top of page

เรสเวอราทรอล (Resveratrol) ยับยั้งโรคเรื้อรังที่มากับอายุ 8 ชนิด

Updated: Dec 10, 2023


เรสเวอราทรอล (Resveratrol) ยับยั้งโรคเรื้อรังที่มากับอายุ 8 ชนิด
เรสเวอราทรอล (Resveratrol) ยับยั้งโรคเรื้อรังที่มากับอายุ 8 ชนิด

เรสเวอราทรอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ ที่มีประโยชน์ในการป้องกันหัวใจ, สมองและร่างกายของคุณ


เรสเวอราทรอลพบได้มากในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ แอปเปิล และองุ่น โดยเฉพาะไวน์แดง และเชื่อกันว่าไวน์แดงมีผลดีต่อสุขภาพ ช่วยเรื่องหัวใจและหลอดเลือด และที่สำคัญช่วยการกระตุ้นเอ็นไซม์ SIRT1 ที่ช่วยในเรื่องอายุยืน


บทบาทของเรสเวอราทรอล (Resveratrol) ต่อไมโตคอนเดรีย


ไมโตคอนเดรีย — เป็นแหล่งสร้างพลังงานในระดับเซลล์ — ซึ่งจะทำงานน้อยลดเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ เกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease), กล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคหัวใจ และมะเร็ง ซึ่งการช่วยให้ไมโตคอนเดรียกลับมาทำงานดีขึ้น ก็จะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้


ทีมวิจัยจาก Wuhan Sports University ใน China ได้ทำการศึกษาผลของเรสเวอราทรอลที่ช่วยให้การทำงานของไมโตคอนเดรียดีขึ้น ซึ่งบทความได้ตีพิมพ์ในวารสาร Food Science and Human Wellness  Dr.Tao และทีมงานได้สรุปว่า resveratrol ช่วยเพิ่มการทํางานของไมโตคอนเดรีย, ช่วยฟื้นฟูโรคที่มากับอายุหลายอย่าง ซึ่งการทดลองนี้แม้ว่าจะทำในสัตว์ทดลองและเซลล์ แต่ก็น่าจะมีผลกับคนได้ด้วยเรสเวอราทรอลมีบทบาทป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอายุ 8 ชนิด


Dr.Tao และทีมงาน ระบุว่า ยาปัจจุบันสามารถพุ่งเป้าการรักษาไปที่ไมโตคอนเดรียได้โดยตรง แต่ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไมโตคอนเดรียได้ ในทางกลับกัน การออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่มีเรสเวอราทรอลสูง จะช่วยเพิ่มคุณภาพการทำงานของไมโตคอนเดรียได้


ด้วยบทบาทของเรสเวอราทรอลในการฟื้นฟูการทำงานของไมโตคอนเดรีย จึงมีผลต่อการป้องกันและรักษาโรคที่สัมพันธ์กับอายุได้ พอสรุปได้ดังนี้#1 โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease: AD)


AD เป็นโรคทางระบบประสาทที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้, ความจํา, อารมณ์และพฤติกรรม ในคนไข้ AD, ไมโตคอนเดรียจะผลิตอนุมูลอิสระที่เรียกว่า ROS (reactive oxygen species) มากเกิน ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อเซลล์สูงมาก และทำให้เซลล์ตาย ก่อให้เกิดการเสื่อมของสมองได้


จากการรักษาด้วยเรสเวอราทรอล พบว่าการทํางานของไมโตคอนเดรียเพิ่มขึ้นใน AD โดยการลดระดับ ROS ลง เรสเวอราทรอลยังกระตุ้นให้มีการกำจัดไมโตคอนเดรีย ที่เสียหายผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Mitophagy (*)  ในทางกลับกัน} การกําจัดไมโตคอนเดรียที่เสียหาย จะช่วยให้ไมโตคอนเดรียที่แข็งแรง ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผลิต ROS น้อยลง เรสเวอราทรอลใน Alzheimer’s Disease
เรสเวอราทรอลใน Alzheimer’s Disease

เรสเวอราทรอลใน Alzheimer’s Disease. เรสเวอราทรอลส่งเสริม autophagy ในไมโตคอนเดรีย (Mitophagy) และลด ROS กลไกบางส่วนจะผ่านทางโปรตีนของไมโตคอนเดรียที่เรียกว่า COXIV เพื่อยับยั้งการทำลายไมโตคอนเดรีย#2 โรคพาร์กินสิน (Parkinson’s Disease: PD) 


