top of page

NASA และ Trampoline -การออกกำลังกายแบบ Rebounding excercise

Updated: Jan 13

องค์การ NASA พบว่า เมื่อนักบินอวกาศถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในเวลาเพียง 14 วัน พวกเขาจะสูญเสียมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อมากถึง 15% ส่วนหนูที่ถูกส่งไปในอวกาศก็ไม่ต่างกัน ในเวลาเพียง 7 วัน หนูพวกนี้จะสูญเสียมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อมากถึง 40%


สาเหตุเกิดจาก เซลล์ของร่างกาย มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้มากกว่าที่เราคาดคิด หากไม่มีแรงโน้มถ่วง เซลล์กระดูกและเซลล์กล้ามเนื้อก็จะปรับตัวเอง กระดูกที่แข็งแรง จะไม่มีความจําเป็นในสภาพแวดล้อมที่ไร้แรงโน้มถ่วง ดังนั้น osteocytes (เซลล์กระดูก) จึงกลายเป็น osteoclasts ซึ่งจะเริ่มละลายแร่ธาตุที่อยู่ในกระดูกออกจากกระดูก (ทางการแพทย์รู้ว่า เมื่อกระดูกอยู่ในภาวะเครียด เซลล์กระดูกจะทำหน้าที่ osteoblastic ด้วยการดูดซับแร่ธาตุของกระดูกและนำมาเก็บไว้ในกระดูกที่กําลังเกิดภาวะเครียด)


NASA จึงได้ทําการศึกษาและวิจัยอย่างจริงจัง เพื่อทดสอบดูว่า แทรมโพลีนสามารถเตรียมนักบินอวกาศให้พร้อมสําหรับสภาพแวดล้อมการทํางานที่แตกต่างจากบนโลกได้อย่างไร มีความท้าทายที่โดดเด่นเกี่ยวข้องกับภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อนักบินอวกาศ แม้ว่าพวกเขาจะกลับสู่โลกแล้วก็ตาม เพื่อจะรับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการเดินทางในอวกาศ นักวิทยาศาสตร์ต้องค้นคว้าหาวิธี ที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการเตรียมพร้อมและบํารุงรักษาร่างกายของมนุษย์อวกาศของ NASA


เป้าหมายของภารกิจ - เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การใช้ออกซิเจน และผลของสิ่งเร้าของการออกกําลังกาย นักวิทยาศาสตร์หวังว่า จะพบวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเตรียมร่างกายของนักบินอวกาศ สําหรับความท้าทายทางกายภาพที่รออยู่ข้างหน้า


C.E. (Pat) Mueller ผู้อํานวยการกีฬาสันทนาการ ที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา เป็นเวลากว่า 30 ปี ได้กล่าวไว้ว่า "ผมเคยเห็นแฟชั่นกีฬามามาก มันมาไม่นานแล้วก็ไป ... อืมแต่นี่ มันดูตลก และก็ได้ผลดีเยี่ยม" " Mueller รองศาสตราจารย์ระดับปริญญาโทด้านพลศึกษา ยังกล่าวเสริมอีกว่า "แต่เรื่องนี้ถือได้ว่า เป็นปรากฎการณ์ - มันเป็นการออกกําลังกายสำหรับในอนาคตได้เลย"


เรื่องการออกกำลังกายแบบสะท้อนกลับ (Rebounding excercise) มีพูดกันมานานกว่า 50 ปีแล้ว สิ่งที่ใหม่ก็คือ ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับ การออกกำลังกายแบบสะท้อนกลับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีแรงโน้มถ่วงที่สูงมาก"


ศาสตราจารย์ Pat Mueller เป็นหนึ่งในจำนวนคนที่สนใจและศึกษารายงานของ NASA ที่ตีพิมพ์ใน Journal of Applied Physiology 49(5): 881-887, 1980 ซึ่งยืนยันข้อความจํานวนมากก่อนหน้านี้ในการพิมพ์ครั้งแรกของ "The Miracles of Rebound Exercise" การวิจัยดําเนินการโดย แผนกวิจัยเครื่องกลชีวภาพ (Bio mechanical Research Division), NASA-Ames Research Center, Moffett Field, California โดยร่วมมือกับห้องปฏิบัติการวิจัย Wenner-Gren, University of Kentucky, Lexington


นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 คน ได้แก่ A. Bhattacherya, E.P. McCutcheon, E. Shavartz และ J.E. Greenleaf ได้ทำการศึกษาจากนักศึกษาชาย 8 คนที่มีอายุระหว่าง 19 ถึง 26 ปี โดยกําหนดให้แต่ละคนเดิน วิ่งเหยาะๆ และวิ่งบนลู่วิ่ง ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน 4 ระดับ จากนั้นจึงให้กระโดดบนแทรมโพลีน (Trampoline) ขนาดมาตรฐานที่ความสูงต่างกัน 4 ระดับ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโหมดการออกกําลังกายทั้ง 2 โหมด แม้ว่าการวิ่งบนลู่วิ่ง จะมีการศึกษาหลายครั้งก่อนหน้านี้ แต่นักวิทยาศาสตร์พบว่า


"... การวัดค่าตัวแปรที่สำคัญ ยังไม่เคยมีรายงานมาก่อนหน้านี้ สําหรับการออกกําลังกายด้วยแทรมโพลีน" บทสรุปของการศึกษานั้นพบได้ที่ตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ แต่มีคําพูดไม่กี่คําที่ดูเหมือนจะอธิบายเรื่องนี้ได้


". . . ด้วยอัตราการเต้นของหัวใจและการใช้ออกซิเจนในระดับที่ใกล้เคียงกัน พบว่า การกระโดดบนแทรมโพลีน จะมีขนาดตัวกระตุ้นทางชีวกล (Biomechanical) มากกว่าการวิ่งออกกำลังกาย เป็นการค้นพบ ที่จะช่วยระบุ ค่าพารามิเตอร์การเร่งความเร็วที่จําเป็นต่อการออกแบบขั้นตอนการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับสภาพในคนที่เคยอยู่ในสภาพไร้น้ําหนัก"


ดูจากระดับการใช้ออกซิเจนที่เท่ากัน การออกกำลังกายบนแทรมโพลีนจะให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าจากการวิ่ง ซึ่งผลลัพธ์อาจจะแตกต่างมากสุดที่ประมาณ 68%

เรื่องนี้ทาง NASA ได้ค้นพบวิธีการออกกําลังกายสำหรับใช้ในยุคอวกาศหรือไม่? แน่นอนและการออกกำลังกายแบบสะท้อนกลับ (Rebounding) ก็จะเป็นวิธีการหนึ่ง ". . . การป้องกันการปรับสภาพ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวบนเตียงเพื่อพักผ่อนบนยานอวกาศ เนื่องจากการขาดแรงกระตุ้นที่ gravireceptor (ตัวรับแรงโน้มถ่วง) "


การจะฟื้นตัวจากการเดินทางในอวกาศ . . . ต้องการรูปแบบการเร่งการเผาผลาญในระดับต่ำ จากการศึกษาของ NASA ชี้ให้เห็นว่า ตราบใดที่ G-force (แรงโน้มถ่วง) ยังคงต่ำกว่า 4-G อัตราส่วนการเผาผลาญออกซิเจนเมื่อเทียบกับการปรับสภาพทางชีวกล (Biomechanical condition) บางครั้งการออกกำลังกายด้วยแทรมโพลีนก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการวิ่งบนลู่วิ่งถึง 2 เท่ากว่า


สิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่า แม้ว่าการทดลองนี้จะทำบนแทรมโพลีน ที่ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาแรง G-force ได้สูงถึง 8-G แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ำกว่า 4-G และนั่นทำให้เกิดคำถามตามมา 2 ข้อคือ


  1. G-force สูงสุดที่สามารถพัฒนาบนเครื่องรีบาวเดอร์ได้คือเท่าไร? และ

  2. G-force ที่คนทั่วไปสามารถรับมือได้มากแค่ไหน?


หลายคนอาจจะมีคำถามตามมาว่า การออกกำลังกายแบบ Rebounding มีความปลอดภัยสําหรับคนทั่วไปหรือไม่? ซึ่งเรื่องนี้ เราจําเป็นต้องขอให้กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (United States Air Force) ช่วยตอบคําถามนั้นN.A.S.A. ให้การรับรอง!


