลดความยาวเทโลเมียร์ที่ช้าลง ยังสัมพันธ์กับการลดการเกิดและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วย


การหลีกเลี่ยงปัจจัยที่สร้างความเครียดจากสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับแสงแดดมากเกินไป อาหารที่มีไขมันสูง การดื่ม การสูบบุหรี่ ความเครียด หรือการฉายรังสีใดๆ สามารถป้องกันการแก่ก่อนวัยได้ การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ร่างกายของคุณมีอายุมากขึ้น การหลีกเลี่ยงกับการสัมผัสแสงแดดจัดเป็นเวลานานต่อเนื่อง จะช่วยลดโอกาสที่ DNA ถูกทำลายจากรังสี UV ได้ ซึ่งอาจทำให้ผิวหนังแก่ก่อนวัยได้ นอกจากนี้ ยิ่งคุณสามารถควบคุมระดับความเครียดในชีวิตได้มากเท่าใด คุณก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการหลีกเลี่ยงการแก่ก่อนวัยได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นวิธีป้องกันการแก่ก่อนวัย (Prevention of Premature Aging)


การวิจัยแสดงให้เห็นว่า ยาและสารบางชนิด สามารถกำหนดเป้าหมายไปที่กระบวนการแก่ชราขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มและยืดอายุสุขภาพและอายุยืนยาวในสัตว์ทดลองได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อัตราการแก่ชราของอายุชีวภาพสามารถชะลอให้ช้าลงได้


ตัวอย่างของวิธีการบางอย่างที่อาจป้องกันการแก่ก่อนวัยด้วยการเพิ่มอายุขัย (Lifespan) และช่วงสุขภาพ (Healthspan) ได้แก่ Rapamycin, สารเซโนไลติก, สารตั้งต้นของ NAD+ เช่น NMN, สารประกอบที่กระตุ้นการทำงานของเซอร์ทูอิน, เมทฟอร์มิน, การออกกำลังกาย, คุณภาพการนอนหลับ และการจำกัดแคลอรี่


 • ราปามัยซินแสดงให้เห็นผลในการป้องกันความชราในหนูและสุนัข รวมถึงการทดลองทางคลินิกในมนุษย์

 • สาร Senolytic มุ่งเป้าไปที่การแก่ชราของเซลล์ และแสดงให้เห็นว่ามีผลในการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุในหนู การทดลองทางคลินิกในมนุษย์ที่กำลังดำเนินอยู่สำหรับยาละลายเซโนไลติก ได้แก่การศึกษาเกี่ยวกับโรคข้ออักเสบและความเสื่อมของดวงตา

 • สารตั้งต้นของ NAD+ รวมถึง นิโคตินาไมด์โมโนนิวคลีโอไทด์ ( NMN ) มีรายงานการทดลองทางคลินิกจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

 • สารที่กระตุ้นการทำงานของเซอร์ทูอิน ได้แสดงผลลัพธ์เชิงบวกในสัตว์ทดลอง รวมถึงในมนุษย์

 • นักวิจัยยังได้เชื่อมโยงเมตฟอร์มิน ที่ช่วยให้เพิ่มอายุขัยในผู้ป่วยโรคเบาหวานอีกด้วย

 • การออกกำลังกายสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยกระบวนการที่ยังไม่ทราบในปัจจุบัน

 • คุณภาพการนอนหลับที่สัมพันธ์กับนาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) จะส่งผลต่ออายุขัยที่ยืนยาวขึ้น

 • ประการสุดท้าย การจำกัดแคลอรี่ การลดการบริโภคอาหารแสดงให้เห็นว่า สามารถยืดอายุขัยและป้องกันโรคในหนอน แมลงวัน หนูแรท และไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ และมีความสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นที่เริ่มเกิดโรคในมนุษย์ที่ลดลง
วิธีป้องกันการแก่ก่อนวัย
วิธีป้องกันการแก่ก่อนวัย

การเปลี่ยนแปลงทางอีพีเจเนติกส์ อาจเกิดขึ้นพร้อมกับการแก่ชรา และสามารถเร่งกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้เร็วขึ้นได้ การรบกวนรูปแบบของการปรับเปลี่ยนของ DNA ที่เรียกว่า DNA methylation สามารถกระตุ้นให้เกิดกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับอายุได้ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบเมทิลเลชั่นในการทดลองในสัตว์ทดลองสามารถปรับอายุขัยได้เช่นกัน