PD เป็นโรคเสื่อมของระบบประสาท ที่ทำให้การเคลื่อนไหวสั่นตลอดเวลา เช่น การเคลื่อนไหวของร่างกาย และมีความผิดปกติทางจิตใจตามมา ในการศึกษาผู้ป่วย PD พบว่าการทำงานที่ผิดปกติของไมโตคอนเดรียจะกระตุ้นให้พลังงานในเซลล์ (ATP) ลดน้อยลง 


จากการศึกษาพบว่า เรสเวอราทรอลจะช่วยเพิ่มไมโตคอนเดรียให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ลด ROS ลงและเพิ่มระดับของ ATP ขึ้นมาได้ โดยเรสเวอราทรอลจะไปกระตุ้นกระบวนการ mitophagy ในเซลล์ (*)   นอกจากนี้ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เรสเวอราทรอลจะช่วยลดการตายของเซลล์ประสาท และช่วยยับยั้งการเสื่อมของระบบประสาท โดยการลดระดับ ROS ลงเรสเวอราทรอลใน Parkinson’s Disease
เรสเวอราทรอลใน Parkinson’s Disease

เรสเวอราทรอลใน Parkinson’s Disease. เรสเวอราทรอลส่งเสริมกระบวนการไมโตฟากีและการผลิตไมโตคอนเดรียใหม่ โดยการกระตุ้นโมเลกุล เช่น AMPK, SIRT1 และ PGC-1⍺ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการผลิต ATP นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับ ROS เพื่อลดการตายของเซลล์ (apoptosis)

#3 โรคหลอดเลือดสมอง - สโตรค (Stroke)


โรคหลอดเลือดสมอง เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดในสมองอุดตันหรือแตก ทําให้เซลล์สมองบริเวณนั้นตาย เรสเวอราทรอลจะช่วยลดการตายของเซลล์สมอง โดยเพิ่มการหลอมรวมของไมโตคอนเดรีย ซึ่งการหลอมรวมนี้, ไมโตคอนเดรียที่เสียหายนี้จะหลอมรวมกับไมโตคอนเดรียที่มีสุขภาพดี ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูไมโตคอนเดรียที่เสียหายได้


การหลอมรวามไมโตคอนเดรีย เริ่มต้นโดยโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับอายุยืน ที่เรียกว่า AMPK AMPK ถือเป็นโมเลกุลที่เกี่ยวพันกับอายุยืนยาว เนื่องจาก AMPK จะถูกกระตุ้นเพื่อตอบสนองต่อการจํากัดแคลอรี่ (CR: กินแคลอรี่น้อยลงโดยไม่มีการขาดสารอาหาร) CR มีความสัมพันธ์กับอายุยืนเพราะมีหลักฐานที่ยืนยันแล้วว่า CR ช่วยยืดอายุขัยของหนูได้มากกว่าวิธีการอื่นๆ 


จากการทดลองในสัตว์ที่เป็นสโตรค ยังพบว่า การส่งเสริมให้มีการหลอมรวมของไมโตคอนเดรียผ่านการกระตุ้น AMPK แล้ว, เรสเวอราทรอลยังช่วยลดระดับ ROS ลงด้วย ส่วนหนึ่งเกิดจากการส่งเสริมระบบป้องกันของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในเซลล์ นอกจากบทบาทในการยับยั้งการทำลายที่เกิดจากระดับ ROS ที่มากเกินไปแล้ว, เรสเวอราทรอลยังช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความตายด้วยเรสเวอราทรอลและสโตรค
เรสเวอราทรอลและสโตรค

เรสเวอราทรอลและสโตรค  เรสเวอราทรอลจะกระตุ้นกลไกการหลอมรวมของไมโตคอนเดรียผ่านทาง AMPK และ Mfn1 และลดการตายของเซลล์ (Apoptosis) โดยเพิ่มกลไกการต้านอนุมูลอิสระ (GSH), เพิ่มความแข็งแรงในไมโตคอนเดรีย (MMP), การลดลงของ ROS (H2O2) และขัดขวางกระบวนการ mitochondria-mediated cell death pathway (Lox-1 to Bax to Cyt-C to Caspases)#4 การสูญเสียกล้ามเนื้อ 


เหมือนกับการเสื่อมสภาพของสมองที่เกิดจากอายุ, กล้ามเนื้อก็เช่นเดียวกัน เราเรียกว่าภาวะนี้ว่า Sarcopenia (ภาวะที่มวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดน้อยลง) ซึ่งมีผลจากปัจจัยต่างๆ เช่น การสังเคราะห์โปรตีนที่ลดลง และเพิ่มการย่อยสลายโปรตีน, การรีไซเคิลเซลล์ที่เสียหาย (autophagy) และไมโตคอนเดรียที่ลดลง 


จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรักษาด้วยเรสเวอราทรอล ช่วยเพิ่มคุณภาพของไมโตคอนเดรีย โดยการเพิ่มการทำงานของ mitophagy และการหลอมรวมของไมโตคอนเครียในเซลล์กล้ามเนื้อ ซึ่งเรื่องนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากการศึกษาของ Dr. David Sinclair จาก Harvard Medical school (*) พบว่า เรสเวอราทรอลช่วยเพิ่มคุณภาพของไมโตคอนเดรียโดยการเพิ่มจํานวนไมโตคอนเดรียในกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเรสเวอราทรอลและการสูญเสียกล้ามเนื้อ
เรสเวอราทรอลและการสูญเสียกล้ามเนื้อ

เรสเวอราทรอลและการสูญเสียกล้ามเนื้อ  เรสเวอราทรอลจะกระตุ้น mitophagy และการหลอมรวมไมโตคอนเดรียผ่านทาง Mfn2 และเพิ่มคุณภาพไมโตคอนเตรียผ่านทาง PKA, LKB1, และ AMPK#5 โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตทั่วโลก ในการศึกษาเรื่องหัวใจพบว่า เรสเวอราทรอล ทําให้เกิดไมโทฟาจีและยับยั้งความเสียหายจาก ระดับ ROS ที่มากเกินไป  


นอกจากนี้ เรสเวอราทรอล ยังกระตุ้นเอ็นไซม์เซอร์ทูอิน (Sirtuin) ซึ่งเกี่ยวข้องกับอายุยืน ที่ถูกกระตุ้นโดย CR (Caloric restriction) ในเซลล์หลอดเลือด, เรสเวอราทรอลก็ให้ผลคล้ายกัน ซึ่งมีบทบาทสูงในการต่อสู้กับโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น การสะสมของคราบจุลินทรีย์ในหลอดเลือดแดง (atherosclerosis) ซึ่งนําไปสู่อาการหัวใจวายได้ในที่สุดเรสเวอราทรอลและโรคหัวใจและหลอดเลือด
เรสเวอราทรอลและโรคหัวใจและหลอดเลือด

เรสเวอราทรอลและโรคหัวใจและหลอดเลือด  เรสเวอราทรอลจะช่วยเพิ่มคุณภาพของไมโตคอนเดรียโดยลดระดับ ROS ลง, เพิ่มกระบวนการ mitophagy และกระตุ้น SIRT1, SIRT3, Mfn2, Parkin, PGC-1⍺, DJ-1, และ COX-1#6 โรคอ้วน 


โรคอ้วนเกิดจากปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับและการนำไปใช้ที่ไม่สอดคล้องกัน นําไปสู่พลังงานส่วนเกินที่เปลี่ยนเป็นไขมัน ในทางกลับกัน, ปริมาณไขมันที่เพิ่มขึ้นนําไปสู่ความผิดปกติของการเผาผลาญของร่างกาย ความผิดปกติของการเผาผลาญนี้ รวมถึงการดื้อต่ออินซูลิน - เมื่อเซลล์ของเราไม่ตอบสนองต่ออินซูลินอย่างเหมาะสม ทําให้ระดับกลูโคสในเลือดสูงขึ้น 


จากการกระตุ้นเซอร์ทูอิน พบว่าเรสเวอราทรอล จะช่วยป้องกันโรคอ้วนที่เกิดจากการกินอาหารและการดื้อต่ออินซูลินในหนูทดลอง นอกจากนี้ เรสเวอราทรอล ยังแสดงให้เห็นว่าสามารถลดการดื้อต่ออินซูลิน โดยการเพิ่มการทํางานของไมโตคอนเดรียในเนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาล เนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาลแตกต่างจากเนื้อเยื่อไขมันสีขาวทั่วไป เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะใช้ไขมันในการผลิตความร้อนมากกว่านำไปผลิตพลังงาน (ATP) (*) 


ในผู้สูงอายุ, เรสเวอราทรอลจะช่วยขัดขวางการสะสมไขมันและส่งเสริมการลดไขมันผ่าน AMPK การกระตุ้น AMPK จะไปขัดขวางการสังเคราะห์ไขมันและเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ซึ่งเกิดขึ้นบางส่วนในไมโตคอนเดรีย นอกจากนี้ เรสเวอราทรอลร่วมกับ EGCG (epigallocatechin-3-gallate) ซึ่งพบในชาเขียวช่วยเพิ่มขนาดไมโตคอนเดรียและส่งเสริมการเผาผลาญไขมันในคนอ้วน เรสเวอราทรอลและโรคอ้วน
เรสเวอราทรอลและโรคอ้วน