การออกกําลังกายแบบสะท้อนกลับ (Rebounding exercise) เป็นรูปแบบการออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาได้"


". . . ด้วยอัตราการเต้นของหัวใจและการใช้ออกซิเจนในระดับที่ใกล้เคียงกัน พบว่า การกระโดดบนแทรมโพลีน จะมีขนาดตัวกระตุ้นทางชีวกล (Biomechanical) มากกว่าการวิ่งออกกำลังกาย เป็นการค้นพบ ที่จะช่วยระบุ ค่าพารามิเตอร์การเร่งความเร็วที่จําเป็นต่อการออกแบบขั้นตอนการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับสภาพในคนที่เคยอยู่ในสภาพไร้น้ําหนัก"


ข้อความข้างต้นเป็นหนึ่งในหลายๆ ข้อความที่ทําในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ใน Journal of Applied Physiology 49(5):881-887, 1980 ซึ่งยืนยันข้อความจํานวนมากก่อนหน้านี้ใน "Miracles of Rebound Exercise" การวิจัยที่ดําเนินการโดย แผนกวิจัยเครื่องกลชีวภาพ (Bio mechanical Research Division), NASA-Ames Research Center, Moffett Field, California โดยร่วมมือกับห้องปฏิบัติการวิจัย Wenner-Gren, University of Kentucky, Lexington


นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 คน ได้แก่ A. Bhattacherya, E.P. McCutcheon, E. Shavartz และ J.E. Greenleaf ได้ทำการศึกษาจากนักศึกษาชาย 8 คนที่มีอายุระหว่าง 19 ถึง 26 ปี โดยกําหนดให้แต่ละคนเดิน วิ่งเหยาะๆ และวิ่งบนลู่วิ่ง ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน 4 ระดับ จากนั้นจึงให้กระโดดบนแทรมโพลีน (Trampoline) ขนาดมาตรฐานที่ความสูงต่างกัน 4 ระดับ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโหมดการออกกําลังกายทั้ง 2 โหมด แม้ว่าการวิ่งบนลู่วิ่ง จะมีการศึกษาหลายครั้งก่อนหน้านี้ แต่นักวิทยาศาสตร์พบว่า


". . . การวัดค่าตัวแปรที่สำคัญ ยังไม่เคยมีรายงานก่อนหน้านี้สําหรับการออกกําลังกายด้วยแทรมโพลีน"


การทดสอบด้วยแทรมโพลีน ได้ทำอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หลังจากการทดสอบบนลู่วิ่ง


การตรวจวัดค่า 6 ตัวแปร ที่ดําเนินการกับทั้ง 8 เรื่องคือ:


  1. วัดชีพจรก่อนออกกําลังกาย

  2. วัดชีพจรทันทีหลังออกกําลังกาย

  3. ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ขณะออกกําลังกาย

  4. ปริมาณแรง G-force ที่ข้อเท้าขณะออกกําลังกาย

  5. ปริมาณแรง G-force ที่แผ่นหลังช่วงล่างขณะออกกําลังกาย

  6. ปริมาณแรง G-force ที่หน้าผากขณะออกกําลังกาย


ค่าชีพจรได้จาก electro-cardiographic unit ซึ่งติดไว้กับร่างกายผู้เข้าร่วมทดสอบ ซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับและบันทึกข้อมูลโดยการเขียนลงบนแผนภูมิ ปริมาณการใช้ออกซิเจนวัดด้วย K-meter ซึ่งจะติดไว้ที่หลังของผู้เข้าร่วมทดสอบ


