top of page

สรรพคุณ 12 ข้อของอาหารเสริม NMN และ NAD+ ที่มีงานวิจัยสนับสนุน


สรรพคุณ 12 ข้อของอาหารเสริม NMN และ NAD+ ที่มีงานวิจัยสนับสนุน
สรรพคุณ 12 ข้อของอาหารเสริม NMN และ NAD+ ที่มีงานวิจัยสนับสนุน

สรรพคุณ 12 อันดับแรกของ NMN และ NAD+ ได้แก่:


 1. สมรรถภาพทางกาย

 2. การจัดการน้ำหนัก

 3. ลดคอเลสเตอรอล

 4. การนอนหลับ

 5. ความไวของอินซูลิน

 6. ความดันโลหิต

 7. โรคพาร์กินสัน

 8. ฟื้นฟูผิว

 9. ประสิทธิภาพการรับรู้

 10. ติดยาเสพติด

 11. ภาวะซึมเศร้า

 12. ช่วยเจริญพันธุ์


NAD+ ย่อมาจาก Nicotinamide Adenine Dinucleotide ซึ่งเป็นโมเลกุลพื้นฐานที่มีบทบาทมากมายต่อการผลิตพลังงานภายในเซลล์ ส่งผลให้มีการซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกาย ทำให้เราแข็งแรงและมีชีวิตชีวา อย่างไรก็ตาม เมื่ออายุเรามากขึ้น ระดับ NAD+ ตามธรรมชาติของเราจะลดลง ด้วยเหตุนี้ การเสริม NAD+ จึงมีประโยชน์ในการซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายได้อย่าหลงกลด้วยการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จและเกินจริง


ปัจจุบันพบว่า คลินิกหลายแห่ง ได้นำเสนอการบำบัดแบบหยด NAD+ ทางเส้นเลือดซึ่งเป็นการเสริม NAD+ รูปแบบหนึ่งที่ต้องใช้เข็มในการฉีด NAD+ เข้าสู่กระแสเลือด คลินิกเหล่านี้บางแห่งอาจมีการกล่าวอ้างที่เกินจริง และไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณประโยชน์ในการรักษาของ NAD+ ทั้งใน FB และเว็บไซต์ของตน เพื่อหลีกเลี่ยงการได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้อ่านควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคำกล่าวอ้างได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น บทความ หรืองานวิจัยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ


วิธีง่ายๆ ในการทำเช่นนี้คือ ค้นหาข้อมูลอ้างอิงถึงบทความในวารสารวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หาก FB หรือบทความมีการกล่าวอ้างจำนวนมาก แต่ไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การกล่าวอ้างนั้นอาจเป็นเท็จหรือเกินจริงได้ง่าย แน่นอนว่า นี่ไม่ได้หมายความว่า การอ้างอิงจะทำให้การกล่าวอ้างเป็นจริงโดยอัตโนมัติ การพิจารณาความถูกต้องของข้อถือสิทธิ จะต้องอ่านทบทวนงานวิจัยหรือบทความทางวิทยาศาสตร์ที่อ้างอิงถึงด้วย

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ NAD+

มีหลายวิธีในการเพิ่มระดับ NAD+ รวมถึงการออกกำลังกาย ในแง่ของการเสริม NAD+ มีการบำบัดแบบหยด NAD+ และการรับประทานสารตั้งต้นของ NAD+ ซึ่งสารตั้งต้นของ NAD+ จะถูกแปลงเป็น NAD+ ในร่างกาย ปัจจุบันจึงนิยมใช้แทน NAD+ เนื่องจาก NAD+ ไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายเมื่อรับประทานสารตั้งต้นของ NAD+ เช่น NMN และ NR


