top of page

การเพิ่มอายุขัยด้วย NAD+ booster ร่วมกับสาร Senolytic Agents

Updated: Dec 12, 2023


การเพิ่มอายุขัยด้วย NAD+ booster ร่วมกับสาร Senolytic Agents
การเพิ่มอายุขัยด้วย NAD+ booster ร่วมกับสาร Senolytic Agents

นักวิทยาศาสตร์ชั้นนําอธิบายว่า การฟื้นฟูเซลล์ที่มีสุขภาพดีด้วยการใช้ NAD+ booster ร่วมกับการกําจัดเซลล์ชรา ที่เสื่อมสภาพและเป็นอันตรายด้วยสารกลุ่มเซโนไลติก (Senolytic agents) จะถือเป็นกุญแจสําคัญในการมีอายุยืนยาวได้อย่างไร


นักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มหาสาเหตุพื้นฐานของความชรา วัตถุประสงค์คือ การกําหนดเป้าหมายเพื่อหาสาเหตุพื้นฐานเหล่านี้ ที่เรียกว่า ต้นเหตุของความชรา ที่สามารถป้องกัน หรือ ชะลอสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญหลายอย่าง รวมถึง โรคเบาหวาน, มะเร็ง, โรคหัวใจ และอัลไซเมอร์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ความตายเป็นจุดจบของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ - แต่เราสามารถเลื่อนออกไปได้ 


Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเซลล์ที่หลากหลาย และเป็นโมเลกุลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนหลายอย่างที่ทำให้เกิดความแก่ชรา เมื่อเราแก่ชรา ระดับของ NAD+ จะค่อยๆ ลดน้อยลงจากเซลล์ รวมถึง ระบบภูมิคุ้มกัน, สมอง และเซลล์กล้ามเนื้อ ด้วยเหตุนี้ สารตั้งต้นของ NAD+ ทั้ง NMN และ NR จึงต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติในการลดอาการของโรคที่สัมพันธ์กับความแก่ชรา 


อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูระดับ NAD+ ไม่ใช่เพียงแค่การรักษาความชราเท่านั้น แต่เป็นเพราะการเพิ่มระดับ NAD+ ที่ไม่ได้ช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่มีสุขภาพดีตามปกติเท่านั้น แต่ยังฟื้นฟูเซลล์ทั้งหมดแม้กระทั่งเซลล์ที่ "ไม่ดี" นี่จึงเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง NAD+ และเซลล์ที่เสื่อมสภาพ (Senescence cll/Zombie cell) หรือเซลล์ชราภาพนั่นเอง ในมุมมองของความแก่ชรา, เซลล์ที่เสื่อมสภาพ ถือเป็นเซลล์ที่ไม่ดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการชราภาพ นี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงแนะนำให้ใช้สารกลุ่ม Senolytic agents (สารที่ใช้ทำลายเซลล์ที่เสื่อมสภาพ) ร่วมกับการใช้สารตั้งต้นของ NAD+ ในการชะลอความแก่ชรา


เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการต่อต้านความแก่ชราของ NAD+ booster และ senolytic agents, นักวิจัยจาก Mayo Clinic เสนอให้ใช้ทั้ง 2 อย่างร่วมกัน ซึ่งได้ตีพิม์ใน Aging Cell Dr. Chini และเพื่อนร่วมงาน ได้สรุปว่า การฟื้นฟูร่างกายด้วย NAD+ และการกำจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพ อาจจะจำเป็นสำหรับการรักษาเพื่อยืดอายุขัยที่ควรรู้เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพหรือชราภาพ


เซลล์เสื่อมสภาพ เป็นเหมือนเซลล์ที่ไม่สมประกอบ ไม่สามารถเติบโตและแบ่งตัวเติ่มจำนวนได้ และก็ไม่สามารถขับเคลื่อนการทำงานของอวัยวะ (ที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในอวัยวะนั้นๆ) และเซลล์พวกนี้ก็จะยังคงหลั่งสาร senescence-associated secretory phenotype (SASP) ออกมาตลอดเวลา (*) สาร SASP ที่ปล่อยออกมาจากเซลล์ที่เสื่อมสภาพจะค่อยๆ ทำลายอวัยวะและเนื้อเยื่อนั้นและใกล้เคียง จนนำไปสู่การเป็นโรคในที่สุด ยกตัวอย่าง เช่น เซลล์เสื่อมสภาพในสมองจะสัมพันธ์กับการเสื่อมของระบบประสาท และเกิดภาวะความจำเสื่อม และเซลล์เสื่อมสภาพในกล้ามเนื้อจะสัมพันธ์กับกล้ามลีบและอ่อนแรง เป็นต้น


