top of page

แก่เร็ว - แก่ช้า วัดด้วย DunedinPoAm


แก่เร็ว - แก่ช้า วัดด้วย DunedinPoAm
แก่เร็ว - แก่ช้า วัดด้วย DunedinPoAm

ตัวบ่งชี้วัดทางเคมีบน DNA ของเราสามารถบอกเราได้ว่า ร่างกายของเราแก่เร็วแค่ไหน


ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้พัฒนาการตรวจเลือดเพื่อตรวจวัดว่า เราแก่เร็ว-แก่ช้า แค่ไหนในระดับเซลล์ ตามที่นักวิจัยระบุว่า การทดสอบนี้สามารถระบุได้ว่า การทดลองรักษาและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของเรา จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่วัยชราได้อย่างไร


โรคภัยมักเป็นผลจากความชรา เมื่อเราอายุมากขึ้น ร่างกายของเราจะรับความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ เรื่องนี้จะนำไปสู่ภาวะร้ายแรง เช่น โรคอัลไซเมอร์ และมะเร็งหลายชนิด รวมถึงการเจ็บป่วยที่พบบ่อย เช่น โรคข้ออักเสบ คนแก่เร็ว - คนแก่ช้า จะรู้ได้อย่างไร?


แต่ละคนจะรู้สึกถึงผลกระทบของความชราที่แตกต่างจากคนอื่นๆ คนสองคนที่เกิดวันเดียวกัน เมื่ออายุครบ 60 ปีพร้อมกัน คนหนึ่งอาจจะยังคงดูดี แข็งแรง และวิ่งออกกำลังกายทุกวัน ในขณะที่อีกคนหนึ่งป่วยเป็นโรคข้ออักเสบ ทำให้ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการเดินไปมารอบบ้าน ดังนั้นจึงควรมีเครื่องมือวัดว่า ใครแก่เร็ว ใครแก่ช้า เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการอ้างอิงตามหลักวิชาการ


สำหรับนักวิทยาศาสตร์ นี่บอกเป็นนัยว่ามีวิธีวัดอายุอยู่สองวิธี ประการแรกเรียกว่า อายุจริง (Chronological age) เป็นการวัดอายุนับตั้งแต่วันที่เราเกิดจนถึงปัจจุบัน ประการที่สองเรียกว่า อายุชีววิทยา (Biological Age) มีการกำหนดแบบคร่าวๆ ที่บ่งบอกถึงอายุขัยของแต่ละบุคคลเมื่อเทียบกับอายุขัยเฉลี่ยของประชากร


ในปี 2015 มี การตีพิมพ์ ผลการศึกษาที่วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ 18 ตัว หรือการวัดผลทางชีวภาพด้านสุขภาพในอาสาสมัคร 954 รายที่เกิดในเมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างปี 1972 ถึง 1973 จากการตรวจวัด 18 รายการ ในอาสาสมัครอายุ 26, 32 และ 38 ปี พบว่า อัตราการสูงวัยของอาสาสมัครแต่ละคนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งที่ยังไม่มีโรคเรื้อรังก็ตาม ผลการทดสอบทั้ง 18 รายการ กลายเป็นที่รู้จักในชื่อ “Pacing of Age”


อย่างไรก็ตาม ข้อเสียเปรียบของเทคนิคนี้คือ ต้องใช้เวลาในการติดตามผลที่ยาวนานและการประเมินทางคลินิกในเชิงลึก “มันไม่มีประโยชน์มากนักสำหรับการศึกษา ที่ต้องทดสอบผลกระทบของยาใหม่หรือการรักษารูปแบบการดำเนินชีวิตภายในเวลาไม่กี่ปี” แดเนียล เบลสกี หนึ่งในทีมการศึกษาได้กล่าวในการแถลงข่าว  


ในการศึกษาปัจจุบัน ทีมงานใช้การเรียนรู้ของเครื่องมือ ซึ่งเป็นเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence technique) เพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางเคมีบน DNA ที่ได้จากเซลล์เม็ดเลือดขาวของอาสาสมัคร ตัวบ่งชี้เหล่านี้เรียกว่า DNA methylation ซึ่งติดอยู่กับ DNA และเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงออกของยีนที่ซ่อนอยู่ ซึ่งถ้าเทียบ DNA ของเราเป็นสูตรอาหารจานหนึ่ง, DNA methylation ก็คล้ายกับสมุนไพรและเครื่องเทศ ที่ทำให้รสชาติเปลี่ยนไป 