สารตั้งต้นของ NAD+ ที่ได้รับการวิจัยอย่างดีที่สุดคือ nicotinamide mononucleotide (NMN) และ nicotinamide riboside (NR) อย่างไรก็ตาม สารตั้งต้นของ NAD+ เช่น ไนอาซิน กรดนิโคตินิก และนิโคตินาไมด์ ก็แสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์ในมนุษย์เช่นกันสรรพคุณ 12 ข้อของการเพิ่มระดับ NAD+ ในร่างกาย


ต่อไปนี้คือคุณประโยชน์ 10 ประการ (บวกหนึ่งสิทธิประโยชน์โบนัส) ของการเสริม NAD+ จากการบำบัดแบบหยด NAD+ และสารตั้งต้นของ NAD+ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ที่มนุษย์ทราบจากการเสริม NAD+ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ พวกเขาไม่ได้เรียงลำดับเป็นพิเศษ เนื่องจากสิทธิประโยชน์เกือบทั้งหมดเหล่านี้ใช้ได้กับประชากรบางกลุ่ม


1. สมรรถภาพทางกาย


โดยทั่วไปสมรรถภาพทางกายจะวัดจากการทดสอบความแข็งแกร่งและความอดทนต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการลุกและนั่งขึ้นลงจากเก้าอี้ 5 ครั้ง NMN ได้แสดงให้เห็นว่า ช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ (R) นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า NMN ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการบีบมือซ้ายของผู้ชายสูงอายุได้อีกด้วย (R)


นอกจากนี้ NR (Nicotinamide riboside) ยังแสดงให้เห็นว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายในผู้ชายสูงอายุมากกว่า 12 คน แต่ไม่ช่วยในคนอายุน้อย (R) ไนอาซิน (Niacin) (R) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ NAD+ อีกชนิดหนึ่งแสดงให้เห็นว่า สามารถปรับปรุงสมรรถภาพทางกายภาพของผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากไมโตคอนเดรียได้2. ช่วยจัดการกับน้ำหนัก


โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ซึ่งบ่งบอกว่า โรคอ้วนอาจทำให้อายุขัยของเราสั้นลงได้ การรับประทาน NMN นานต่อเนื่อง (R) แสดงให้เห็นว่า สามารถลดน้ำหนักตัวของผู้ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนได้ นอกจากนี้ NR (R) ยังแสดงให้เห็นว่า สามารถเพิ่มมวลที่ปราศจากไขมัน ซึ่งรวมถึงกล้ามเนื้อและกระดูกของผู้ที่เป็นโรคอ้วน 13 ราย เรื่องนี้จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยยืนยันว่า NAD+ บูสเตอร์สามารถลดมวลไขมันโดยไม่ลดมวลที่ปราศจากไขมันในคนอ้วนลงหรือไม่3. ลดคอเลสเตอรอล


LDL (low-density lipoprotein: คอเลสเตอรอลชนิดเลว) นำคอเลสเตอรอลไปยังเซลล์ของเรา อย่างไรก็ตาม เมื่อคอเลสเตอรอลชนิด LDL ถูกออกซิไดซ์ ก็สามารถสะสมในหลอดเลือดแดงของเรา และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้ การรับประทาน NMN แสดงให้เห็นว่า สามารถลดคอเลสเตอรอล LDL ของผู้ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนได้ กรดนิโคตินิก (R) ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า Nicotinic acid จะมีผลข้างเคียงมากกว่า NMN โดยเฉพาะอาการหน้าแดง4. การนอน


เมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพและการมีอายุยืนยาว การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า NMN สามารถปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุได้ (R) นอกจากนี้ NR ยังแสดงให้เห็นว่า ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญในระหว่างการนอนหลับของคนอ้วน 13 คน (R) แม้ว่าอัตราการเผาผลาญการนอนหลับที่เพิ่มขึ้นอาจไม่ช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น แต่ก็สามารถช่วยลดน้ำหนักได้5. ความไวของอินซูลิน


อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่บอกให้เซลล์ของเรารับกลูโคสจากกระแสเลือดของเรา เมื่อเซลล์ของเราไม่ไวต่ออินซูลิน เซลล์ก็จะไม่ได้รับกลูโคสอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญสำหรับโรคเบาหวานประเภท 2 จากการศึกษาพบว่า NMN ช่วยปรับปรุงความไวของอินซูลินในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่ก่อนเป็นเบาหวาน ซึ่งหมายความว่า NMN สามารถช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดได้ (R)

6. ความดันโลหิต


ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเบื้องต้นสำหรับโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัยที่มากขึ้น รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาท ความดันโลหิตสูงมักถูกเรียกว่าฆาตกรเงียบเพราะมันจะไม่แสดงอาการอะไรออกมา จนกว่าจะเกิดปัญหา และจากการศึกษาพบว่า NMN ช่วยลดความดันโลหิตของผู้ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน (R)7. โรคพาร์กินสัน (PD)


PD คือความผิดปกติของระบบประสาท ที่มีอาการซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหวที่สั่นตลอดเวลา ที่ไม่สามารถควบคุมได้ การบำบัดด้วย NAD+ แบบหยดให้ทางน้ำเกลือ (R) ได้แสดงให้เห็นว่า สามารถบรรเทาอาการของ PD ได้ นอกจากนี้ NR (R) ยังแสดงให้เห็นว่า มีฤทธิ์ป้องกันระบบประสาทต่อ PD และเมื่อให้ NR ร่วมกับสารประกอบอื่นๆ ก็แสดงให้เห็นว่า สามารถปรับปรุงการทำงานของการรับรู้ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ (R) อย่างไรก็ตาม การรักษานี้ไม่รวมการรักษาแบบผสมผสานซึ่งไม่สามารถระบุผลที่สัมพัทธ์จากการเสริม NAD+ ได้◼ 8. ฟื้นฟูผิว


NMN แสดงให้เห็นว่า (R) ช่วยฟื้นฟูผิวของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 17 คน แม้ว่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของผู้หญิงเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นก็ตาม จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงของผิวตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความชื้น ความไม่สม่ำเสมอ จุดด่างดำ ความตึงเครียด ความหยาบกร้าน และการแต่งหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษานี้ทำในญี่ปุ่นโดยมีบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่อาจมีอิทธิพลต่อคำถามเช่น “คุณสนใจเรื่องสิวไหม?”◼ 9. เพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้


การบำบัดด้วย NAD+ แบบหยดทางเส้นเส้นเลือดได้แสดงให้เห็นว่า (R) ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการรับรู้ของผู้ชายที่มีสุขภาพดี 11 ราย กลไกของผลกระทบนี้ยังไม่ทราบชัดเจน แต่อาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มการผลิตพลังงานของไมโตคอนเดรียในสมอง ผลการป้องกันระบบประสาทของ NR ที่แสดงในโรคพาร์กินสัน และโรคอัลไซเมอร์อาจเกี่ยวข้องกับกลไกที่คล้ายกันก็ได้◼ 10. การติดยาเสพติดสำหรับผู้ที่ติดแอลกอฮอล์และยาเสพติด


การบำบัดด้วย NAD+ แบบหยดทางเส้นเส้นเลือด ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า (R) สามารถแก้ไขความอยากดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดดังกล่าวได้ พร้อมทั้งบรรเทาอาการถอนยาได้ กรณีศึกษาบางส่วนยังแสดงให้เห็นว่า การบำบัดแบบหยดสามารถป้องกันอาการเมาค้างจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ (R) คนดังอย่าง Justin Bieber ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าร่วมการบำบัดแบบหยด NAD+ เพื่อรักษาปัญหาการติดยาเสพติด◼ 11. ภาวะซึมเศร้า