วิธีการรักษาที่เป็นไปได้บางประการ สามารถปรับปรุงช่วงสุขภาพและอายุขัยได้ และด้วยเหตุนี้จึงสามารถป้องกันการแก่ก่อนวัยได้ การทดลองทางคลินิกในมนุษย์ จะทำให้เห็นประสิทธิภาพของวิธีการเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์กำลังดำเนินการวิจัยอย่างจริงจังในช่วงนี้ เพื่อค้นหาว่า เราสามารถป้องกัน การแก่ก่อนวัยได้หรือไม่ จากการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่สร้างความเครียดจากสิ่งแวดล้อม เช่น ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า หรือ จากการบาดเจ็บในวัยเด็ก ไปจนถึงการใช้สารทางเภสัชวิทยาเพื่อบรรเทาผลกระทบของการสูงวัย

Journal Reference


 • Bakula D, Ablasser A, Aguzzi A, Antebi A, Barzilai N, Bittner MI, Jensen MB, Calkhoven CF, Chen D, Grey ADNJ, Feige JN, Georgievskaya A, Gladyshev VN, Golato T, Gudkov AV, Hoppe T, Kaeberlein M, Katajisto P, Kennedy BK, Lal U, Martin-Villalba A, Moskalev AA, Ozerov I, Petr MA, Reason, Rubinsztein DC, Tyshkovskiy A, Vanhaelen Q, Zhavoronkov A, Scheibye-Knudsen M. Latest advances in aging research and drug discovery. Aging (Albany NY). 2019 Nov 21;11(22):9971-9981. doi: 10.18632/aging.102487. Epub 2019 Nov 21. PMID: 31770722; PMCID: PMC6914421.

 • Campisi J, Kapahi P, Lithgow GJ, Melov S, Newman JC, Verdin E. From discoveries in ageing research to therapeutics for healthy ageing. Nature. 2019 Jul;571(7764):183-192. doi: 10.1038/s41586-019-1365-2. Epub 2019 Jul 10. PMID: 31292558; PMCID: PMC7205183.

 • da Costa JP, Vitorino R, Silva GM, Vogel C, Duarte AC, Rocha-Santos T. A synopsis on aging-Theories, mechanisms and future prospects. Ageing Res Rev. 2016 Aug;29:90-112. doi: 10.1016/j.arr.2016.06.005. Epub 2016 Jun 25. PMID: 27353257; PMCID: PMC5991498.

 • Ghosh S, Zhou Z. SIRTain regulators of premature senescence and accelerated aging. Protein Cell. 2015 May;6(5):322-33. doi: 10.1007/s13238-015-0149-1. Epub 2015 Apr 25. PMID: 25907989; PMCID: PMC4417679.

 • Kirkland JL, Tchkonia T, Zhu Y, Niedernhofer LJ, Robbins PD. The Clinical Potential of Senolytic Drugs. J Am Geriatr Soc. 2017 Oct;65(10):2297-2301. doi: 10.1111/jgs.14969. Epub 2017 Sep 4. PMID: 28869295; PMCID: PMC5641223.

 • Kubben N, Misteli T. Shared molecular and cellular mechanisms of premature ageing and ageing-associated diseases. Nat Rev Mol Cell Biol. 2017 Oct;18(10):595-609. doi: 10.1038/nrm.2017.68. Epub 2017 Aug 9. PMID: 28792007; PMCID: PMC6290461.

 • McHugh D, Gil J. Senescence and aging: Causes, consequences, and therapeutic avenues. J Cell Biol. 2018 Jan 2;217(1):65-77. doi: 10.1083/jcb.201708092. Epub 2017 Nov 7. PMID: 29114066; PMCID: PMC5748990.

 • Regulski MJ. Cellular Senescence: What, Why, and How. Wounds. 2017 Jun;29(6):168-174. PMID: 28682291.

 • Schmeer C, Kretz A, Wengerodt D, Stojiljkovic M, Witte OW. Dissecting Aging and Senescence-Current Concepts and Open Lessons. Cells. 2019 Nov 15;8(11):1446. doi: 10.3390/cells8111446. PMID: 31731770; PMCID: PMC6912776.

 • Tiwari V, Wilson DM 3rd. DNA Damage and Associated DNA Repair Defects in Disease and Premature Aging. Am J Hum Genet. 2019 Aug 1;105(2):237-257. doi: 10.1016/j.ajhg.2019.06.005. PMID: 31374202; PMCID: PMC6693886.

Kommentare


สินค้าขายดี

bottom of page