หน่วยวัด DunedinPoAm บ่งบอกอายุชีวภาพ (Biological Age)


กลุ่มวิจัยได้วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ DNA methylation ที่แตกต่างกันมากกว่า 400,000 รายการ เพื่อค้นหาตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่บันทึกไว้ในการวัด Pace of Aging อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องบ่งชี้ DNA methylation 46 ตัวที่ให้ผลการวัดการวินิจฉัยแบบเดียวกับ Pace of Aging ข้อดีในกรณีนี้คือ สามารถวัดตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้ในการตรวจเลือดเพียงครั้งเดียว พวกเขาตั้งชื่อหน่วยวัดนี้ว่า "DunedinPoAm" ซึ่งมาจาก Dunedin (P)ace (o)f (A)ging in (M)ethylation


DunedinPoAm คืออัลกอริทึมที่สามารถตรวจจับความเร็วในการเข้าสู่วัยแก่ทางชีวภาพโดยการวัด DNA Methylation (R) การเข้าสู่วัยแก่ชราทางชีวภาพคือ การลดลงของความสมบูรณ์ของระบบที่เกิดขึ้นอย่างทีละขั้น การวัด Methylation ทางชีววิทยาได้รับความนิยม และเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการทำนายอายุชีวภาพ (Biological Age)


DunedinPoAm ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยจาก Duke, Columbia, และ University of Otago อัลกอริทึมนี้สามารถบอกคุณว่า คุณกำลังเข้าสู่วัยแก่อย่างไรในขณะนี้ แทนที่จะเป็นอายุจริง (Chronological age) ของร่างกายของคุณ การวัดนี้แสดงว่า คุณกำลังใช้การเลือกวิธีดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดในการลดอายุชีวภาพและความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มาพร้อมวัยชรา ในอนาคตตัวอย่างการศึกษา DunedinPoAm
ตัวอย่างการศึกษา DunedinPoAm

คนที่อัลกอริทึมนี้ระบุว่า เข้าสู่วัยแก่เร็วขึ้นจริงๆ จะมีความเสี่ยงที่จะมีสุขภาพแย่ มีความเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรัง หรือเสียชีวิตก่อน (R) ค่าเฉลี่ยของ DunedinPoAm คือ 1 ซึ่งหมายความว่า มีการเข้าสู่วัยแก่ทางชีวภาพ 1 ปีต่อปีทางปฏิทิน (R)


ในผู้เข้าร่วมการศึกษา Dunedin ค่าที่ได้มีช่วงตั้งแต่เพียง 0.6 (ซึ่งหมายความว่ามีอัตราการเข้าสู่วัยแก่ที่ช้ากว่ามาตรฐานถึง 40 เปอร์เซ็นต์) ถึงเกือบ 1.4 (ซึ่งหมายความว่ามีอัตราการเข้าสู่วัยแก่ที่เร็วกว่ามาตรฐานถึง 40 เปอร์เซ็นต์) (R)


นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้คนพยายามวัดอายุผ่าน DNA methylation การศึกษาก่อนหน้านี้ได้เปรียบเทียบผู้คนในช่วงอายุจริงต่างๆ กัน อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลของ Belsky วิธีการนี้ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เรื่องนี้ Belsky อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงการสัมผัสกับปัจจัยต่างๆ เช่น การบาดเจ็บในวัยเด็กควันบุหรี่ สารตะกั่วในอากาศ ยาปฏิชีวนะ และคุณภาพของโภชนาการ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อ DNA methylation


เบลสกีและผู้ร่วมงานของเขาหวังว่า มาตรการใหม่นี้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยการตรวจเลือดเพียงครั้งเดียวในช่วงเริ่มต้นและสิ้นสุดการทดลองในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุเท่ากัน ที่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น ยา การเปลี่ยนแปลงของอาหารและสภาพแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วของอายุชีวภาพได้อย่างไร

Source: Conversation with Bing, 1/24/2024


(1) DunedinPoAm Algorithm: Detecting the Rate of Biological Aging. https://blog.trudiagnostic.com/biological-aging-dunedinpoam/.


(2) New Tool Measures the Pace of Aging Across the Life Course. https://www.publichealth.columbia.edu/news/new-tool-measures-pace-aging-across-life-course.


(3) Epigenetic measures of ageing predict the prevalence and incidence of .... https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-020-00905-6.Comments


สินค้าขายดี

bottom of page