มีการแสดงให้เห็นว่า การให้ NAD+ เข้าสู่ร่างกายในรูปแบบต่างๆ (R) เพื่อปรับปรุงอาการทางคลินิกของภาวะซึมเศร้าใน 93% ของผู้ที่เข้าร่วมการศึกษา 205 คน ในการศึกษานี้ มีการใช้การเสริมทางปาก รวมถึงการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (IV) และการฉีดเข้ากล้าม แม้ว่าการศึกษาจะไม่ได้ระบุเจาะจง แต่ดูเหมือนว่าไม่มีวิธีการบริหารใดที่เหนือกว่าวิธีอื่น◼ 12. ช่วยเจริญพันธุ์


การรับประทาน NMN เป็นเวลานานต่อเนื่อง จะช่วยยืดอายุการทำงานของรังไข่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่า การได้รับ NMN ต่อเนื่อง 20 สัปดาห์ จะแสดงอาการที่บ่งบอกว่ามีการชะลอวัยเกิดขึ้น และอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายลดการอักเสบลง และที่สำคัญคือ มีรอบประจำเดือนดีขึ้น รวมทั้งฮอร์โมนเพศหญิงก็ดีขึ้นเช่นกัน ทำให้อาการที่เกิดจากวัยทองทุเลา (R)


นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยพบว่า การให้ NMN จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิของเซลล์ไข่ได้ดีขึ้น และยังสังเกตุด้วยว่า การให้ NMN จะช่วยให้พัฒนาการของตัวอ่อนที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว ดีขึ้นอย่างมาก (R)สรรพคุณเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับทุกคน


เพื่อย้ำรายการข้างต้น ไม่ใช่ว่าประโยชน์ของการเสริม NAD+ ทั้งหมดจะใช้ได้กับทุกคน จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่า สิทธิประโยชน์ใดบ้างที่จะนำไปใช้กับประชากรทั่วไป จากการศึกษาวิจัยข้างต้น การเสริม NAD+ อาจมีประโยชน์เฉพาะสำหรับประชากรบางกลุ่ม เช่น คนอ้วน ผู้สูงอายุ สตรีวัยหมดประจำเดือน และบุคคลที่เป็นโรคและสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ อาจเป็นเพราะระดับ NAD+ มีแนวโน้มที่จะต่ำภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ดังนั้น บุคคลที่นอนหลับสบาย ออกกำลังกาย และควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมออาจไม่ได้รับประโยชน์จากการเสริม NAD+ อย่างเต็มที่

References


Birkmayer, J.G.D., & Birkmayer, W. (1991). The coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) as biological antidepressive agent experience with 205 patients. New Trends in Clinical Neuropharmacology, 5, 75-86.


Brakedal, B., Dölle, C., Riemer, F., Ma, Y., Nido, G. S., Skeie, G. O., Craven, A. R., Schwarzlmüller, T., Brekke, N., Diab, J., Sverkeli, L., Skjeie, V., Varhaug, K., Tysnes, O. B., Peng, S., Haugarvoll, K., Ziegler, M., Grüner, R., Eidelberg, D., & Tzoulis, C. (2022). The NADPARK study: A randomized phase I trial of nicotinamide riboside supplementation in Parkinson’s disease. Cell metabolism, 34(3), 396–407.e6. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2022.02.001


Carlson, L. A. (2005). Nicotinic acid: The broad-spectrum lipid drug. A 50th anniversary review. Journal of Internal Medicine, 258(2), 94-114. https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.2005.01528.x


Gibson, S. B., Mestayer, R., Berg, J., Grant, R., & Dyess, G. (2021). Intravenous Administration of Nicotinamide Adenine Dinucleotide Improves Cognitive Performance in Human Subjects: Implications for Clinical Populations. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 102(10), e42. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.07.585


Igarashi, M., Nakagawa-Nagahama, Y., Miura, M., Kashiwabara, K., Yaku, K., Sawada, M., Sekine, R., Fukamizu, Y., Sato, T., Sakurai, T., Sato, J., Ino, K., Kubota, N., Nakagawa, T., Kadowaki, T., & Yamauchi, T. (2022). Chronic nicotinamide mononucleotide supplementation elevates blood nicotinamide adenine dinucleotide levels and alters muscle function in healthy older men. npj aging, 8(1), 5. https://doi.org/10.1038/s41514-022-00084-z


