top of page

ขนาดของ NMN ที่กินให้เห็นผล?

Updated: Nov 26, 2023


ขนาดของ NMN ที่กินให้เห็นผล?
ขนาดของ NMN ที่กินให้เห็นผล?

จากการศึกษาในสัตว์พวกฟันแทะ (rodent) แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของ NMN ในการป้องโรคที่สัมพันธ์กับอายุต้องใช้ขนาด NMN ที่ 300 มก./กก. เทียบได้กับคนที่น้ำหนัก 75 กก. ต้องใช้ NMN 22,500 มก. (22.5 กร้ม) ทีเดียว


แต่ในคนไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณที่สูงขนาดนั้นเพื่อให้เห็นผล มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า การกระจายปริมาตร (Volume of Distribution), อย่างเช่นพวกหนูจำเป็นต้องใช้สารในปริมาณที่สูงกว่า 12.3 เท่าเมื่อเทียบกับมนุษย์ ดังนั้นขนาด 300 มก./กก. ในหนู จึงเทียบได้กับในคน 24.39 มก./กก. ในคนน้ำหนัก 75 กก. ที่จำเป็นต้องใช้สารประมาณ 1.829 กร้ม เพื่อให้ได้ผลที่เหมือนกัน


สำหรับปริมาณ 300 มก./กก. ในหนูถือเป็นปริมาณที่ "ใหญ่มาก" และอาจจะเป็นปริมาณ NMN ที่มากเกินพอสําหรับประสิทธิภาพนี้ คําถามจึงกลายเป็นว่า "คนๆ หนึ่งต้องใช้ NMN มากแค่ไหนเพื่อให้มีผลอย่างมีนัยสําคัญ?"


การศึกษาในหนูทดลองแสดงให้เห็นว่า ขนาด NMN ที่ 100 มก./กก. ต่อวัน จะช่วยลดโรคที่สัมพันธ์กับอายุ (*) ถ้าพูดถึงขนาดที่ต้องใช้, สําหรับผู้ใหญ่ที่น้ําหนักเฉลี่ย 62 กิโลกรัม (ประมาณ 137 ปอนด์), ปริมาณที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 500 มิลลิกรัมต่อวัน. การคํานวณนี้อยู่ที่การหารปริมาณของมนุษย์ด้วยค่า 12.3 เท่า เพื่อให้ตรงกับ "การกระจายปริมาตร" ของหนู ในทํานองเดียวกัน ผู้ใหญ่ที่มีน้ําหนัก 90 กก. ควรใช้เวลาประมาณ 750 มก. ต่อวันขนาดของ NMN ที่ใช้ในการศึกษาในคน?


ทีมงานวิจัยจากญี่ปุ่น ได้ทำการวิจัยทางคลินิกในคน (*) เพื่อทดสอบความปลอดภัยของขนาดที่ให้กิน NMN 500 มก. และได้พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ ทั้งอัตราการเต้นของหัวใจ หรือความดันเลือด ผลจากการทดลองนี้ได้สนับสนุนว่า ขนาด 1 โดสของ NMN ที่ 500 มก. มีความปลอดภัยและร่างกายรับได้


มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Washington University School of Medicine ในเมือง St. Louis แสดงให้เห็นว่า การกิน NMN 250 มก./วัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ จะช่วยกล้ามเนื้อผู้หญิงไวต่อการตอบสนองต่ออินซูลินและโครงสร้างกล้ามเนื้อด้วย (*)


อีกงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียว แสดงให้เห็นว่า การกิน NMN 250 มก./วัน นาน 12 สัปดาห์ จะช่วยเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อในผู้ชายอายุมากกว่า 65 ปี (*) การกินอาหารเสริม NMN จะช่วยให้เพิ่มความเร็วในการเดิน, ความสามารถในการลุกจากเก้าอี้นั่ง และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือดีขึ้นในคนสูงอายุ


นอกจากนี้ กำลังมีการทำวิจัยทางคลินิกที่ตรวจวัดความปลอดภัยของ NMN ด้วยการให้กิน NMN 200 - 300 มก./วัน นาน 24 สัปดาห์ ประสิทธิภาพของ NMN ที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญของหัวใจ, การเผาผลาญกลูโคสและค่าพารามิเตอร์อื่นๆ ทางสุขภาพ ได้ถูกตรวจวัดในคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ที่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ เช่น ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, โรคอ้วน และ การขาดสารอาหารขนาดของ NMN ที่ควรกินต่อวัน ?


จากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์, การคํานวณหาขนาดของ NMN ที่เหมาะสม, ขนาดที่แนะนําสำหรับผู้ใหญ่อายุระหว่าง 30 ถึง 60 ปี คือ 500 มก. ต่อวัน. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีสามารถให้ได้ถึง 750 มก. ต่อวัน ได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดจากการกิน NMNคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้กิน NMN มากแค่ไหนต่อวัน?


Dr. David Sinclair จาก Harvard Medical School ผู้ศึกษาความแก่ชรา ได้พูดถึงการใช้ NMN เพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันความแก่ชรา ดร. ซินแคลร์กล่าวว่า เขากิน NMN 1 กรัมทุกวันพร้อมกับเรสเวอราทรอล, เมตฟอร์มินและเบบี้แอสไพริน โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ------------------------Comentários


สินค้าขายดี

bottom of page