เรสเวอราทรอลและโรคอ้วน เรสเวอราทรอลช่วยเพิ่มการทํางานของไมโตคอนเดรีย ด้วยการกระตุ้น SIRT1 และ PGC-1⍺ ซึ่งจะเปลี่ยนไขมันสีขาวเป็นไขมันสีน้ำตาล ในทางกลับกัน ไขมันสีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นนําไปสู่การลดการดื้อต่ออินซูลิน


#7 ข้ออักเสบ (Arthritis) 


โรคข้ออักเสบ เป็นการอักเสบของข้อต่อทําให้เกิดอาการบวมปวดและตามมาด้วยความผิดปกติของข้อต่อ มีรายงานว่า เกือบหนึ่งในสามของประชากรสูงอายุทนทุกข์ทรมานจากโรคข้ออักเสบ ด้วยเหตุนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของไมโตคอนเดรียด้วยเรสเวอราทรอลอาจมีบทบาทในการป้องกันหรือรักษาโรคข้ออักเสบและลดความทุกข์ทรมานของผู้สูงอายุโดยรวม


นอกเหนือจากการผลิตพลังงานแล้ว, ไมโตคอนเดรียยังสามารถกระตุ้นการตายของเซลล์ได้อีกด้วย ในกรณีของโรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis: RA) - โรคแพ้ภูมิตัวเอง - การตายของเซลล์อาจเป็นสิ่งที่ดี นี่เป็นเพราะใน RA, จะมีบางเซลล์ของข้อต่อเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและทําให้เกิดอาการบวมเจ็บปวด มีการทดลองที่แสดงให้เห็นว่า เรสเวอราทรอลทําให้เซลล์ RA ที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดเหล่านี้ตายได้เรสเวอราทรอลและข้ออักเสบ
เรสเวอราทรอลและข้ออักเสบ

เรสเวอราทรอลและข้ออักเสบ   เรสเวอราทรอลกระตุ้นการตายของเซลล์ไมโตคอนเดรียโดยการเพิ่มโมเลกุล Cyt-C และลดพลังงานไฟฟ้าในไมโตคอนเดรีย (MMP) ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของเอ็นไซม์แคสปาส (Caspas) และการตายของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับโรคไขข้ออักเสบ ในเซลล์กระดูกอ่อน (chondrocytes) เกิดตรงกันข้ามและการตายของเซลล์จะถูกขัดขวางโดยเรสเวอราทรอล#8 มะเร็ง 


มีงานวิจัยในหนูที่แสดงให้เห็นว่า เรสเวอราทรอลช่วยลดการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้ เรสเวอราทรอลยังช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยการกระตุ้นการตายของเซลล์ที่เป็นสื่อกลางของไมโตคอนเดรีย เนื่องจากไมโตคอนเดรียเป็นเสมือนแบตเตอรี่, เรสเวอราทรอลจะกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็ง โดยการรบกวนประจุที่เยื่อหุ้มไมโตคอนเดรียซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างของประจุแรงดันไฟฟ้าในเยื่อหุ้มชั้นในของไมโตคอนเดรียที่จําเป็นต่อการผลิตพลังงาน


ที่น่าสนใจคือ เรสเวอราทรอลจะให้ผลตรงกันข้ามในเซลล์ที่ไม่ใช่มะเร็ง ในเซลล์มะเร็ง จะมีระดับของ ROS เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนําไปสู่การตายของเซลล์ นอกจากนี้ เรสเวอราทรอล ยังช่วยเพิ่มการหลอมรวมของไมโตคอนเดรียในเซลล์ที่มีสุขภาพดี แต่ในเซลล์มะเร็ง การหลอมรวมของไมโตคอนเดรียจะลดน้อยลงเรสเวอราทรอลและมะเร็ง
เรสเวอราทรอลและมะเร็ง

เรสเวอราทรอลและมะเร็ง   เรสเวอราทรอลจะเพิ่มระดับ ROS, ขัดขวางการหลอมรวมของไมโตคอนเดรีย, ลดแรงดันประจุของไมโตคอนเดรีย (MMP) และกระตุ้น cell death pathways (Cyt-C และ caspases) เพื่อให้เซลล์ตาย (Apoptosis) ในเซลล์มะเร็ง------------------------


อ้างอิง


  • Tao, W., Zhang, H., Jiang, X., & Chen, N. (2024). Resveratrol combats chronic diseases through enhancing mitochondrial quality. Food Science and Human Wellness, 13(2), 597-610. https://doi.org/10.26599/FSHW.2022.9250140#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #มณีแดง #RedGem #เรสเวอราทรอล #Resveratrol #โรคเรื้อรัง

Comments


สินค้าขายดี

bottom of page