แรง G-force วัดที่ข้อเท้า แผ่นหลัง และที่หน้าผากของนักศึกษาแต่ละคน ตรวจวัดค่าด้วยเครื่องวัดความเร่งที่ไวต่อแสงขนาดเล็ก ซึ่งยึดติดที่ข้อเท้า แผ่นหลัง และที่หน้าผาก


หลังจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียด นักศึกษาทุกคนจะได้รับกางเกงขาสั้นและรองเท้าวิ่ง Nike ใหม่เพื่อสร้างมาตรฐานที่จะใช้ในการตรวจวัดค่า นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรม ทําความคุ้นเคยกับขั้นตอนในห้องปฏิบัติการ การวิ่งบนลู่วิ่งและการกระโดดบนแทรมโพลีน เพื่อให้แน่ใจว่า เทคนิคการออกกําลังกายจะเหมือนกันทั้งหมด จากนั้น นักศึกษาแต่ละคน จะเดินหรือวิ่งด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน 4 ระดับบนลู่วิ่ง โดยมีช่วงเวลาพัก 5 ถึง 10 นาทีระหว่างการวิ่ง ในขณะเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์จะทำการบันทึกสถิติของพวกเขาและเปรียบเทียบกับการศึกษาลู่วิ่งก่อนหน้านี้เพื่อความแม่นยํา


หนึ่งสัปดาห์ต่อมา นักกีฬาคนเดียวกันนี้ จะกลับมากระโดดบนแทรมโพลีนที่ความสูง 4 ระดับที่แตกต่างกันโดยมีช่วงเวลาพัก 5 ถึง 10 นาทีระหว่างการออกกําลังกาย


ผลการศึกษานี้สร้างความแปลกใจให้กับนักวิทยาศาสตร์อย่างมาก และนี่เป็นผลลัพธ์บางส่วน ที่เปิดเผยโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของ NASA:


1. แรง G-force ที่วัดได้ที่ข้อเท้า มากกว่าแรง G-force ที่วัดที่แผ่นหลังและหน้าผาก ถึง 2 เท่ากว่า ขณะวิ่งบนลู่วิ่ง


เรื่องนี้ ช่วยอธิบายอาการข้อเข่าเสื่อมและปัญหาหัวเข่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบดูดซับแรงกระแทกตามธรรมชาติของร่างกายนั้นอ่อนแรงมากจนทํางานผิดปกติง จึงส่งแรงที่ไม่คาดคิดเพิ่มให้กับ กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นเอ็นที่เหนื่อยล้าอยู่แล้ว ก่อนที่จะถึงจุดแตกหัก (Point of Rupture)2. ในขณะที่กระโดดบนแทรมโพลีน แรง G-force เกือบจะเท่ากันทั้ง 3 จุด (ข้อเท้า แผ่นหลังและที่หน้าผาก) และต่ํากว่าเกณฑ์การแตกหัก (Rupture Threshold) ของคนปกติที่มีสุขภาพดี


จากข้อมูลนี้ การกระโดดบนแทรมโพลีน ทําให้ทุกส่วนทั่วร่างกายได้ผลจากการออกกําลังกาย โดยไม่มีแรงกดที่มากเกินควรลงไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นพิเศษ เช่น เท้า ข้อเท้า และขา ในขณะเดียวกัน แต่ละส่วนของร่างกายก็ได้รับความเครียดจากสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นเท่าเทียมกันทุกเซลล์3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบที่ระดับของการใช้ออกซิเจนที่เท่ากัน พบว่าแทรมโพลีน ให้ผลลัพธ์มากกว่าการวิ่งอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะแตกต่างกันมากที่สุดคือประมาณ 68%


ประสิทธิภาพของการใช้แรงเร่งและแรงหน่วงในแนวดิ่ง เพื่อสร้างแรงกดภายใน โดยตรงในทิศที่ตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วง จะทำให้เกิดชีวกลมากขึ้นโดยใช้พลังงานที่น้อยลง จึงทำให้ใช้ออกซิเจนน้อยลง ความต้องการของหัวใจก็ลดน้อยลงด้วย4. การออกกำลังกายด้วยแทรมโพลีน ตราบใดที่ G-force ยังคงต่ํากว่า 4-G, อัตราส่วนการใช้ออกซิเจนเมื่อเทียบกับการปรับสภาพทางชีวกล บางครั้งก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการวิ่งบนลู่วิ่งถึง 2 เท่า


สิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่า แม้ว่าการทดลองนี้จะทำบนแทรมโพลีน ที่ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาแรง G-force ได้ขึ้นสูงถึง 8-G แต่กลับใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ระดับต่ํากว่า 4-G คนที่ออกกำลังกายแบบ Rebounding ด้วยแทรมโพลีน จะวัดค่า G-force ได้สูงถึง 3.5-G เท่านั้น ดังนั้นการออกกำลังกายด้วยแทรมโพลีนจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการวิ่งบนลู่วิ่ง ไม่ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าใดก็ตาม5. ด้วยแรง G-force ที่เท่ากับหรือมากกว่า 4-G " . . ไม่มีความแตกต่างของอัตราการใช้ออกซิเจนระหว่างการวิ่งบนลู่วิ่ง และการออกกำลังกายบนแทรมโพลีน"


สำหรับบางคน ที่สามารถพัฒนาแรงบนแทรมโพลีนได้มากกว่า 4-G แม้ว่าจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการใช้ออกซิเจนมากกว่าการวิ่ง แต่ก็ยังดีกว่ามากที่ส่วนขา เพราะว่า เซลล์ยังคงอยู่ต่ํากว่าเกณฑ์การแตกร้าว ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการออกกําลังกาย6. ". . . การป้องกันการปรับสภาพ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวบนเตียงเพื่อพักผ่อนบนยานอวกาศ เนื่องจากการขาดแรงกระตุ้นที่ gravireceptor (ตัวรับแรงโน้มถ่วง) ", ร่างกายจึงต้องการรูปแบบการเร่งการเผาผลาญในระดับต่ำ . . . สำหรับระดับการเผาผลาญที่เท่ากัน และรูปแบบการเร่งจากการกระโดดจะให้แรงกระตุ้นที่ gravireceptor ที่มากกว่า
NASA และ Trampoline
NASA และ Trampoline

นักบินอวกาศของ NASA กับแทรมโพลีน (Trampoline)


เรื่องนี้มีความหมายต่อนักบินอวกาศอย่างไร? คําตอบนั้นง่าย นักบินอวกาศสามารถฝึกแทรมโพลีนเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายและเตรียมพร้อมสําหรับเที่ยวบิน ทําให้การเดินทางในอวกาศปลอดภัยสะดวกสบายยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ด้วยสุขภาพที่ดีขึ้น นักบินอวกาศสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของพวกเขามากขึ้นและใช้เวลาน้อยลงในการรับมือกับสุขภาพที่ไม่ดี โดยการดูแลร่างกายของนักบินอวกาศ


นักบินอวกาศ Jerry M. Linenger เขียนเกี่ยวกับการฝึกแทรมโพลีนก่อนภารกิจของเขา โดยกล่าวว่า "เราเริ่มใช้แทรมโพลีน... พลิก, หมุน, นั่งลง; จําเป็นต้องมีลําดับการออกแบบท่าเต้นทั้งหมดเพื่อให้ฉันมีคุณสมบัติสําหรับพื้นที่ เขากล่าวในภายหลังว่าการฝึกแทรมโพลีนช่วยป้องกันไม่ให้เขาเจ็บป่วยในขณะที่เขาอยู่ในอวกาศ การเตรียมร่างกาย จะไม่มีประสิทธิภาพ หากไม่ได้ใช้แทรมโพลีนก่อนบินขึ้นสู่อวกาศ


แทรมโพลีนยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักบินอวกาศเมื่อกลับสู่โลก การสูญเสียแรงโน้มถ่วงก่อให้เกิดอันตรายหลายอย่างต่อร่างกายมนุษย์และจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากมาย รวมถึงการสูญเสียมวลกระดูก การออกกําลังกายบนแทรมโพลีนจะช่วยเสริมสร้างร่างกายและเพิ่มมวลกระดูก เมื่อมีงานวิจัยที่สนับสนุนมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มตระหนักถึงประโยชน์อย่างเต็มที่ของแทรมโพลีนNASA สรุปการศึกษาเรื่องการออกกำลังกายแบบ Rebounding excercise