Kim, M., Seol, J., Sato, T., Fukamizu, Y., Sakurai, T., & Okura, T. (2022). Effect of 12-Week Intake of Nicotinamide Mononucleotide on Sleep Quality, Fatigue, and Physical Performance in Older Japanese Adults: A Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Study. Nutrients, 14(4), 755. https://doi.org/10.3390/nu14040755


McReynolds, M. R., Chellappa, K., & Baur, J. A. (2020). Age-related NAD+ decline. Experimental gerontology, 134, 110888. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.exger.2020.110888


O’hollaren, P. (1961). Diphosphopyridine nucleotide in the prevention, diagnosis and treatment of drug addiction. A preliminary report. Western journal of surgery, obstetrics, and gynecology, 69, 213–215.


Pérez, M. J., Baden, P., & Deleidi, M. (2021). Progresses in both basic research and clinical trials of NAD+ in Parkinson’s disease. Mechanisms of Ageing and Development, 197, 111499. https://doi.org/10.1016/j.mad.2021.111499


Pirinen, E., Auranen, M., Khan, N. A., Brilhante, V., Urho, N., Pessia, A., Hakkarainen, A., Ulla Heinonen, J. K., Schmidt, M. S., Haimilahti, K., Piirilä, P., Lundbom, N., Taskinen, M. R., Brenner, C., Velagapudi, V., Pietiläinen, K. H., & Suomalainen, A. (2020). Niacin Cures Systemic NAD+ Deficiency and Improves Muscle Performance in Adult-Onset Mitochondrial Myopathy. Cell metabolism, 32(1), 144. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.05.020


Poljsak, B., Kovač, V., & Milisav, I. (2019). Healthy Lifestyle Recommendations: Do the Beneficial Effects Originate from NAD+ Amount at the Cellular Level? Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/8819627


Remie, C. M., Roumans, K. H., Moonen, M. P., Connell, N. J., Havekes, B., Mevenkamp, J., Lindeboom, L., de Wit, V. H., van de Weijer, T., Aarts, S. A., Lutgens, E., Schomakers, B. V., Elfrink, H. L., Zapata-Pérez, R., Houtkooper, R. H., Auwerx, J., Hoeks, J., Schrauwen-Hinderling, V. B., Phielix, E., . . . Schrauwen, P. (2020). Nicotinamide riboside supplementation alters body composition and skeletal muscle acetylcarnitine concentrations in healthy obese humans. The American Journal of Clinical Nutrition, 112(2), 413-426. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa072


Yoshino, M., Yoshino, J., Kayser, B. D., Patti, G. J., Franczyk, M. P., Mills, K. F., Sindelar, M., Pietka, T., Patterson, B. W., Imai, S. I., & Klein, S. (2021). Nicotinamide mononucleotide increases muscle insulin sensitivity in prediabetic women. Science (New York, N.Y.), 372(6547), 1224–1229. https://doi.org/10.1126/science.abe9985


Yulug, B., Altay, O., Li, X., Hanoglu, L., Cankaya, S., Lam, S., Velioglu, H. A., Yang, H., Coskun, E., Idil, E., Nogaylar, R., Ozsimsek, A., Bayram, C., Bolat, I., Oner, S., Tozlu, O. O., Arslan, M. E., Hacimuftuoglu, A., Yildirim, S., Arif, M., … Mardinoglu, A. (2023). Combined metabolic activators improve cognitive functions in Alzheimer’s disease patients: a randomised, double-blinded, placebo-controlled phase-II trial. Translational neurodegeneration, 12(1), 4. https://doi.org/10.1186/s40035-023-00336-2

Comments


สินค้าขายดี

bottom of page