นอกจากนี้ เซลล์ทุกชนิดในร่างกายจะต้องเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่มีเซลล์ไหนที่ไม่เสื่อม แต่เซลล์ที่เสื่อมสภาพก่อนนี้ จะยังคงปล่อยสาร SASP ออกมาตลอด และแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง นอกจากนี้ความเสื่อมสภาพนี้ยังถูกกระตุ้นโดยความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นภายในเซลล์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ DNA และนําไปสู่การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม อันที่จริง จุดประสงค์ส่วนหนึ่งของความเสื่อมสภาพ เพื่อหยุดยั้งการลุกลามของมะเร็ง โดยหยุดการแพร่กระจายของเซลล์ที่กลายพันธุ์


การป้องกันมะเร็งด้วยวิธีนี้ได้ผลดีในคนที่มีสุขภาพแข็งแรง เนื่องจากเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า เซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ (Natural Killer cell: NK cell) สามารถทําลายเซลล์ชรานี้ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงตามอายุ ทำให้เกิดการสะสมของเซลล์ชรามากขึ้น 
เซลล์ที่เสื่อมสภาพ
เซลล์ที่เสื่อมสภาพ

National Institute on Aging - เซลล์ที่เสื่อมสภาพ ในการตอบสนองต่อความเครียด, ความเสียหาย ฯลฯ เซลล์ปกติที่กลายเป็นเซลล์ชรา จะหลั่งสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ และอาจนําไปสู่โรคที่เกี่ยวข้องกับอายุได้

NAD+ booster และการเสื่อมสภาพ    


ต้นเหตุของความแก่ชรา ที่สำคัญมี 12 สาเหตุด้วยกัน (Hallmarks of Ageing) ที่สำคัญคือ ระดับ NAD+ ที่ต่ํามีความเกี่ยวข้องกับอย่างน้อย 9 สาเหตุ และหนึ่งในนั้นคือ การเสื่อมสภาพของเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ NAD+ ที่ต่ําทําให้เกิดความเสียหายต่อ DNA และความผิดปกติของไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นความเครียดของเซลล์ที่ทําให้เกิดความชรา ซึ่งระดับ NAD+ ที่ต่ําจะส่งเสริมให้เกิดการสะสมของเซลล์ที่เสื่อมสภาพมากขึ้น


อย่างไรก็ตาม ระดับ NAD+ ที่ต่ํา อาจจะช่วยยับยั้งการผลิตสาร SASP ได้เช่นกัน เพราะการผลิตสาร SASP ต้องใช้พลังงานในรูปแบบ ATP จำนวนมาก ซึ่ง ATP ก็ถูกสร้างขึ้นในไมโตคอนเดรียเป็นหลักและพลังงาน ATP เหล่านี้ต้องใช้ NAD+ ในกระบวนการผลิต ดังนั้นถ้ามี NAD+ ไม่เพียงพอ ทำให้ไมโตคอนเดรียผลิต ATP ได้น้อยลง ซึ่งสามารถยับยั้งการผลิต SASP ได้เนื่องจากขาดพลังงาน


ดังนั้นการเพิ่ม NAD+ จึงสนับสนุนการผลิตสาร SASP โดยการฟื้นฟูไมโตคอนเดรียและเติมพลังงานให้เซลล์NAD+ ที่ลดลงตามอายุ
NAD+ ที่ลดลงตามอายุ

Aman et al., 2018 | Translational Medicine of Aging - NAD+ ที่ลดลงตามอายุ ระดับ NAD+ ต่ําจะสัมพันธ์กับสาเหตุต่างของความแก่ชรา


สาร SASP มีหลายชนิดด้วยกันทั้ง Cytokine รวมไปถึง NAMPT (เป็นเอนไซม์ที่ใช้สังเคราะห์ NAD+ เพื่อช่วยเพิ่มระดับ NAD+) จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า NAMPT ส่งเสริมการผลิตสาร SASP ที่ทําให้เกิดการอักเสบโดยการเพิ่มระดับ NAD+ สิ่งนี้ก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากสาร SASP ที่ทําให้เกิดการอักเสบนั้น เอื้อต่อการลุกลามของมะเร็งและ NMN ได้รับการยืนยันว่า ช่วยส่งเสริมการผลิตสาร SASP ที่ทําให้เกิดการอักเสบ 


