top of page

ประโยชน์ของ NMN: ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ-ชะลอวัย-ต้านมะเร็งได้มั้ย?

Updated: Dec 10, 2023


ประโยชน์ของ NMN
ประโยชน์ของ NMN

NMN (Nicotinamide Mononucleotide) เป็นสารที่ได้รับความสนใจมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเป็นที่กล่าวถึงมากทางด้านสรรพคุณ ที่ช่วยในการชะลอวัย


บทความนี้จะขอสรุปสั้นเกี่ยวกับ NMN ดังนี้

  • NMN เป็นสารที่พบได้ในร่างกายคนเรา

  • NMN เป็นสารในกลุ่มวิตามินบี 3 เป็นสารตั้งต้นของสาร NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) ที่พบได้มากรองจากโมเลกุลน้ำ หมายความว่า NMN เมื่อเข้าสู่ร่ายกาย จะถูกแปลงไปเป็น NAD+ ก่อนจะถูกนำไปใช้งาน

  • NAD+ มีความสำคัญมากต่อการทำงานของเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย

  • ปริมาณของ NAD+ ในร่างกายที่มากหรือน้อย จะบ่งบอกว่า ร่างกายคนเรากำลังจะเสื่อมโทรมตามอายุ หรือดูเยาว์วัย

สรุปผลของ NMN ต่อร่างกาย แบบรวบรัดดังนี้ NMN ช่วยเพิ่มระดับพลังงาน

เรามักจะได้ยินบ่อยครั้งว่า คนที่ได้รับ NMN จะมีพลังงานมากขึ้น รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ไม่เพลียง่าย อึดทนกว่าปกติ ซึ่งมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า หนูมีอายุที่ได้รับ NMN จะมีความแข็งแกร่งและอึดทนมากขึ้นถึง 80% ซึ่งทาง MIT News ได้เยผแพร่บทความที่พูดถึงการบูสต์เส้นเลือดและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วย NMN มีผลให้ระดับพลังงานในร่างกายดีขึ้น อ้างอิง :-


 


NMN ช่วยเพิ่มการเผาผลาญในร่างกาย

เรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะว่า กระบวนการเผาผลาญในคนที่มีอายุจะลดลงมาก ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากมาย จากงานวิจัย จะพบว่า

  1. NMN จะช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin Resistance) - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28068222/NMN

  2. NMN ช่วยลดน้ำหนักในผู้สูงอายุ และช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้นและมากขึ้นNMN ช่วยเพิ่มความจำ

พบว่าคนที่กิน NMN เป็นประจำ จะพูดเหมือนกันว่า มีความจำดีขึ้น และรู้สึกเรียนรู้เร็ว และมีสมาธิดีขึ้นมาก ซึ่งก็มีงานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องนี้ว่า หนูที่ได้กิน NMN จะมีผลต่อการทำงานของสมอง ทั้งในเรื่องของความจำที่ดีขึ้นและเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น

NMN ช่วยเพิ่มความจำ
คนที่กิน NMN เป็นประจำ จะพูดเหมือนกันว่า มีความจำดีขึ้น และรู้สึกเรียนรู้เร็ว และมีสมาธิดีขึ้น

กราฟ – จากงานวิจัยนี้จะเห็นว่า เลือดที่ไปเลี้ยงสมองจะดีขึ้นในหนูแก่ที่ได้รับ NMN (แท่งกราฟสีเขียว) เมื่อเทียบกับหนูแก่ที่ไม่ได้รับ NMN


NMN เพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมอง
หนูแก่ที่ได้รับ NMN จะมีความจำที่ผิดพลาดใกล้เคียงกับหนูหนุ่ม

จากกราฟนี้ จะเห็นว่า หนูแก่ที่ได้รับ NMN (กราฟเส้นเขียว) จะมีความจำที่ผิดพลาดใกล้เคียงกับหนูหนุ่ม ในขณะที่หนูแก่ที่ไม่ได้รับ NMN จะมีความที่จำผิดพลาดมากกว่า

 

NMN ช่วยให้เส้นเลือดทั่วร่างกายแข็งแรงขึ้น

มีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่า NMN ช่วยให้เส้นเลือดในคนมีอายุ กลับมาดูอ่อนเยาว์และยืดหยุ่นมากขึ้น

NMN ช่วยให้เส้นเลือดแข็งแรง
NMN ช่วยให้เส้นเลือดแข็งแรง

จากกราฟ หนูแก่ที่ได้รับ NMN (ONMN) จะมีการขยายตัวของเส้นเลือดดีเทียบเท่ากับหนูหนุ่ม (YC) และหนูหนุ่มที่ได้รับ NMN (YNMN)