Jordan S. Rubin และ Bernard Bulwer ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ําหนัก ให้ความสำคัญกับการใช้แทรมโพลีนและเพิ่มมวลกระดูก โดยระบุในหนังสือ Perfect Weight America - การกระโดดบนแทรมโพลีนเป็นหนึ่งในการออกกําลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic exercises) ที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดที่คุณสามารถทําได้ เนื่องจากการกระโดดช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเอ็น และต้องการพลังงานอย่างมาก


การเร่งความเร็ว การชะลอตัวและแรงโน้มถ่วง จะสร้างความเครียดเชิงบวกลงไปที่กระดูก ซึ่งส่งผลให้ความหนาแน่นของกระดูกสูงขึ้น ความหนาแน่นของกระดูกที่สูงขึ้นเชื่อมโยงกับกระดูกที่แข็งแรงขึ้นและโอกาสที่จะแตกหักที่ลดน้อยลง ซึ่งเป็นอันตรายมากขึ้นสําหรับนักบินอวกาศที่กลับมายังโลก


นอกจากนี้ Bruce Fife ยังระบุว่า การออกกําลังกายแบบ weight-bearing exercise เช่น การดีดตัวบนแทรมโพลีน ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนในคนมีอายุได้ (131) เขากล่าวต่อไปว่า:


"การออกกําลังกายแบบรีบาวด์เป็น "รูปแบบการออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดที่มนุษย์คิดค้นขึ้น... (เพราะ) มันไม่เพียง แต่เสริมสร้างกล้ามเนื้อ แต่มันเสริมสร้างเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อและไม่ใช่กล้ามเนื้อ มันเสริมสร้างกระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อและทุกอวัยวะของร่างกาย ตับ ตับอ่อน ไต สมอง และอวัยวะอื่นๆ ล้วนอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นของการดีดตัวและจะตอบสนองโดยการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้น ในการทําเช่นนั้น จะช่วยสร้างความต้านทานต่อโรคที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้ ระบบและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักบินอวกาศสามารถกระตุ้นให้ร่างกายฟื้นตัวจากช่วงที่อยู่ในอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Frank Suarez ผู้เขียน The Power of Your Metabolism ตอกย้ําข้อมูลนี้ด้วยวิธีที่ง่ายกว่า เมื่อเขากล่าวว่า "NASA ใช้แทรมโพลีน เพื่อช่วยให้นักบินอวกาศใช้ออกกําลังกาย เมื่อกลับมาจากภารกิจในอวกาศ เพราะมันช่วยให้นักบินอวกาศฟื้นสมดุลและพักฟื้นกล้ามเนื้อ หลังจากอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานโดยไม่มีแรงโน้มถ่วง" NASA ตั้งข้อสังเกตว่า นักบินอวกาศสูญเสียมวลกระดูกและกล้ามเนื้อจํานวนมากขณะอยู่ในอวกาศ ซึ่งแทรมโพลีนจะช่วยให้ภาวะเหล่านี้ดีขึ้น - เป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญในการพัฒนาการสํารวจอวกาศ


นับตั้งแต่การวิจัยนี้ถูกเปิดเผย แทรมโพลีนกลายเป็นอุปกรณ์หลักในการฝึกอบรมสําหรับการสํารวจอวกาศ   ประโยชน์ต่อสุขภาพ ที่ได้รับจากโครงการ NASA และนักสํารวจอวกาศนั้น มีค่ามากและนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น


สรุปได้ว่า การออกกําลังกายแบบ rebounding เป็นการออกกําลังกายที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้สูงอายุ คนพิการทางร่างกาย ผู้ที่กําลังพักฟื้นจากอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บหรือใครก็ตามที่ต้องการออกกําลังกาย แต่มีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพ
Komentarze


สินค้าขายดี

bottom of page