การเพิ่มความซับซ้อนเซลล์ การเสื่อมสภาพยังส่งเสริมให้เกิดการสูญเสีย NAD โดยการกระตุ้นระดับเอ็นไซม์ CD38 ให้สูงขึ้น CD38 เป็นเอ็นไซม์ย่อยสลาย NAD+ ที่จะสะสมมากขึ้นตามอายุ และถูกส่งไปยังอวัยวะและเนื้อเยื่อโดยเซลล์ที่เสื่อมสภาพ นอกจากนี้ สาร SASP ยังสามารถกระตุ้นการทำงานของ CD38 ทั้งในเซลล์เสื่อมสภาพและเซลล์ปกติ ซึ่งส่งผลให้ CD38 เพิ่มขึ้นตามอายุ 


การกําจัดเซลล์เสื่อมสภาพและสาร SASP แสดงให้เห็นว่า สามารถลดระดับ CD38 และเพิ่มระดับ NAD+ ได้ นอกจากนี้ การขัดขวาง CD38 ยังช่วยเพิ่มระดับ NAD+ และเพิ่มอายุขัยของหนูในห้องทดลองได้อีกด้วย ดังนั้นการกําจัดเซลล์เสื่อมสภาพด้วย senolytic agents อาจจะช่วยเพิ่มอายุขัยให้ยาวนานขึ้น โดยการลดระดับ CD38 และลดการทำลายของ NAD+ การใช้ Senolytic Agents ร่วมกับสารตั้งต้น NAD+ เพื่อต่อต้านความแก่ชรา และเพิ่มอายุขัย


หลังจากตรวจสอบงานวิจัยของ NAD+ และ การเสื่อมสภาพของเซลล์ ที่เกี่ยวข้องกับอายุ ล่าสุด Dr. Chini และเพื่อนร่วมงานกล่าว  


“การทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเผาผลาญ NAD+ และความแก่ชรา ในระหว่างกระบวนการชราภาพ จะให้ความรู้ที่สําคัญ เพื่อช่วยในการพัฒนาการบําบัดเพื่อปรับปรุงสุขภาพ, การป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ  ดังนั้นการรักษาที่ใช้สาร senolytic agents ร่วมกับการบูสต์เพิ่มระดับ NAD+ อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ NAD+ ซึ่งจะช่วยเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันในการต่อต้านความชราและทำให้อายุขัยยืนยาวชึ้น” 

 


สาร Senolytic Agents และ NAD+ Boosters
สาร Senolytic Agents และ NAD+ Boosters

Chini et al., 2023 | Aging Cell - สาร Senolytic Agents และ NAD+ Boosters เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและมีอายุขัยยืนยาวขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นเซลล์เสื่อมสภาพจะสะสมมากขึ้น ในขณะที่สุขภาพของเซลล์ลดลง ซึ่งจะนําไปสู่โรคที่มีอัตราการตายสูง สาร Senolytic agents สามารถกําจัดเซลล์เสื่อมสภาพ ในขณะที่ NAD+ booster เช่น NMN หรือ NR จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของเซลล์ ซึ่งมีศักยภาพสูงในการชะลอและป้องกันโรคที่มีอัตราการตายสูง


ทีมงานวิจัยได้สรุปว่า 


“เราเชื่อว่า ความเข้าใจในบทบาทการทำงานร่วมกันระหว่าง NAD+ และความเสื่อมสภาพของเซลล์ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเข้าใจของเรา ถึงความเป็นไปได้ในศักยภาพการรักษาโรคที่สัมพันธ์กับอายุ ดังนั้นการศึกษาถึงประโยชน์และผลข้างเคียงของการใช้ NAD+ booster ร่วมกับสาร Senolytic agents จึงเป็นสิ่งจำเป็น”
Source


Silva Chini, C. C., Cordeiro, H. S., Kim Tran, N. L., & Chini, E. N. NAD metabolism: Role in senescence regulation and aging. Aging Cell, e13920. https://doi.org/10.1111/acel.13920


References


Aman, Y., Qiu, Y., Tao, J., & Fang, E. F. (2018). Therapeutic potential of boosting NAD+ in aging and age-related diseases. Translational Medicine of Aging, 2, 30-37. https://doi.org/10.1016/j.tma.2018.08.003


Nacarelli, T., Lau, L., Fukumoto, T., Zundell, J., Fatkhutdinov, N., Wu, S., Aird, K. M., Iwasaki, O., Kossenkov, A. V., Schultz, D., Noma, K., Baur, J. A., Schug, Z., Tang, H., Speicher, D. W., David, G., & Zhang, R. (2019). NAD+ metabolism governs the proinflammatory senescence-associated secretome. Nature Cell Biology, 21(3), 397-407. https://doi.org/10.1038/s41556-019-0287-4#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #มณีแดง #RedGem #Quercetin #เซลล์เสื่อมสภาพ #่เซลล์ชรา #SenolyticAgents


Comentários


สินค้าขายดี

bottom of page