NMN ช่วยเพิ่มไมโตคอนเดรียที่ผนังเส้นเลือด
NMN ช่วยเพิ่มไมโตคอนเดรียที่ผนังเส้นเลือด

นอกจากนี้ ยังพบว่า ในเซลล์บุผนังเส้นเลือด (endothelial cell) ของหนูแก่ที่ได้รับ NMN จะมีขนาดของไมโตคอนเดรีย (แหล่งผลิตพลังงานของเซลล์ - ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง) ใหญ่ใกล้เคียงกับไมโตคอนเดรียของหนูหนุ่ม ในขณะที่หนูแก่ที่ไม่ได้รับ NMN จะมีขนาดไมโตคอนเดรียที่เล็กกว่ามาก

อ้างอิง :- - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26970090/

NMN ช่วยลดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ในผู้สูงวัย

เมื่อมีอายุมากขึ้น ส่วนต่างๆ ร่างกายจะเริ่มทำงานน้อยลง เช่น สายตา ความแข็งแกร่ง ความอดทน ระดับพลังงาน ความหนาแน่นของกระดูก และภูมิต้านทาน เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นผลจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายที่เป็นไปตามอายุที่มากขึ้น ซึ่งจากงานวิจัยในหนูแก่พบว่า เมื่อได้รับ NMN จะช่วยให้อวัยวะต่างๆ ที่เสื่อม กลับมาทำงานได้ดีขึ้น อ้างอิง :- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28068222/


 


NMN ช่วยให้การเจริญพันธุ์ดีขึ้น

มีรายงานว่า คนที่ได้รับ NMN บางส่วนจะมีความต้องการทางเพศสูงขึ้น และมีการทดลองที่บ่งชี้ว่า NMN และอนุพันธ์ จะช่วยให้หนูแก่กลับมาเจริญพันธุ์ได้อีกครั้ง อ้างอิง :- - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7063679/
ในผู้หญิงสูงวัย พบว่า การให้ NMN จะช่วยฟื้นคุณภาพของเซลล์ไข่, เพิ่มจำนวนของ Ovarian follicles, เซลล์ไข่ที่ตกไข่ (Ovulated Oocytes) และเซลล์ไข่โตเต็มวัยที่แตกตัวน้อย (Fragmented Oocytes)

การให้ NMN จะช่วยฟื้นคุณภาพของเซลล์ไข่, เพิ่มจำนวนของ Ovarian follicles, เซลล์ไข่ที่ตกไข่ (Ovulated Oocytes) และเซลล์ไข่โตเต็มวัยที่แตกตัวน้อย (Fragmented Oocytes)
การให้ NMN จะช่วยฟื้นคุณภาพของเซลล์ไข่, เพิ่มจำนวนของ Ovarian follicles, เซลล์ไข่ที่ตกไข่ (Ovulated Oocytes) และเซลล์ไข่โตเต็มวัยที่แตกตัวน้อย (Fragmented Oocytes)

ผลจากการให้ NMN ที่มีต่อระดับ NAD+ และคุณภาพของเซลล์ไข่ที่มีอายุ
ผลจากการให้ NMN ที่มีต่อระดับ NAD+ และคุณภาพของเซลล์ไข่ที่มีอายุ

ผลจากการให้ NMN ที่มีต่อระดับ NAD+ และคุณภาพของเซลล์ไข่ที่มีอายุ

(A) เป็นภาพของเซลล์ไข่ที่แก่ เก็บจากหนูที่ทำวิจัย (B) จำนวนเซลล์ไข่ที่ตกไข่ (Ovulated Oocytes) และอัตราส่วนของ fragmented oocytes ในหนูสาว (Young), หนูแก่ (Aged) และหนูแก่ที่ได้ NMN (NMN+Aged)


NMN ช่วยซ่อมแซม DNA

NMN ช่วยเซลล์ในการซ่อมแซม DNA ที่เสียหายจากการแบ่งตัวของเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่ง DNA ที่เสียหายนี้จะเป็นผลให้อวัยวะทั่วร่างกายเริ่มเสื่อม และเราจะเริ่มรู้สึกว่าแก่ตัว


NMN ช่วยลดจำนวน DNA ที่เสียหาย
NMN ช่วยลดจำนวน DNA ที่เสียหาย

จากการศึกษาวิจัยในหนูที่ได้รับ NMN พบว่า มีการลดจำนวนของ DNA ที่เสียหายอย่างชัดเจน ดูจากกราฟ จะเห็นว่า ในเซลล์ตับของหนูแก่ที่ไม่ได้รับการรักษา (O-PBS) จะมีจำนวน DNA ที่เสียหายจำนวนมากเมื่อเทียบกับหนูแก่ที่ได้รับ NMN (O-NMN) ซึ่งใกล้เคียงกับ DNA ที่เสียหาย ที่พบในหนูหนุ่ม (Y-PBS)

มีอีกงานวิจัยที่น่าสนใจ คือ หนูที่ได้รับการฉายแสง (ทำให้มี DNA ถูกทำลายจำนวนมาก) จะมีเม็ดเลือดแดงถูกทำลายจำนวนมาก แต่หลังจากที่ได้รับ NMN เข้าไป หนูพวกนี้ก็จะมีระดับเม็ดเลือดแดงสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับการฉายแสงแต่ไม่ได้รับ NMN

NMN ช่วยเพิ่มฮีโมโกลบิน
NMN ช่วยเพิ่มฮีโมโกลบิน

หนูที่ได้รับการฉายแสงและได้รับสาร NMN (NMN+IR) มีระดับของเม็ดเลือดแดงสูงกว่า (วัดค่าของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง) หนูที่ได้รับการฉายแสงแต่ไม่ได้รับสาร NMN (Veh+IR)
 


NMN ช่วยฟื้นฟูเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell)

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น เซลล์ต้นกำเนิดจะเริ่มลดจำนวนลง และเซลล์ต้นกำเนิดที่เหลืออยู่ ก็จะทำงานน้อยลงไปด้วย ซึ่งก็สอดคล้องว่า เมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะทั่วร่ายกายจะเริ่มเสื่อม มีหลายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การให้กิน NMN หรือการเพิ่มระดับ NAD+ จะช่วยให้เซลล์ต้นกำเนิดกลับมาทำงานดีขึ้น แบ่งตัวมากขึ้น เกิดเซลล์ใหม่มากขึ้น สุดท้ายคืออวัยวะที่เคยเสื่อมจะค่อยๆ ฟื้นฟูกลับมาทำงานได้ดี อ้างอิง :-


NMN ช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม TNBCNMN จะช่วยลดการเติบโตของมะเร็ง TNBC ได้อย่างชัดเจน และยังลดการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ชัดเจน


NMN จะช่วยลดการเติบโตของมะเร็ง TNBC ได้อย่างชัดเจน และยังลดการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ชัดเจน
NMN จะช่วยลดการเติบโตของมะเร็ง TNBC ได้อย่างชัดเจน และยังลดการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ชัดเจน

จากรูป - NMN จะลดขนาดของมะเร็งได้มากกว่า 10% และลดการแพร่กระจายไปที่ปอดได้ 50%


กราฟด้านซ้าย หนูทดลองที่มีภูมิต้านทานบกพร่อง ได้รับการฉีดเซลล์มะเร็งเต้านมของคน (TNBC) หนูที่ได้รับ NMN (เส้นกราฟสีแดง) จะเห็นว่าขนาดของมะเร็งจะเล็กกว่าหนูที่ไม่ได้รับ NMN (เส้นกราฟสีน้ำเงิน)


กราฟด้านขวา หนูที่ได้รับ NMN (จุดสีแดง) จะมีการกระจายของเซลล์มะเร็ง TNBC ไปที่ปอดน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้รับ NMN (จุดสีน้ำเงิน) ถึง 50%


ดร.ลูโอและคณะยังพบด้วยว่า NMN มีผลต่ออายุขัยได้ด้วย โดย NMN จะไปขยายช่วงอายุขัยเฉลี่ยได้ประมาณ 15% หลังจากที่ฉีดเซลล์มะเร็ง TNBC ซึ่งบ่งบอกว่า NMN ช่วยเพิ่มอายุขัยได้หลังจากที่มีอาการของ TNBC


NMN ช่วยเพิ่มอายุขัยได้หลังจากที่มีอาการของ TNBC
NMN ช่วยเพิ่มอายุขัยได้หลังจากที่มีอาการของ TNBC

จากกราฟ ค่าเฉลี่ยอายุขัยของหนูที่ได้รับ NMN (กราฟสีแดง) ประมาณ 30 สัปดาห์ และหนูที่ไม่ได้รับ NMN (กราฟสีน้ำเงิน) จะมีค่าเฉลี่ยอายุขัย อยู่ที่ 26 สัปดาห์ - ดีขึ้นประมาณ 15%


ที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ และยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจอีกมากที่บ่งชี้ถึงผลของ NMN ต่อการชะลอวัย ซึ่งจะทะยอยนำมาเผยแพร่ต่อไป#drbunlue #NMP #NMN #NAD #ChapaGroupAndMadePhuwiang #ย้อนวัยไปกับ_drbunlue #antiaging #ชะลอวัย #สุขภาพดี #tiktokสุขภาพ #ลืมป่วย #healthy #healthycare #healthyfood #ดูแลสุขภาพ #มณีแดง #RedGemComentários


สินค้าขายดี

bottom of page